Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Przeglądarki przechowują lokalne kopie danych witryn internetowych w celu szybszego ładowania tych witryn w przyszłości - są one znane jako pamięć podręczna przeglądarki.

Jeśli wystąpi problem, który nie występuje na innych przeglądarkach lub komputerach, jego źródło może leżeć w pamięci podręcznej przeglądarki. Wyczyszczenie pamięci podręcznej zazwyczaj rozwiązuje te problemy.

Proces czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki jest inny dla każdej przeglądarki. Dowiedz się, jak wyczyścić pamięć podręczną w następujących przeglądarkach w ich dokumentacji:

Uwaga: powyczyszczeniu pamięci podręcznej należy całkowicie zrestartować przeglądarkę. To gwarantuje, że pamięć podręczna zostanie całkowicie wyczyszczona.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.