Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Ringa samtal

Senast uppdaterad: december 6, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

Om du är en användare med en tilldeladbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kandu ringa direkt till kontakter från deras post i HubSpot med ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot, ett utgående telefonnummer som registrerats för samtal eller en tredjepartsleverantör av samtal. Du kan spela in samtalet, göra anteckningar under samtalet och spara samtalet i kontaktens post. Om du är mitt i en konversation med en kontakt i inkorgen för konversationer kan du också komma åt samtalsverktyget direkt från svarsredigeraren.

Innan du börjar, se till att du uppfyller de tekniska kraven för att ringa med HubSpot och att du ställer in ett samtalsalternativ i ditt konto.

Tänk på att antalet samtalsminuter i ditt HubSpot-konto beror på din prenumeration. En varning visas i ditt konto när du närmar dig din gräns. Om du når din gräns under ett samtal kommer du att kunna slutföra samtalet, men du kommer inte att kunna ringa fler samtal den månaden. Samtalsminuterna återställs den första dagen i varje månad.

Observera: alla inkommande och utgående samtal i HubSpots datacenter i EU dirigeras genom Twilios datacenter i Irland. Det innebär att när du använder Twilio från datacentret i EU dirigeras dina röstdata via Twilio Irland. Twilios meddelandedata omfattas inte av denna ändring. För kunder som onboardas till EU:s datacenter gäller denna ändring för utgående samtalsdata efter den 1 december 2022 och för inkommande samtalsdata efter den 30 augusti 2023.

Ring från en kontaktpost

Starta ett samtal från en kontaktpost:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
 • Klicka på namnet på en post.
 • I det vänstra sidofältet klickar du på ikonen för calling -samtal.
 • Om du inte behöver uppdatera några inställningar innan du ringer ett samtal väljer du ett telefonnummer i rullgardinsmenyn. Samtalet kommer omedelbart att påbörjas. Lär dig hur du anger en anknytning, spelar in eller stänger av ljudet när samtalet är anslutet.
  update-call-UI
 • Om du vill uppdatera dina inställningar innan du ringer ett samtal klickar du på Öppna samtalsalternativ. Som standard sparar HubSpot dina senaste samtalsinställningar.
  • Om en kontakt som du ringer har valt bort all kommunikation måste du ge kontakten en juridisk engångsgrund för att kommunicera med dem innan du ringer ett samtal. I dialogrutan klickar du på Ge en gång rättslig grund för att tilldela en rättslig grund och förklara varför du får kommunicera med kontakten. Du måste ange rättslig grund för kontakter som har valt bort all kommunikation, även om sekretessinställningarna är avst ängda i ditt konto.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad i din specifika situation.


  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj ett telefonnummer.
   • Om du ringer från en kontaktpost kommer samtalsverktyget som standard att använda det telefonnummer som finns lagrat i kontaktens egenskap Telefonnummer . Du kan lägga till ett annat telefonnummer genom att klicka på + Lägg till telefonnummer.
    • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en befintlig telefonnummeregenskap och ange sedan telefonnumret i textfältet. Användrullgardinsmenyn Land för att automatiskt ställa in landskoden och använda rätt telefonnummerformat. Du kanocksåvälja Lägg till en egen telefonegenskap för att skapa en egenskap med enradigt textfält i egenskapsgruppenKontaktinformation för att lagra ett annat telefonnummer att ringa till.
phone-number-validation

   • Om du vill ta bort en anpassad telefonnummeregenskap klickar du på edit pennikonen bredvid det nummer som ska tas bort och klickar sedan på delete ta bort.
   • Om du ringer från en annan objektpost väljer du den kontakt eller det företag du vill ringa. Om du ringer från en anpassad objektpost kan du bara välja från de associerade posterna som listas i rullgardinsmenyn Ring .

Observera: Du måste ange landskoden när du ringer till eller från ett land utanför USA som stöds. Beroende på land kan formatet innehålla ett "+". HubSpot kommer också att ringa upp det nummer som angetts för kontaktens egenskap Telefonnummer. Om din kontakt inte har ett värde för den här egenskapen, lägg till ett telefonnummer.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Från nummer och välj eller lägg till ett annat registrerat telefonnummer att ringa från.
  • Välj antingen Ring från webbläsare, Ring från telefon eller Ring från HubSpot-app.
   • Om du väljer Ring från telefon får du ett telefonsamtal från ett automatiserat system, som sedan kopplar dig till din kontakt.

Observera: När du använder alternativet Ring från telefon görs två samtal: ett till den första telefonen för att ställa in inspelningen och ett till den andra telefonen för det faktiska samtalet. Detta fördubblar antalet samtalsminuter som används.

   • Om du väljer Ring från webbläsare använder du datorns ljud för att ringa samtalet och ett popup-fönster visas.

open-notes-and-calling-options

   • Om du väljer Ring från HubSpot-appen visas ett push-meddelande på din telefon som anger att du startar ett samtal. Tryck på push-meddelandet för att komma till samtalsskärmen i HubSpot-mobilappen för att fortsätta med ditt samtal.
call-from-hubspot-app

  • När du är klar klickar du på Ring.
 • Under samtalet kan du dra och släppa samtalsfönstret till en annan plats på skärmen eller minimera fönstret så att du fortfarande kan se dina data i HubSpot.
move-call-window-collapse-call-1
 • Du kan också navigera till en associerad post under samtalet för att granska detaljer om det associerade företaget eller affären. Klicka på postnamnet i det högra sidofältet för att navigera till den aktuella postens tidslinje.

