Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i dostosowywanie stron

Data ostatniej aktualizacji: marca 22, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

W HubSpot możesz tworzyć strony internetowe i strony docel owe dla swojej witryny. Możesz dostosować zawartość strony i ustawienia, a także zoptymalizować strony pod kątem wyszukiwarek.

Zanim zaczniesz

 • Sprawdź, czy masz uprawnienia do pisania dla typu strony, którą chcesz utworzyć. Aby opublikować strony, będziesz potrzebował również uprawnienia Publish.
 • Upewnij się, że domena Twojej strony jest podłączona do HubSpot w celu publikacji. Jeśli korzystasz z bezpłatnych narzędzi HubSpot, twoje konto zawiera domenę marki HubSpot, która jest gotowa do publikacji.
 • Zrozumienie różnych typów szablonów stron dostępnych w HubSpot:
 • Zrozum, ile stron docelowych i stron internetowych możesz utworzyć i jakich szablonów mogą używać. Jest to określone przez twoje subskrypcje Marketing Hub i CMS Hub :
Brak subskrypcji Marketing Hub Marketing Hub Starter MarketingHub Professional/Enterprise

Bez subskrypcjiCMS Hub

Landing pages: do 20stron z brandingiem HubSpot, tylko szablony startowe

Strony internetowe: do 25 stron internetowych z brandingiem HubSpot, wszystkie szablony

Landing pages: do 10 000 stron, tylko szablony startowe

Strony internetowe: do 25 stron internetowych z brandingiem HubSpot, wszystkie szablony

Landing pages: do 10 000 stron, wszystkie szablony

Strony internetowe: do 25 stron internetowych z brandingiem HubSpot, wszystkie szablony

CMS Hub Starter

Landing pages: do 20 stron z brandingiem HubSpot, tylko szablony startowe

Strony internetowe: do50 stron, wszystkie szablony

Landing pages: do 10 000 stron, tylko szablony startowe

Strony internetowe: do 50 stron, wszystkie szablony

Landing pages: do 10.000 stron, wszystkie szablony

Strony internetowe: do 50 stron, wszystkie szablony

CMS Hub Professional/Enterprise

Landing pages: do 10 000 stron, wszystkie szablony

Strony internetowe: do 10 000 stron, wszystkie szablony

Landing pages: do 10 000 stron, wszystkie szablony

Strony internetowe: do 10 000 stron, wszystkie szablony

Landing pages: do 10.000 stron, wszystkie szablony

Stronyinternetowe: do 10.000 stron, wszystkie szablony

Tworzenie stron

 • Przejdź do swojej zawartości:

  • Website Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneUtwórz i wybierz opcjęStrona internetowalubStrona lądowania.
 • W oknie dialogowym określ nazwę i domenę strony:
  • Kliknij menu rozwijane Website i wybierz domenę dla adresu URL strony. Jeśli nie masz żadnych podłączonych domen, jedyną opcją będzie domyślna domena Twojego konta.
  • W polu Nazwa strony wpisz wewnętrzną nazwę dla strony.
  • Kliknij przycisk Utwórz stronę.

create-a-page-dialog-box

 • Na ekranie wyboru szablonu, szablony z Twojego aktywnego motyw u pojawią się na górze strony, natomiast wszystkie inne szablony będą w sekcji Inne szablony na dole. Jeśli nie wybrałeś aktywnego motywu, najedź na motyw i kliknij Ustaw jako aktywny motyw.
 • Najedź na szablon i kliknij Podgląd szablonu,aby otworzyć podgląd lub Wybierz szablon,aby przejść do edytora treści .

preview-or-select-template

  • Aby zmienić wewnętrzną nazwę strony, wprowadźnazwę w polu Wewnętrzna nazwa strony . Ta nazwa nie będzie widoczna dla odwiedzających.
  • W polu Tytuł strony wpisz zewnętrzną nazwę strony. Nazwa ta pojawi się w zakładce u góry przeglądarki internetowej odwiedzającego, gdy strona zostanie załadowana.
  • Aby ustawić język strony, kliknij menu rozwijane Język strony i wybierz język. Dowiedz się więcej o zarządzaniu stronami wielojęzycznymi.
  • W sekcji URL strony kliknij pole Content slug , aby automatycznie przekształcić tytuł strony w URL slug. Aby dostosować adres URL, wprowadź nowy symbol URL w polu Content sl ug. Dowiedz się więcej o edytowaniu adresu URL strony.
edit-page-name-title-language-and-url
  • W polu Meta description wprowadź opis zawartości strony, który będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania poniżej tytułu strony.
  • Aby powiązać stronę z kampanią w HubSpot, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię. Aby zamiast tego utworzyć nową kampanię, wybierz opcję Dodaj nową. Dowiedz się więcej o pracy z kampaniami w HubSpot.
  • Aby dodać wyróżniony obraz, który będzie dołączany, gdy strona zostanie udostępniona w mediach społecznościowych, kliknij, aby włączyć przełącznik Featured image. Kliknij przycisk Prześlij, aby wybrać obraz z komputera, lub Przeglądaj obrazy, aby wybrać obraz z narzędzia plików.

