Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Ordlista för HubSpot

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Lär dig definitioner av vanliga termer som används i HubSpot-verktyg.

Konto och installation

 • GDPR: den allmänna dataskyddsförordningen är en EU-förordning som ersatte EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. HubSpot tillhandahåller inställningar för efterlevnad av GDPR.
 • Integration: en anslutning mellan två appar, till exempel Slack och HubSpot. Användaren ansluter till appen och integrationen är anslutningen mellan HubSpot och appen.
 • Marknadsplats:
  • App Marketplace: en onlinekatalog där du kan ladda ner gratis och betalda appar som integreras med HubSpot.
  • Asset Marketplace: en onlinekatalog där du kan ladda ner gratis och betalda moduler, mallar och teman som du kan använda i marknadsföringsmejl, landningssidor, webbsidor och bloggar.
 • Begränsad åtkomst: ett sätt att dela upp dina HubSpot-verktyg och tillgångar till specifika användare eller team.
 • Behörighetsuppsättningar: fördefinierade uppsättningar av användarbehörigheter. Använd behörighetsuppsättningar för att säkerställa enhetliga behörigheter för alla användare.
 • Team: grupper av användare på ditt konto som kan användas för organisations- och rapporteringssyften.

CRM

 • Aktivitet: åtgärder som vidtas för poster i CRM. Exempel är anteckningar, e-post, uppgifter, planerade möten och samtal.
 • Aktivitetsflöde: ett flöde som visar engagemang, t.ex. interaktioner med dina personliga e-postmeddelanden, bokade möten, dokumentvisningar med mera.
 • Associering: representerar en koppling eller ett förhållande mellan poster i CRM. Du kan koppla ihop poster med varandra eller aktiviteter med poster.
 • Företag: det objekt som används för alla organisationer som sparats i CRM.
 • Kontakt: det objekt som används för alla personer som sparats i ditt CRM.
 • CRM-objekt: en typ av relation eller process som ditt företag har.
  • Standard CRM-objekt: omfattar kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt.
  • HubSpot-definierade objekt: ytterligare HubSpot-verktyg som använder samma ramverk som standard-CRM-objekten, vilket gör att du kan segmentera eller rapportera om dem. Några HubSpot-definierade objekt är samtal, konversationer, produkter och offerter. CRM-objekt: en typ av relation eller process som ditt företag har, t.ex. kontakter, företag, affärer och biljetter.
 • Affär: objektet som används för att lagra information om pågående transaktioner under hela försäljningsprocessen.
 • HubSpot-poäng: ett tal som visar hur kvalificerade kontakterna är utifrån de kriterier som fastställts i HubSpot-verktyget för att värdera leads.
 • Indexsida: en listvy med poster för varje objekt, t.ex. indexsidan för kontakter.
 • Pipeline: ett sätt att övervaka CRM-objekt i olika stadier. Affärspipelines kan användas för att förutsäga intäkter och identifiera hinder i försäljningsprocessen. Ticket pipelines kan användas för att hantera statusen på dina supportärenden och identifiera trender.
 • Egenskap: ett fält som skapas för att lagra data för ett objekt. Varje objekt har sin egen uppsättning egenskaper och alla poster för det objektet har samma egenskaper. HubSpot skapar och använder vissa standardegenskaper för varje objekt som inte kan tas bort.
 • Post: en instans av ett objekt (t.ex. "Tom Smith" är en kontaktpost). Dessa poster kan associeras med poster av andra objekttyper och kan användas i HubSpot-verktyg, t.ex. arbetsflöden.
 • Sparad vy: i dina objekthem, ett filter som skapats för att segmentera poster baserat på deras egenskapsvärden för att begränsa de poster som du kan visa för analys.
 • Uppgift: en påminnelse om att göra som tilldelas en användare och är associerad med en post.
 • Biljett: objektet som används för att lagra information om kundförfrågningar.

Domäner

url-anatomy-brand-domain

 • Root/apex-domän: huvuddomänen och huvuddomänen för alla underdomäner.
 • Varumärkesdomän: Varumärkesdomänen ligger mellan underdomänen och toppdomänen, även kallad domännamnet. Varumärkesdomänen är alltid en del av webbadressen, oavsett om vi anger en rotdomän eller en underdomän.
 • Toppdomän: den sista delen av webbadressen. Toppdomänen anger var på internet din webbplats finns.
 • Underdomän: den första delen av webbadressen. Innehållet kan lagras på en subdomän. Innehållet kommer att vara skilt från rotdomänen.
 • Primärdomän: en domän (antingen rotdomän eller underdomän) som kommer att vara standardvärd för innehåll.
 • Sekundär domän: en underdomän som kan vara värd för innehåll men som inte kommer att anges som standardvärd.
 • Omdirigeringsdomän: en underdomän som automatiskt omdirigeras till en annan domän. Inget innehåll lagras på omdirigeringsdomänen.
 • Domän för avsändning av e-post: en underdomän som lägger till en senare autentisering av din HubSpot-e-post för att förhindra att den fastnar i skräppostfilter.

