Email

Gebruik single-send in een e-mail om aangepaste eigenschappen samen te voegen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met de transactionele e-mail add-on kunt u de single-send API gebruiken om aangepaste eigenschappen samen te voegen. Gebruik dit eindpunt om de e-mail te renderen, enkele aanpassingen toe te voegen en de e-mail naar de beoogde ontvanger te sturen.

  • Klik op het tabblad Instellingen en gebruik hetkeuzemenu E-mailtype om Transactional te selecteren.

email-transactional

  • Klik op het tabblad Ontvangers en selecteer Opslaan voorenkelvoudig verzendende API.
  • Klik op hettabblad Beoordeling en klik vervolgens op Opslaan voor single-sendAPI.
  • Klik in het dialoogvenster op Saveemail for single-send API. Eenmaal opgeslagen, krijgt u een interne e-mail-ID om te gebruiken met de API in het tabblad E-mailprestaties.
  • Kopieer het interne e-mail-ID en klik vervolgens opGa naar de documentatieom de waarden te verschuiven naar de personalisatietokens in uw e-mail.

get-single-send-api-email-id

Let op: ukunt de interne e-mail-ID op elk gewenst moment vinden in de e-mailgegevens. Navigeer in uw HubSpot-account naar Marketing > E-mail. Klik opde naam van de e-mail enklik vervolgensop Meer details om deinterne e-mail-ID te zien in het schuifpaneel.