Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Blog

Redigera sidor för blogglista

Senast uppdaterad: mars 21, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

I innehållsredigeraren kan du skapa en sida med bloggförteckning som visar alla blogginlägg. Det är endast sidor som använder teman eller har drag-och-släpp-områden som stöder tillägg eller flyttning av moduler i innehållsredigeraren.

Mallar för blogginlägg måste istället redigeras i designhanteraren. Detta gäller även för mallar för blogginlägg som inte har valts för redigering i innehållsredigeraren.

Välja en befintlig sida för blogglistning till redigering i innehållsredigeraren.

Nyligen skapade bloggar kommer automatiskt att stödja redigering i innehållsredigeraren för sina blogglistningssidor. För äldre bloggar kan du välja denna redigeringsupplevelse i blogginställningarna:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera tillWebbplats > Blogg i menyn till vänster i sidofältet.
 • Om du har flera bloggar klickar du på rullgardinsmenynVälj en blogg att ändraoch väljer enblogg.
 • Navigera till fliken Mallar.
 • I avsnittetBlogglistaklickar du påProva ny redigeringsupplevelse.

try-new-editing-experience

 • I dialogrutan klickar du på Gå med i betaversionen.
 • Klicka på ett tema på skärmen för val av tema.
 • Klicka på en mall på skärmen för mallval.
 • Ange ett namn för listningssidan och klicka sedan påKlart.
 • I innehållsredigeraren använder du redigeringsverktygen för att dra och släppa för att redigera blogglistningssidan.
 • Klicka påUppdaterai det övre högra hörnet för att ta ändringarna i bruk.

Redigera en sida för en blogglista i innehållsredigeraren

Sidor i bloggförteckningar som har valts för redigering i innehållsredigeraren kan nås från blogginstrumentpanelen:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida.
 • Klicka på rullgardinsmenynBlogg uppe till vänster och välj en blogg.
 • I menyn i vänster sidofält kan du navigera tillBlogglistningssidor.

navigate-to-editable-blog-listing-page

 • Håll muspekaren över en sida med blogglista och klicka påRedigera. Om du vill komma åt blogglistningssidor på flera språk klickar du pånedåtpilenmed karat bredvid den primära blogglistningssidan.

access-multi-language-blog-listing-pages

 • I innehållsredigeraren använder du redigeringsverktygen för att dra och släppa för att redigera blogglistningssidan.
 • Modulerna som visas varierar beroende på din mall. Några vanliga moduler är:
  • Filter för bloggtaggar: filtrera dina blogginlägg med hjälp av taggar.
  • Bloggpaginering: Ange texten som flyttar besökare mellan olika sidor i din blogg.
  • Bloggbeskrivningar: väljkortellerlistasom stil för dina bloggbeskrivningar och välj vilken information som ska visas där. Du kan också redigera underrubrikerna på sidor med författar- och taggförteckningar.

edit-blog-listings-module

 • Om du vill ta dina ändringar i bruk klickar du på Uppdatera längst upp till höger.

Ändra mallen för en sida med blogglista

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida.
 • I menyn i vänster sidofält kan du navigera tillBlogglistningssidor.

navigate-to-editable-blog-listing-page

 • Håll muspekaren över en sida med blogglista och klicka påRedigera. Om du vill komma åt blogglistningssidor med flera språk klickar du på nedKaratned karat bredvid den primära blogglistningssidan.

access-multi-language-blog-listing-pages

 • Klicka på Använd annan mall i avsnittet Mall.
 • På skärmen för val av mall klickar du påAlla dina mallari den vänstra sidomenyn och klickar sedan på enmall.
 • Klicka på Använd malluppe till höger på förhandsgranskningsskärmen för mallen.
 • Gör eventuella ändringar i malleni innehållsredigeraren.
 • Klicka på Uppdaterai det övre högra hörnet för att ta ändringarna i bruk.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.