Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lösa ett fel i "Begäran om integrationsbehörighet

Senast uppdaterad: april 17, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du försöker ansluta en integration till HubSpot kan du stöta på felet Request for Integration Permissions. Dessa fel uppstår eftersom vissa integrationer kräver specifika användarroller och/eller specifika konto-övergripande verktyg för att kunna ansluta till HubSpot.

Vanliga fel

Följande fel kan visas för en användare när de försöker ansluta en integration. Granska felsökningsstegen som är associerade med felet för information om hur du åtgärdar problemet.

"Det gick inte att slutföra anslutningen: Auktorisering misslyckades eftersom de angivna scopen är otillräckliga. Kontakta apputvecklaren."

Det här felet uppstår när appens konfiguration innehåller ett obligatoriskt scope som saknas i scope -frågeparametern i appens installations-URL. Om det obligatoriska scopet inkluderas i optional_scope -parametern utlöses också felet.

För att lösa problemet måste apputvecklaren se till att varje installations-URL innehåller alla obligatoriska scope som de valt i sin appkonfiguration.

"Det gick inte att slutföra anslutningen: Auktorisering misslyckades eftersom det inte finns någon överensstämmelse mellan scopen i installations-URL:en och appens konfigurerade scopes. Vänligen kontakta apputvecklaren."

Användare kommer att stöta på detta fel om något av följande scenarier inträffar:

  • En apps installations-URL innehåller ett villkorligt obligatoriskt eller valfritt scope som inte har konfigurerats i appens inställningar.
  • Ett villkorligt obligatoriskt scope ingår i optional_scope -frågeparametern i appens installations-URL.
  • Ett valfritt scope har felaktigt inkluderats i scope-parametern i appens installations-URL. Det här felet kan till exempel uppstå om crm.objects.custom.read -scopet har konfigurerats i en apps inställningar som ett valfritt scope, men den angivna installations-URL:en är /authorize?client_id=123&redirect_uri=xyz&scope=crm.objects.custom.read.
För att lösa detta fel bör apputvecklare se till att de har konfigurerat scope korrekt som villkorligt obligatoriska eller valfria i sina appinställningar och sedan bekräfta att varje scope listas under de associerade scope - och optional_scope -frågeparametrarna i appens installations-URL.

"Det gick inte att slutföra anslutningen. Du har inte behörighet att ansluta den här integrationen."

HubSpot-användaren som försöker ansluta integrationen har inte de användarroller eller behörigheter som krävs för att auktorisera de scopes som krävs av integrationen.

För att lösa detta fel måste användaren som ansluter integrationen ha App Marketplace-behörigheter , vilket säkerställer att de kan ansluta och installera appar från HubSpot App Marketplace för ditt HubSpot-konto. Om det inte fungerar att ge användaren dessa behörigheter måste du ge dem Super Admin-behörigheter för att lösa felet.

"Det här kontot har inte åtkomst till vissa HubSpot-funktioner som krävs för denna integration. Vänligen kontakta integreraren."

Det HubSpot-konto som integrationen ansluter till har inte det eller de verktyg som motsvarar de scopes som integrationen kräver. Till exempel ett HubSpot-konto med en Marketing Hub Starter-prenumeration som försöker ansluta till en integration som kräver verktyget för arbetsflöden.

För att lösa detta fel måste HubSpot-kontot uppgraderas till en prenumeration som har tillgång till de verktyg som krävs. Om du vill uppgradera ditt konto kan du kontakta tredjepartsintegratören för att ta reda på vilken prenumeration som krävs för att ansluta deras integration.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.