Marknadsföringsverktyg

 • Annonser: ett verktyg som gör att du kan ansluta ett annonskonto på Facebook, Google eller LinkedIn för att skapa, spåra och rapportera om dina annonskampanjer.
 • Annonskonto: en administrativ profil på Facebook, Google eller LinkedIn som är skild från ditt personliga användarkonto och som används för att skapa annonser.
 • Annonsmålgrupp: en grupp användare i ett annonsnätverk som du kan rikta dig till när du publicerar en annons. Det finns fyra typer av annonspublikationer som du kan skapa:
  • Målgrupp för kontaktlista: en målgrupp som skapas från en kontaktlista i HubSpot. Alla ändringar av kontakterna i HubSpot-listan synkroniseras i realtid med annonsnätverket.
  • Företagslistpublik: en LinkedIn-publik som skapats från en företagslista i HubSpot. Alla ändringar av företagen i HubSpot-listan synkroniseras i realtid med LinkedIn.
  • Lookalike-publik: en publik vars medlemmar delar demografisk information eller intressen med medlemmarna i en källpublik.
 • Allowlist: en lista över e-postadresser eller IP-adresser som IT-teamet har markerat som "säkra avsändare" hos din e-postleverantör.
 • Blocklista: en lista över e-postservrar eller domäner som en blocklisteoperatör har upptäckt skickar skräppost.
 • Call-to-action (CTA): en knapp eller hyperlänk som används i ditt innehåll för att leda potentiella kunder till din webbplats och spåra klick.
 • Kampanjer:
  • Annonskampanj: i HubSpot-annonsverktyget en kampanj som skapats för externa annonsnätverk (Google, Facebook och LinkedIn).
  • Kampanj: I HubSpot-kampanjverktyget gör en kampanj det möjligt att associera relaterade marknadsföringstillgångar och innehåll (t.ex. CTA:er, målsidor och sociala inlägg) så att du enkelt kan mäta effektiviteten av dina gemensamma marknadsföringsinsatser.
 • Formulär: en samling fält som kan placeras på din webbplats för att samla in viktig information om besökare och kontakter. Information som skickas in i formulär lagras i egenskaper för poster i din CRM-databas.
 • Lista: en samling kontakter eller företag utifrån de kriterier som du har angett. Du kan använda listor i andra HubSpot-verktyg för att segmentera en specifik grupp kontakter.
 • Marknadsföringsmejl: ett mejl som skickas från verktyget för marknadsföringsmejl och som används för att marknadsföra ditt innehåll.
 • Formulär utanför HubSpot: ett externt formulär som finns utanför HubSpot. Om du har HubSpot-spårningskoden installerad på din externa sida samlas in bidrag till formulär som inte är från HubSpot in i HubSpot. Vissa formulärbyggare och insticksprogram stöds också.
 • Personaliseringstoken: dynamiskt innehåll som du kan infoga i ett e-postmeddelande eller på en sida och som ändras baserat på en kontakts egenskapsvärden i ditt CRM. För att personaliseringstoken ska kunna visa ett värde måste kontakten som visar det vara en spårad besökare med en kontaktpost i ditt CRM och ett känt egenskapsvärde för den token.
 • Pixel: en spårningskod från en tredje part som du kan installera tillsammans med HubSpot-spårningskoden för att skapa målgrupper för annonser och optimera dina annonser.
 • Signatur: ett personligt informationsblock som används i enskilda e-postmeddelanden som skickas via HubSpot CRM och som en personaliseringstoken för marknadsföringsmeddelanden.
 • Smart innehåll: dynamiskt innehåll som visar olika versioner av ditt innehåll baserat på tittarens kriterier. Förutom att skapa smarta CTA:er och smarta formulär kan du använda moduler för rik text eller globala anpassade moduler för att lägga till smart innehåll på dina webbsidor, landningssidor och e-postmeddelanden.
 • Prenumerationstyp: laglig grund för att kommunicera med dina kontakter via e-post. Du kan lägga till eller ta bort prenumerationstyper så att kontakterna kan hantera sina e-postpreferenser och välja vilka typer av e-postmeddelanden de vill ta emot (t.ex. marknadsföring, försäljning och blogguppdateringar).