edit-meta-description-campaign-and-featured-image

  • Aby dostosować bardziej zaawansowane ustawienia, takie jak szablon strony, widoczność i HTML nagłówka, kliknij, aby rozwinąć sekcję Opcje zaawansowane. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji zaawansowanych.
 • Aby dołączyć słowo kluczowe tematu lub podtematu do strony i wyświetlić zalecenia SEO, kliknij kartę Optymalizuj. Dowiedz się więcej o optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek.
 • Po dostosowaniu zawartości i ustawień strony kliknij kartę Opcje publikowania, a następnie ustaw opcje publikowania:
  • Aby opublikować stronę teraz, wybierz opcję Opublikuj teraz.
  • Aby opublikować stronę w przyszłości, wybierz opcję Zaplanuj na później . W wyświetlonych polach wybierz datę i godzinę opublikowania strony.
  • Aby Twoja strona była w przyszłości automatycznie nieopublikowana, zaznacz pole wyboru Unpublish page on a specific date. W wyświetlonych polach ustaw datę i godzinę odblokowania strony, a następnie za pomocą rozwijanego menu wybierz stronę, na którą ta strona ma przekierować.
  • Zanim uruchomisz swoją stronę, możesz ją podejrzeć, klikając Podgląd w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o podglądaniu stron.

publishing-options-tab

 • Gdy będziesz gotowy do uruchomienia strony lub zaplanowania jej publikacji, kliknij przycisk Publikuj lub Zaplanuj w prawym górnym rogu.
Aby dokonać edycji istniejącej strony:
 • Na swoim koncie HubSpot awiguj do Marketing > Website > Website Pages lub Marketing > Landing Pages.
 • Najedź na stronę i kliknij Edytuj.
 • W edytorze treści,po zakończeniu edycji, kliknij przycisk Aktualizuj lub Zaplanuj w prawym górnym rogu.

use-edit-clone-and-more-page-menus

Optymalizacja stron dla wyszukiwarek

Na karcie Optymalizuj w edytorze treści można wyświetlić zalecenia SEO strony lub dołączyć ją do tematu.

 • Przejdź do swojej zawartości:

  • Strony internetowe: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • Najedź na stronę i kliknij Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij kartę Optymalizuj .
 • Jeśli strona jest dołączona do tematu lub podtematu, pojawią się one w edytorze paska bocznego. Dowiedz się, jak dołączyć stronę do tematu lub podtematu.

topic-and-subtopic-menus

 • Aby zobaczyć niekompletne rekomendacje SEO, kliknij kategorię z czerwonym kółkiem w edytorze paska bocznego. Każde ukończone zalecenie będzie miało zielony znacznik wyboru. Każde niekompletne zalecenie będzie miało szary znacznik wyboru. Dowiedz się więcej o zaleceniach SEO.
optimize-tab-displaying-seo-recommendations

Dostosowywanie zaawansowanych opcji strony

W sekcji Opcje zaawansowane na karcie Ustawienia można dostosować bardziej zaawansowane ustawienia, takie jak szablon strony, fragmenty kodu i arkusze stylów.

Uwaga: ustawienia zaawansowane nie są dostępne dla stron wykorzystujących szablony startowe.

 • Przejdź do swojej zawartości:

  • Strony internetowe: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • Najedź na stronę i kliknij Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij kartę Ustawienia , a następnie kliknij opcje zaawansowane.
 • Aby zmienić widoczność strony, wybierz opcję w sekcji Control audience access for page :
  • Wybierz opcję Publiczny, aby zawartość strony była dostępna dla każdego odwiedzającego.
  • Wybierz Prywatne - Wymagane hasło, aby dodać wymagane hasło dla odwiedzających w celu uzyskania dostępu do zawartości strony.
  • Nakoncie CMS Hub Enterprise możesz również wybrać Prywatne - Wymagana rejestracja , aby wymagać od odwiedzających zarejestrowania się w Twojej witrynie wcelu obejrzenia tej zawartości.
 • Aby dodać snippety do nagłówka lub stopki HTML tej strony, kliknij pole HTML nagłówka lub HTML stopki , a następnie wpisz swój snippet. Aby zamiast tego dodać snippety do wszystkich stron w domenie, przejdź do ustawień witryny.

