Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zmień użytkownika integracji Salesforce lub podłącz inne konto Salesforce do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Aby zmienić użytkownika integracji Salesforce lub podłączyć inne konto Salesforce do HubSpot, musisz zaktualizować swoje poświadczenia Salesforce w ustawieniach integracji.

Uwaga:przed zmianą użytkownika integracji należy sprawdzić, czy nowy użytkownik integracji ma uprawnienia Salesforce równe lub wyższe niż poprzedni użytkownik integracji.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
  • W sekcji Integracja zSalesforcekliknij menu rozwijaneWięcej i wybierzopcjęWyświetl szczegóły.
  • Przejdź do karty Ustawienia synchronizacji. Kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Połącz z innym użytkownikiem.
salesforce-connect-user-1
  • Zostaniesz przekierowany do strony logowania Salesforce w nowej karcie przeglądarki. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Salesforce i kliknijZaloguj się.
  • Jeśli już wcześniej łączyłeś to konto Salesforce z HubSpot, zostaniesz przekierowany do ustawień integracji Salesforce w HubSpot.
  • Jeśli nigdy nie łączyłeś tego konta Salesforce z HubSpot, kliknij przyciskZezwalaj, aby dać HubSpot dostęp do konta Salesforce.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.