Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Social

Rozwiązywanie problemów z połączeniem strony na Facebooku z narzędziem HubSpot Social

Data ostatniej aktualizacji: marca 10, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic

Podczas próby połączenia strony na Facebooku z serwisem HubSpot może wystąpić problem z połączeniem, w wyniku którego strona nie jest dostępna do wyboru. Dowiedz się, jak rozwiązać ten problem, wykonując poniższe kroki rozwiązywania problemów.

Jeśli nie możesz połączyć konta Instagram Business z HubSpot, zapoznaj się z tym artykułem: Nie można połączyć konta Instagram Business z HubSpot.

Nie można połączyć strony na Facebooku z HubSpot

Jeśli podczas łączenia konta Facebook z HubSpot nie pojawia się określona strona, oznacza to zazwyczaj, że użytkownik nie jest administratorem tej strony lub nie autoryzował wszystkich uprawnień wymaganych do integracji z serwisem społecznościowym HubSpot. TAby upewnić się, że można połączyć swoją stronę z HubSpot, należy potwierdzić wszystkie poniższe ustawienia.

Dostęp administratora strony na Facebooku

 • Zaloguj się na swoje konto w serwisie Facebook.
 • W prawym górnym rogu kliknij strzałkę rozwijaną w dółCarat. W sekcjiMoje strony znajdź stronę, którą chcesz połączyć z HubSpot, lub kliknij przyciskZobacz wszystkie, aby wyświetlić listę wszystkich swoich stron.
 • W prawym górnym rogu kliknij przyciskUstawienia.
 • W menu na lewym pasku bocznym kliknij pozycjęRole stron.
 • W sekcji Istniejące role strony znajdź swojego użytkownika na Facebooku i potwierdź, że jest on wymieniony jako administrator.

facebook-page-admin-access

Uprawnienia do integracji z HubSpot

 • Przejdź do ustawień integracji biznesowej dla swojego użytkownika w serwisie Facebook.
 • W zakładce HubSpot kliknij przycisk Wyświetl i edytuj.
 • W oknie dialogowym upewnij się, że wszystkie uprawnienia są włączone. Jeśli masz wiele stron na Facebooku, w sekcjach Tworzenie i zarządzanie treścią na stronie oraz Odczytuj treści opublikowane na stronie sprawdź, czy pole wyboru obok każdej strony jest zaznaczone.
 • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli strona na Facebooku nadal nie jest wyświetlana w celu wybrania opcji połączenia z HubSpot:

 • Na swoim koncie na Facebooku przejdź z powrotem do zakładki Integracje biznesowe.
 • W polu integracji z HubSpot zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk Usuń.

 • W oknie dialogowym upewnij się, że pole wyboru Usuń również wszystkie posty, zdjęcia i filmy na Facebooku, które HubSpot mógł opublikować w Twoim imieniu, nie jest zaznaczone. Kliknij przycisk Usuń.
 • Przejdź do swojego konta HubSpot i ponownie połącz się z kontem w serwisie Facebook.

Nieprawidłowe konto w serwisie Facebook

W przypadku próby zalogowania się do serwisu Facebook za pomocą strony firmowej lub połączenia się z kontem użytkownika serwisu Facebook, którego dane uwierzytelniające zostały udostępnione współpracownikom lub kolegom z zespołu, korzystanie z narzędzia HubSpot Social może okazać się niemożliwe. Facebook określa takie wspólne loginy mianem szarych kont użytkowników.

Jeśli wcześniej połączyłeś się z kontem na Facebooku powiązanym ze stroną firmową lub wspólnym kontem użytkownika na Facebooku, musisz ponownie połączyć się z innym użytkownikiem Facebooka:

 • W serwisie Facebook przejdź do strony firmowej, którą chcesz połączyć.
 • W prawym górnymrogu kliknijUstawienia, a następnie w lewym panelu kliknijRole strony.
 • Upewnij się, że co najmniej jeden użytkownik Facebooka został dodany do roli strony i upewnij się, że jest on administratorem. Jeśli nie ma żadnego administratora, dodaj swoje konto użytkownika na Facebooku lub konto jednego z kolegów.
 • Administrator strony, który został dodany do strony, powinien zalogować się na swoje konto na Facebooku. Następnie, w tej samej przeglądarce, administrator strony powinien przejść do ustawień HubSpot Social i połączyć stronę biznesową z Facebookiem.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.