Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Skapa poster med arbetsflöden

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional

Använd ett arbetsflöde för att automatisera processen att skapa en ny post i HubSpot och minska de administrativa processerna för dig och ditt team. Med åtgärdenSkapa postkan du skapa poster för följande objekttyper:

 • Kontakter
 • Företag
 • Affärer
 • Anpassade objekt (endast Enterprise)
 • Biljetter (TjänstehubbEndastProfessionalochEnterprise)

Innan du kommer igång

När du skapar poster med arbetsflöden ska du tänka på följande:

 • När du skapar poster av samma typ som arbetsflödet ska du se till att den nyskapade posten inte uppfyller registreringstriggarna för arbetsflödet. Annars kan du skapa en oändlig slinga där nyskapade poster skapar nya poster i all oändlighet.
 • Det krävs en e-postadress för att skapa kontaktposter med ett arbetsflöde. Det rekommenderas att använda en personaliseringstoken för att infoga ett värde från den registrerade posten. Om du till exempel har ett remissformulär på din webbplats kan du använda värdet från remissegenskapen för att skapa en ny kontaktpost.
 • Om du vill skapa poster med anpassade objekt med ett arbetsflöde måste det anpassade objektet vara associerat med arbetsflödets objekttyp. Om ditt anpassade objekt till exempel inte är associerat med kontaktobjektet kan du inte skapa poster med anpassade objekt i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om attdefiniera anpassade objekt.

Skapa poster med ett arbetsflöde

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
 • Klicka pånamnetpå ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
 • Klicka påplusikonen +för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
 • I den högra panelen väljer du Skapa post.


 • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av post som ska skapas och välj sedan Objekttyp.
 • Ange alla nödvändiga fält, detta varierar beroende på objekttyp:
  • Affär: De obligatoriska fälten är Affärsnamn ochAffärspipeline och -status.
  • Ticket: De fält som krävs är Ticket name och Ticket pipeline and status.
  • Kontakt: Det obligatoriska fältet är e-post.
  • Företag: Det obligatoriska fältet är antingen Företagets domännamn eller Företagets namn.
 • Ange tilldelningen av nyskapade poster i rullgardinsmenyn Tilldela till:
  • [Objektets] befintliga ägare: tilldela den nya posten till den registrerade postens befintliga ägare. Som standard kommer nya poster för affärer, biljetter och företag att ha det här alternativet.
   • Om den registrerade posten inte är tilldelad kommer den nya affären inte att tilldelas någon.
   • Om du vill välja en anpassad ägaregenskap klickar du på rullgardinsmenyn Vilken ägare och väljer ägaregenskap.
  • Specifik användare: Tilldela posten till en specifik användare. Om du vill välja användare klickar du på rullgardinsmenyn Vilken ägare och väljer sedananvändaren.
  • Ingen: posten kommer inte att tilldelas någon.
 • Som standard tilldelas nya kontaktposter inte till någon användare. Om du vill tilldela en kontaktpost:
  • Klicka på Ange en annan egenskap för en kontakt.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Ange en annan kontaktegenskap och välj Kontaktägare.
  • Ange kontakttilldelningen i rullgardinsmenyn Tilldela till .
 • Om du vill ange ytterligare egenskaper för dina nya poster klickar du på Ange ytterligare en [objekt]-egenskap.
 • Om du vill kopiera en egenskap på det aktuella objektet till en egenskap på din nya post klickar du på Kopiera en egenskap till en [objekt]-egenskap.

Observera: Käll- och målegenskaperna måste ha kompatiblafälttyper för att kunna kopieras. Inkompatibla egenskaper kommer inte att visas som alternativ i målegendomen i din arbetsflödesåtgärd. Läs mer omkompatibla käll- och målegenskaper för kopiering av egenskapsvärden i arbetsflöden.

 • Ange dina nya registerassociationer:
  • Som standard associeras poster som skapas av ett arbetsflöde med den post som registrerades i arbetsflödet.
  • Om du vill kopiera all tidslinjeaktivitet från den registrerade posten till den nya posten väljer duLägg till tidslinjeaktivitet från det registrerade [objektet] till affären.
  • Om du vill associera den nya posten med andra posttyper markerar du kryssrutorna bredvid dessa posttyper.

Observera: offerter kan endast associeras med en affär åt gången. Om du associerar den nya affären med befintliga offerter kommer offerterna att tas bort från deras nuvarande affärer.

workflow-create-deal-associations

 • Klicka påSpara.