Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodaj domyślną zawartość do szablonu

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic

Do większości modułów szablonów można dodać zawartość domyślną. Jest to przydatne, gdy masz podstawową strukturę zawartości lub format, który chcesz powtarzać na wielu stronach. Zawartość domyślną można edytować w edytorze zawartości. Możesz także uniemożliwić edy cję w edytorze zawartości, aby zablokować zawartość domyślną na szablonie.

Dodawanie zawartości domyślnej do modułów

Dodawanie zawartości domyślnej pozwala zastąpić własny tekst i zasoby kopią standardową modułu, obrazkami zastępczymi itp. Wstawiając zawartość domyślną, można skonfigurować wszystkie formatowania i opcje dla danego modułu.Gdy będziesz gotowy do utworzenia bloga, wiadomości e-mail lub strony z szablonu, możesz po prostu zamienić i zmodyfikować domyślną zawartość swoich modułów w edytorze treści.

 • Kliknij kartęUstawienia, a następnie wybierzOpcje zaawansowane.
 • W sekcjiSzablon kliknijEdytuj ten szablon.

 • W swoim szablonie kliknijmodułw edytorze układu i odszukaj sekcjęDomyślna zawartośćw inspektorze modułów.
  • W zależności od konkretnego typu modułu opcje edycji treści domyślnej mogą się różnić. Naprzykład moduł formularza pozwoli Ci wybrać, który formularz ma być wyświetlany domyślnie, natomiast moduł bogatego tekstu pozwoli Ci dodać własną domyślną treść bogatego tekstu.
  • W poniższym przykładzie domyślną zawartość modułu bogatego tekstu w edytorze bogatego tekstu można edytować, klikając podgląd zawartości bogategotekstu lubRozwińobok nagłówka sekcjiDomyślnazawartość.

 • Po dodaniu domyślnej zawartości lub ustawieniu domyślnych opcji dla modułów szablonu możesz wyświetlić podgląd na żywo swojego szablonu z domyślną zawartością, klikającprzyciskPodgląd w prawym górnym rogu edytora układu, a następnie wybierając opcję Podgląd nażywo z opcjami wyświetlania lubPodgląd bez opcji wyświetlania.
  • Zaznaczenieopcji Podgląd na żywo z opcjami wyświetlaniaumożliwia modyfikowanie opcji wyświetlania w podglądzie, takich jak wstępne ustawienie rzutni.

 • Gdy podgląd szablonu będzie satysfakcjonujący, kliknij przyciskOpublikuj zmiany w prawym górnym rogu.

Zapobieganie edycji modułów w edytorach treści

W szablonie mogą znajdować się pewne moduły wymagające zaawansowanego dostosowywania lub stałej zawartości, których nie chcesz, aby użytkownicy mogli edytować w edytorze treści. Na przykład, jeśli masz szablon strony docelowej z niestandardowo zakodowaną galerią obrazów HTML, możesz nie chcieć, aby użytkownicy wewnętrzni mieli dostęp do tego kodu w edytorze treści.

 • Kliknij kartęUstawienia, a następnie wybierzOpcje zaawansowane.
 • W sekcjiSzablonnajedź kursorem na miniaturęi kliknijEdytuj szablon.

edit-page-settings-template

 • W swoim szablonie kliknij prawymprzyciskiem myszymodułw edytorze układu i wybierzopcjęZapobiegaj edycjiwedytorachtreści.Po zablokowaniu modułu po jego prawej stronie pojawi się ikona ołówka z przekreśleniemNie doedycji.Aby odblokować moduł, kliknij go prawymprzyciskiem myszy i wybierz opcjęZezwalajna edycję w edytorach treści.

Uwaga:wszystkie moduły w szablonie bloga są domyślnie zablokowane. Możesz odblokować moduły, aby te sekcje szablonu były edytowalne na poziomie postu. Gdy zawartość zawarta w tym module zostanie nadpisana na poziomie postu, zmiana domyślnej zawartości modułu w szablonienie będzie miała wpływu nate zmienione posty.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.