Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Design Manager

Standaard inhoud toevoegen aan uw sjabloon

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

U kunt standaard inhoud toevoegen aan de meeste sjabloonmodules. Dit is handig wanneer u een basisinhoudstructuur of -indeling heeft die u op meerdere pagina's wilt herhalen. Standaard inhoud kan worden bewerkt in de content-editor, ofte voorkomen dat de redactiein de content editors de standaard inhoud op het sjabloon blokkeert.

Standaard inhoud toevoegen aan modules

Door het toevoegen van standaard content kunt u uw eigen tekst en middelen vervangen door de voorraadkopie van de module, plaatshouderafbeeldingen, enzovoort. Door standaard inhoud toe te voegen, kunt u alle opmaak en opties voor die specifieke module instellen.Zodra u klaar bent om een blog, e-mail of pagina van het sjabloon te maken, kunt u eenvoudigweg de standaardinhoud van uw modules in de content-editor omwisselen en aanpassen.

 • Klik op hettabblad Instellingen enselecteervervolgensGeavanceerdeopties.
 • Klik in de sectie Sjabloon op Bewerk deze sjabloon.

 • Klik in uw sjabloon op demodule in delay-out-editor en zoek indemodule-inspecteur desectiemet de standaardinhoud op.
  • Afhankelijk van het specifieke type module kunnen de opties voor het bewerken van de standaard inhoud verschillen.Zo kunt u met een formuliermodule bijvoorbeeld kiezen welk formulier standaard moet verschijnen, terwijl u met een rich text-module uw eigen standaard rich text-inhoud kunt toevoegen.
  • In het onderstaande voorbeeld kan de standaard inhoud van een rich text module in een rich text editor bewerkt worden door te klikken op de Richtext content preview, of Expandnext to theDefault contentsection header.

 • Na het toevoegen van de standaard inhoud of het instellen van standaard opties voor uw template modules, kunt u een live preview van uw template met uw standaard inhoud bekijken door rechtsbovenin de lay-out editor op Previewte klikken en vervolgens Live previewmet weergaveopties te selecteren, of Preview zonderweergaveopties.
  • Door het selecteren van Livepreview met weergave-opties kuntude weergave-opties in de preview wijzigen, zoals de viewportvoorinstelling.

 • Wanneer u tevreden bent met uw sjabloonvoorvertoning, klikt u rechtsboven opVeranderingen publiceren.

Voorkom bewerken van modules in content editors

Er kunnen bepaalde modules in uw sjabloon zijn die geavanceerde aanpassingen of vaste inhoud vereisen waarvan u niet wilt dat gebruikers die kunnen bewerken in de content editor. Als u bijvoorbeeld een landingspaginasjabloon hebt met een aangepaste gecodeerde HTML-afbeeldingsgalerij, wilt u misschien niet dat interne gebruikers die code in de inhoudseditor kunnen openen.

 • Klik op hettabblad Instellingen enselecteervervolgensGeavanceerdeopties.
 • Ga in de sectie Sjabloon met de muis over de miniatuur en klik opSjabloon bewerken.

edit-page-settings-template

 • Klik in uw sjabloon met de rechtermuisknop op demodule in de lay-out-editoren selecteer Bewerken incontent editorsvoorkomen. Een doorgestreept potloodicoon notEditableverschijnt aan de rechterkant van een module zodra deze is vergrendeld. Om een module te ontgrendelen, klikt u met de rechtermuisknop op de module en selecteert uBewerken in content editorstoestaan.

Let op: allemodules op een blog template zijn standaard vergrendeld. U kunt de modules ontgrendelen om die delen van uw template bewerkbaar te maken op postniveau. Zodra de inhoud van die module op postniveau wordt overschreven, heefthet wijzigen van de standaardinhoud van de module in het sjabloongeen invloed op diegewijzigde berichten.