Försäljningsverktyg

 • Playbook: ett interaktivt innehållskort som du kan komma åt från dina register och som du kan referera till när du pratar med potentiella kunder och kunder.
 • Produkter: de varor eller tjänster som du säljer. Du kan skapa och hantera produkter i produktbiblioteket.
 • Offerter: webbsidor som kan delas och som innehåller prisuppgifter för en produkt eller tjänst.
 • Tillägg eller add-in för försäljningsmejl: ett tillägg eller add-in som gör att du kan få tillgång till försäljningsverktygen direkt från din inkorg i Gmail, Office 365 och Outlook desktop. Du kan också spåra öppnade e-postmeddelanden och logga e-postmeddelanden till CRM.
 • Försäljningsmejl (en-till-en): ett mejl som skickas direkt till en kontakt från CRM eller från din e-postklient när du använder tillägget eller förlängningen för försäljningsmejl. Om du vill skicka e-post till en lista med kontakter kan du läsa mer om marknadsföringsmeddelanden.
 • Försäljningsmall: sparat e-postinnehåll som kan användas när du skickar ett e-postmeddelande från CRM, från din e-postinkorg med hjälp av försäljningstillägget eller tillägget, eller från en sekvens.
 • Snippet: ett kort, återanvändbart textblock som kan användas i kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter, i e-postmallar, i chattkonversationer och när du loggar en aktivitet eller anteckning.
 • Sequence: ett automatiseringsverktyg som skickar en serie tidsbestämda e-postmeddelanden och påminnelser om uppgifter för att hjälpa dig att vårda dina leads över tid.
 • Prenumerationer: Om du använder betalningsverktyget för att samla in återkommande betalningar kommer en prenumerationspost att skapas och associeras med köparens kontakt-, företags- och affärspost.

Serviceverktyg

 • Undersökningar om återkoppling:
 • Kunskapsbas: ett onlinebibliotek med handböcker, referensdokument och felsökningssteg för dina kunder.

Chatt

 • Chatflow: chattwidgetar som du kan lägga till på dina webbsidor. Det finns två typer av chattflöden:
  • Bot: En serie förinställda åtgärder i ett chattflöde som leder besökarna längs en väg tills deras fråga är löst eller de kan få kontakt med någon i ditt team.
  • Livechatt: Chattflöden som gör det möjligt för besökare att starta samtal i realtid med medlemmar i ditt team.
 • Kanal: Kanaler representerar de olika vägar som användarna kan ta för att kontakta ditt team. En kanal kan vara en av fyra typer: e-postadress, chatt, formulär eller Facebook Messenger. Meddelanden till någon av dina anslutna kanaler trias tillsammans i din samtalsinkorg.
 • Kundportal: ett hem bakom en inloggning där kunderna kan se, öppna och svara på sina supportärenden.
 • Reservmejl: ett mejl som HubSpot tillhandahåller för att du ska kunna använda vissa HubSpot-verktyg, t.ex. automatiserad ärendehantering, om du ännu inte har kopplat en teammejladress.
 • Inbox: Den centrala platsen i konversationsverktyget där meddelanden från alla dina anslutna kanaler visas. Du kan visa pågående konversationer, svara på meddelanden och skapa biljetter för att spåra kundernas problem.
 • Målinriktningsregler: Ange kriterier som gör att du kan styra det popup-formulär eller chattflöde som dina besökare ser när de besöker din webbplats, baserat på webbplatsens URL, frågeparametrar och besökarens information och beteende. Kombinera de olika målinriktningsalternativen för att skräddarsy chattflödet eller popup-formuläret för den specifika besökaren.
 • Teammail: en typ av kanal som du kan ansluta till din inkorg. Det är en delad e-postadress som flera användare har tillgång till och använder för att kommunicera med kontakter. Detta skiljer sig från en personlig e-postadress som du ansluter i inställningarna för e-postintegration.

