Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Goals

Använd prognosverktyget

Senast uppdaterad: januari 30, 2023

Gäller för:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team arbetar mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärssteg för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för att de ska avslutas. Om du ställer in prognoskategorier kan affärer också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen utifrån era kunskaper om affärerna, utan att förlora kontakten med var ni befinner er i försäljningsprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina representanter och identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

Innan du börjar, se till att din användare har tilldelats Forecast-behörigheter. Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem. När du har konfigurerat dem kan du visa intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelats betalda platser för Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise.

Skicka in en prognos

Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att sälja under den perioden. Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn Prognos på indexsidan för affärer.

För att skicka in från prognosverktyget:
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
 • I kolumnen Prognosinlämning klickar du på ikonen för redigeringspenna bredvid den användare eller det team som du vill skicka in en anpassad prognos för.
 • I den högra panelen väljer du Pipeline och Prognosperiod. Dentidsperiod du väljer måste matcha din prognosperiod (välj t.ex. en viss månad om din prognosperiod är månadsvis).
 • Ange ett belopp i fältet Prognosbelopp .
 • Om du vill följa historiken för prognosinlämningar klickar du på Visa historik för att utöka avsnittet.
 • Om du vill se historik över tidigare inlämnade prognoser går du till fliken Historik . Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år tidigare.
 • Klicka på Visa inlämningar över tid för att visa historiken över inlämningar av prognoser i Sales analytics.

  custom-forecast-submission
 • När du är redo att skicka din prognos klickar du på Skicka prognos.
 • För ytterligare försäljningsanalysrapportering kan du använda rapporterna i dina försäljningsanalysverktyg. För att komma åt försäljningsanalysrapporterna klickar du på Gå till försäljningsanalys i det övre högra hörnet.

Du kan också skicka in eller redigera en prognos i standardvyn Prognosindexsidan för affärer. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-sits och prognosbehörighet visar den här vyn användarens tilldelade affärer och relevanta egenskaper för affären.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
 • Klicka på fliken Prognos i tabellvyn. Om prognos inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Prognos i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på Redigera Skicka prognos.

submit-forecast

 • I den högra panelen anger du dina prognosuppgifter och klickar sedan på[Skicka/uppdatera] prognos.

Observera att om du klonar prognosvyn kommer funktionen Skicka prognos inte att vara tillgänglig i den klonade vyn.

Övervaka utvecklingen av en prognos

Observera att du kan välja bort den här funktionen genom att klicka på ikonen Forecast insights beta längst ner till vänster.

Översikten över teamets prognoser och pipeline-metriker ger en inblick i hur teamet utvecklas:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
 • Omdu vill granska dina mätvärden per affärssteg klickar dufliken Affärssteg.
 • Omdu vill granska dina mätvärden per kategori klickar du på flikenPrognoskategori.
 • Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller slutdatum.
 • Omdu vill se dina mätvärden per team klickar du påteamets namn.

forecast-data-well

I teamtabellen högst upp kan du analysera följande:

 • Mål:Inkomstmålet.
 • Slutet vunnet: summan av beloppen för alla affärer där affärssteget är inställt på Slutet vunnet.
 • Gap: Skillnaden mellan målet och de affärer som är inställda på Closed won.
 • Prognosinlämning: summan av prognosinlämningar för ditt team.

I pipeline-tabellen högst upp kan du analysera följande:

 • Pipelinevärde: summan av beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
 • Täckning av pipeline: värdet av pipeline dividerat med målet.

Granska en prognos på ditt skrivbord

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
 • Om du vill granska din prognos per affärssteg klickar du på fliken Affärssteg.
 • Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
 • Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller slutdatum.
 • Om du vill se din prognos per lag klickar du på lagets namn.

Observera: Om behörigheten för visning avprognoser är inställd på Endast laget kan du bara se dina egna mål och prognoser i lagets prognos, inte dina lagkamraters .

 • Användare med tilldelade platser i Sales Hub Professional eller Enterprise visas i prognosverktyget. Bredvid deras namn kan du analysera följande:
  • Måluppfyllelse: Den avslutade intäkten som är relevant för användarens intäktsmål.
  • Totalt: beloppet för alla prognostiserade affärer för tidsperioden. Nedan: Pipeline coverage ratio är det prognostiserade beloppet dividerat med användarens mål.
  • Prognoskategorier: Övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
  • Prognosinlämning: En uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
 • Om du vill gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.

User

 • Här kan du se vilka erbjudanden som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipeline och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att avsluta affären.
  • Använd flikarna högst upp för att filtrera affärerna efter affärssteg eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutsdatum.
   • En grön eller röd prick under ett affärssteg indikerar att steget har flyttats framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Avslutningsdatum om affären skapades före datumintervallet.
   • En grön eller röd streckmarkering under ett viktat belopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Slutdatum om affären skapades före datumintervallet.

Deal_Forecast_Dots

  • Klicka på namnet på affären för att öppna affären.
  • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner uppe till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att föra affären vidare till nästa steg, anger du anteckningar i fältet Nästa steg . Texten som du skriver in fyller egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.

Next_step-1


 • Om du vill navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Granska en prognos i HubSpot-mobilappen

Du kan granska prognosens framsteg i HubSpot-mobilappen.

 • Öppna HubSpot-mobilappen.
 • Under Prognosframsteg kan du visa de senaste prognoserna för valda pipelines. Om du vill visa dessa prognoser trycker du på Gå till prognos. Du kan också komma åt prognoser genom att trycka på Meny i den nedre navigeringsmenyn och sedan välja Prognos i den vänstra sidofältet.
 • Du kan filtrera prognosvyn genom att välja rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
 • Tryck på en användare eller ett team för att se deras prognosutveckling.

forecasts-menu

 • Du kan skicka in en prognos genom att trycka på ikonen för redigering av pennan högst upp på skärmen.
  • Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognos.
  • Ange prognosbeloppet.
  • Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
  • Visa din inlämningshistorik.
  • Tryck på Skicka in.

forecasts-submission-mobile

 • Visa och filtrera erbjudanden som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
 • Om du vill visa en affär som är kopplad till prognosen trycker du på namnet på affären. Affärsskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktivitet. Lär dig hur du skapar och navigerar i affärer i HubSpot-mobilappen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.