Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Design Manager

Gebruik systeemsjablonen om pagina's met foutmeldingen, inschrijvingen en wachtwoordaanvragen aan te passen

Laatst bijgewerkt: augustus 4, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Systeemsjablonen worden gebruikt voor bepaalde soorten pagina's die automatisch door HubSpot worden gegenereerd.

Soorten systeempaginatemplates in HubSpot

 • Foutpagina: 404 en 500 foutpagina's om uw gebruikers te laten weten dat ze een pagina hebben bereikt die niet bestaat of dat er een technisch probleem is opgetreden.
 • Wachtwoord prompt pagina: een wachtwoord prompt pagina voor alle content die je hebt vergrendeld met een wachtwoord.
 • Abonnementspagina: de pagina met abonnementsvoorkeuren waar uw e-mailontvangers de e-mailtypes kunnen beheren waarop ze zijn geabonneerd en zich kunnen afmelden voor alle e-mails. Werk deze sjabloon bij om uw contactpersonen te betrekken bij het inschrijvingsproces ( leg bijvoorbeeld uit hoeuw contactpersonen zich weer kunnen inschrijven voor bepaalde e-mailtypen, zodat ze zich opnieuw kunnen inschrijven als ze van gedachten veranderen).
 • Back-up uitschrijfpagina: een pagina die verschijnt voor e-mailontvangers die zich proberen uit te schrijven, als HubSpot hun e-mailadres niet kan bepalen.
 • Inschrijvingen bijwerken pagina: de bevestigingspagina die verschijnt wanneer een e-mailontvanger zijn inschrijfvoorkeuren bijwerkt.
 • Zoekresultaten pagina: de pagina die zoekresultaten weergeeft wanneer bezoekers de site search gebruiken.

Naast de standaard HubSpot modules heeft elk type systeemsjabloon een speciale module die alleen aan dat type sjabloon kan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld, een wachtwoord prompt module is alleen beschikbaar op wanneer u een wachtwoord prompt template aanmaakt.

Let op:aangepaste systeemsjablonen kunnen worden geselecteerd voor elk domein dat u als primair domein hebt aangesloten . Eventuele extra domeinen die zijn aangesloten in de domain manager zullen de systeemsjablonen gebruiken die zijn opgegeven als Standaardvoor alle domeinen in uwinstellingen.

 • { local.navDesignManager }}
 • Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Bestand en selecteer Nieuw bestand.
 • In het dialoogvenster, selecteer Slepen en neerzetten.
Create System template
 • Klik op het vervolgkeuzemenuTypesjabloon en selecteer een Systeemsjabloon.
 • Voer een bestandsnaam in voor uw sjabloon.
 • Om de locatie van het bestand bij te werken, klikt u in de sectie Bestandslocatie op Wijzigen en selecteert u de map waaraan u het bestand wilt toevoegen.
 • Klik op Maken.

Uw systeemsjabloon aanpassen

Nadat u uw systeemsjabloon hebt gemaakt, kunt udeze structureren en aanpassen. U kunt stylesheets aan uw systeemsjabloon koppelen opsjabloonniveau.

Om de standaardinhoud aan te passen die in de sjabloommodules verschijnt, klikt u op eenmodule enwerkt u inhet rechterpaneel de instellingen bij in het gedeelte Standaardinhoud.Deze instellingen verschillen afhankelijk van het type sjabloon. Te standaardinhoud bepaalt wat de eindgebruiker ziet.

Pas uw systeemsjablonen toe in uw instellingen

Nadat u uw systeemsjablonen hebt aangepast, past u ze toe op uw site in uw HubSpot-instellingen.

Selecteer uw fout en wachtwoord prompt pagina sjablonen

 • { local.navSettings }}
 • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Website > Pagina's.
 • Klik op het tabbladSysteempagina's.
 • Klik op de bijbehorende vervolgkeuzemenu's om uw 404-foutpagina,500-foutpagina, Wachtwoord prompt pagina en Zoekresultaten pagina sjablonen te selecteren.
 • Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Selecteer de sjablonen voor uw e-mailabonnementspagina

 • { local.navSettings }}
 • Navigeer naarMarketing > E-mail inhet menu aan delinkerzijdevande zijbalk.
 • Klik op het tabblad Abonnementen.
 • Klik op de corresponderende vervolgkeuzemenu's om de sjablonenvoor uw voorkeurspagina voor abonnementen,reservepagina's voor afmeldingenenbevestigingspagina's voor hetbijwerken van abonnementen te selecteren.
 • Als u klaar bent, klikt u op Opslaanlinksonder.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.