Automatisering

 • Åtgärder: de funktioner som utförs när en post registreras i ett arbetsflöde eller när en besökare chattar med en bot.
 • Åtgärdsloggar: en registrerad posts historik över händelser som har inträffat som ett resultat av åtgärderna i ett arbetsflöde.
 • Gren: en typ av arbetsflödesåtgärd som leder inskrivna poster till specifika vägar i ett arbetsflöde beroende på fastställda kriterier.
 • Fördröjning: en paus mellan åtgärder.
 • Utlösare för registrering: specifika utlösarkriterier som valts för ett arbetsflöde som automatiskt registrerar objekt när de uppfyller kriterierna.
 • Reservmejl: ett mejl som HubSpot tillhandahåller för att du ska kunna använda vissa HubSpot-verktyg, t.ex. automatiserad ärendehantering, om du ännu inte har kopplat en e-postadress till teamet.
 • Inskrivningshistorik: historik över poster som har skrivits in i ett arbetsflöde.
 • Förbudslista: en lista som används för att förhindra att specifika kontakter registreras i ett arbetsflöde.
 • Utlösare för avregistrering: specifika kriterier som valts för ett arbetsflöde som automatiskt tar bort poster från ett arbetsflöde när de uppfyller kriterierna.
 • Webhook: ett arbetsflöde eller en botåtgärd som skickar information från HubSpot till ett annat webbprogram. Det finns en mängd olika användningsområden för webhooks, t.ex. att skicka data och skicka meddelanden.
 • Arbetsflöde: Ett automatiseringsverktyg i HubSpot som automatiskt registrerar poster när de uppfyller specifika kriterier och sedan utför en serie marknadsförings-, försäljnings- eller serviceprocesser.

Webbplats

 • Innehållsredigerare: huvudredigerare för enskilda tillgångar i HubSpot's innehållsverktyg. Detta inkluderar blogginlägg, landningssidor, webbsidor, e-postmeddelanden och artiklar i kunskapsbanken.
 • Domän: en webbplatsadress där innehållet lagras.
 • Designhanterare: ett verktyg som används av designers för att skapa och organisera moduler och mallar.
 • Fil: en del av innehållet som laddas upp till HubSpot-filsverktyget, t.ex. en bild, PDF-fil eller video.
 • HubDB: en relationsdatabas, formaterad som ett kalkylblad med rader, kolumner och celler i en tabell.
 • Modul: en återanvändbar designkomponent som kan användas i mallar eller läggas till på sidor eller i e-postmeddelanden med hjälp av drag-och-släpp-redigeraren.
  • Gemensamma moduler: en uppsättning standardmoduler i innehållsredigeraren för tillgångar som skapats med en mall för drag och släpp-teknik.
  • Anpassade moduler: Moduler som skapas i designhanteraren för att implementera mer avancerade funktioner.
 • Startmall: en förenklad sidlayout med begränsade funktioner.
 • Mall: en sparad layout som används för att organisera moduler i ett e-postmeddelande eller på en blogg, landningssida eller webbplats.
 • Tema: en uppsättning mallar och stilar som styr utseendet på ditt innehåll.
 • Spårningskod: en kod med JavaScript som är unik för varje HubSpot-konto. Spårningskoden ingår automatiskt i HubSpot-blogginlägg, landningssidor och webbsidor. När den läggs till på din externa webbplats kan HubSpot spåra och skicka trafikdata från webbplatsen till ditt HubSpot-konto och lägga till kontots chattwidgetar på din webbplats.

Rapporter

 • Dashboard: en enda vy av flera rapporter. Skapa instrumentpaneler för att organisera dina rapporter på en central plats.
 • Rapporter om tilldelning: Rapporter som mäter konverteringen längs kundens resa. Med konverteringsrapporter kan du bättre förstå vilka tillgångar som leder till att kontakter och affärer skapas, samt vilka intäkter som genereras från avslutade affärer.
 • Ursprunglig källa: en automatiskt inställd kontaktegenskap som visar varifrån en kontakt kommer. Egenskaper förursprunglig källa ger ytterligare information om kontaktens ursprungliga källa.
 • Rapport: ett verktyg som används för att analysera trender i dina HubSpot-verktyg. Alla HubSpot-konton har ett bibliotek med rapporter och du kan skapa egna rapporter. Typer av rapporter är bl.a. följande:
  • Rapport om ett enda objekt: en rapport som baseras på ett enda objekt, t.ex. kontakter.
  • Rapport som korsar objekt: en rapport som baseras på förhållandet mellan två objekt, t.ex. kontakter och affärer.
  • Trapprapport: en rapport som visar konverteringsgraden mellan olika steg.
  • Tilldelningsrapport: en rapport som visar vilka interaktioner eller aktiviteter som leder till konverteringar och intäkter.
 • Rapportbibliotek: en katalog med förbyggda standardrapporter som kan läggas till i din rapportlista eller instrumentpanel.
 • Session: ett mått på webbplatsbesökarnas engagemang där webbplatsaktiviteterna grupperas tillsammans.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.