edit-page-advanced-options

 • Aby uczynić tę stronę stroną dynamiczną, kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz tabelę lub właściwość HubDB . Dowiedz się więcej o pracy z dynamicznymi stronami.
 • W sekcji Szablon możesz edytować szablon, którego używa ta strona lub wybrać inny szablon dla strony:
  • Aby wybrać inny szablon, kliknij przycisk Użyj innego szablonu. Jeśli zmieniasz szablon opublikowanej strony, pamiętaj o kliknięciu przycisku Aktualizuj , aby wszelkie nieopublikowane zmiany zostały wprowadzone. W przeciwnym razie zmiany te mogą zostać utracone po zmianie szablonu.
  • Na ekranie wyboru motywu wybierz motyw.
  • Na ekranie wyboru szablonu wybierz szablon.
  • Obejrzyj, jak Twoja strona będzie wyglądać z nowym szablonem, a następnie kliknij przycisk Użyj szablonu, aby zakończyć przełączanie szablonu, lub Wstecz , aby wybrać inny szablon.

 • W sekcji Arkusze styl ów można zarządzać arkuszami stylów dołączonymi do strony. Dowiedz się więcej o pracy z arkuszami stylów w HubSpot.
  • Domain Stylesheets: w ustawieniach witryny można dodać arkusz stylów, który będzie dołączony do wszystkich stron w jednej domenie. Domyślnie arkusze stylów domeny będą stosowane do strony. Aby wyłączyć arkusze stylów domeny dla konkretnej strony, kliknij menu rozwijane i wybierz Wyłączone. Dowiedz się więcej o pracy z arkuszami stylów domeny.
  • Arkuszestylów szablonu: tutaj pojawią się wszelkie arkusze stylów zastosowane do szablonu strony. Domyślnie, arkusze stylów szablonu będą zastosowane do strony. Aby wyłączyć arkusze stylów szablonu dla konkretnej strony, kliknij menu rozwijane i wybierz Wyłączone. Ta sekcja nie pojawi się dla stron używających szablonów motywów.
  • Arkusze stylów strony: kliknij przycisk Dołącz arkusz stylów. Jeśli arkusze stylów domeny i szablonu są również używane, ich stylizacja będzie miała pierwszeństwo.
HubSpot Help article screenshot
 • Aby dodać niestandardowy kanoniczny adres URL, wprowadź adres URL w polu Dostosuj kanoniczny adres URL. Dowiedz się więcej o używaniu kanonicznych adresów URL.

Strony poglądowe

Przed opublikowaniem strony możesz wyświetlić jej podgląd na różnych typach urządzeń i przetestować inteligentną zawartość oraz personalizację. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu wyglądu strony do urządzeń mobilnych.

 • Przejdź do swojej zawartości:

  • Strony internetowe: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • Najedź na stronę i kliknij Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij Podgląd w prawym górnym rogu.
 • Aby uzyskać dostęp do pełnego podglądu strony, kliknij przycisk Otwórz w nowym oknie w prawym górnym rogu. Aby udostępnić tę stronę podglądu innym użytkownikom konta HubSpot, kliknij przycisk Kopiuj łącze udostępniania na stronie podglądu. Aby zobaczyć ten podgląd, użytkownicy muszą być zalogowani w HubSpot.
 • Aby wyświetlić podgląd strony na innym urządzeniu, kliknij ikonę urządzenia mobilnego w prawym górnym rogu strony podglądu.

select-device-to-preview

 • Aby wyświetlić podgląd personalizacji lub inteligentnej zawartości, kliknij menu rozwijane Podgląd jako :
  • WybierzKontakt , aby wyświetlić podgląd personalizacji strony. Następnie kliknij drugie menu rozwijane i wybierz kontakt , aby wyświetlić podgląd tego, jak strona będzie wyglądać dla tego kontaktu.
  • Wybierz Inteligentna reguła , aby wyświetlić podgląd inteligentnej zawartości strony. Następnie kliknij drugie menu rozwijanei wybierz jedną lub więcej inteligentnych reguł, aby wyświetlić podgląd tego, jak strona będzie wyglądać dla odwiedzającego odpowiadającego tym regułom .

select-smart-rule-or-personalization

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.