select-associated-record-during-call

 • Mottagarens nummerpresentation visar det telefonnummer du valt i rullgardinsmenyn Från. När samtalet är anslutet kan du ange en anknytning, spela in samtalet, stänga av ljudet på dig själv och göra anteckningar i popup-fönstret:
  • Skriv anteckningar under samtalet i textrutan.
  • Spela in samtalet:
   • Utgående samtal: klicka på Spela in längst upp till vänster. Samtalsinspelning aktiveras automatiskt för jurisdiktion med samtycke från en part. När en superadministratör aktiverar samtalsinspelning för en användare på ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot, kommer samtalen att börja spelas in automatiskt. När du spelar in samtal i jurisdiktioner som kräver samtycke från två parter måste du få samtycke från den part du ringer för att kunna aktivera samtalsinspelning. I det här fallet får du en avisering efter att du klickatSpela in. Se till att du informerar kontakten om att du spelar in samtalet och klicka sedan på Jag har informerat dem.
   • Inkommande samtal: om du har aktiveratTillåt samtal sinspelning på ditt konto, börjar det inkommande samtalet till det angivna HubSpot-numret automatiskt att spelas in. Innan inspelningen startar kommer den inkommande uppringaren att meddelas om att samtalet spelas in och att de samtycker till inspelningen genom att stanna kvar på linjen.

Observera: Om du stoppar inspelningen under ett samtal sparas inte inspelningen. Det finns andra orsaker till att inspelningar inte sparas, t.ex. anslutningsproblem eller krav på samtycke från två parter. Läs mer om varför din samtalsinspelning kanske inte sparas.

  • Om du vill stänga av ljudet för dig själv under samtalet klickar du på knappen Ljud av.
  • Klicka på knappen Knappsats för att ange en anknytning eller komma åt uppringaren.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Ljud för att ändra vilken mikrofon eller högtalarenhet du använder.
  • Bredvid rullgardinsmenyn Ljud kan du granska ditt nätverks kvalitetspoäng. Poängen mäts med hjälp av MOS (Mean Opinion Score). Om nätverkskvaliteten är dålig kan du överväga att gå med i ett annat nätverk eller arbeta med ditt IT-team för att förbättra din nätverksanslutning. Läs mer om de tekniska kraven för att använda samtalsverktyget.
call-window-1

 • När samtalet är avslutat klickar du på Avsluta samtalcallingHangup i.
 • Du kan lägga till ytterligare anteckningar, tilldela ett samtalsresultat, redigera tillhörande poster, bedöma samtalskvaliteten eller skapa en uppföljningsuppgift.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett resultat och välj ett resultat.
  • Om anpassade samtals- och mötestyper är aktiverade( endastSales Hub Professional och Enterprise ) kan du klicka på rullgardinsmenyn Välj samtalstyp för att välja samtalstyp.
  • Ange ytterligare kommentarer i textrutan.
  • Välj ett betyg för samtalets kvalitet.
  • Klicka på Skapa en uppföljningsuppgift om du vill skapa en påminnelse om uppgiften.
  • För att redigera vilka associerade poster som detta samtal loggar till, klicka på rullgardinsmenyn Associerad med [x] post . Läs mer om att associera aktiviteter med poster.
  • Om du vill se hur många av dina tilldelade månadsminuter du har använt klickar du på rullgardinsmenyn Mer .

update-call-info-after-call

 • Klicka på Spara samtal.

Samtalet loggas på kontaktens tidslinje, tillsammans med samtalsinspelningen om du spelade in samtalet. Om du har anslutit en tredjepartsleverantör till HubSpot kan du läsa mer om hur du ringer samtal med hjälp av tredjepartsleverantören.

Ring från inkorgen för konversationer

Om du är mitt uppe i en livechatt eller e-postkonversation med en besökare i inkorgen, kan du komma åt samtalsverktyget direkt från svarsredigeraren så att du omedelbart kan ansluta till besökaren via telefon.

Observera: du kan inte använda en tredjepartsintegration för att ringa samtal från inkorgen för konversationer .

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
 • Klicka på en konversation i det vänstra sidofältet för att öppna den.
 • I svarsredigeraren klickar du på kanalväxlarens rullgardinsmeny och väljer Samtal.
 • Som standard sparar HubSpot dina senaste samtalsinställningar. För att uppdatera dina inställningar innan du ringer ett samtal:
  • Klicka på Ring från och välj ett annat telefonnummer.
  • Klicka på Enhet och välj Ring fråntelefon eller Ring frånwebbläsare.
  • Eller klicka på Öppna samtalsalternativ för att öppna samtalsfönstret och redigera dina inställningar.
 • När du är redo att starta samtalet väljer du ett telefonnummer.

call-from-inbox

 • Samtalsfönstret visas i inkorgen och samtalet startar omedelbart. Precis som när du ringer ett samtal från en kontaktpost kan du spela in samtalet , stänga av ljudet, ange en anknytning eller göra anteckningar under samtalet.
 • När samtalet är avslutat klickar du på callingHangup avsluta samtal.
 • I samtalsfönstret lägger du till ytterligare anteckningar eller lämnar ett betyg för samtalskvaliteten och klickar sedan på Spara samtal.

Du kan se samtalsposten i tråden och få tillgång till inspelningarna. Om du är en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-användare i ett konto med Conversation Intelligence (CI) aktiverat kan du också granska utskrifterna, om de är tillgängliga. Det tar några minuter innan samtalsinspelningar och utskrifter visas i samtalsinspelningen.

call-on-thread

Visa samtal på tidslinjen för registrering

När du har sparat samtalet visas det på kontaktens tidslinje.

 • Om du vill redigera de poster som är kopplade till samtalet klickar du på rullgardinsmenyn Associationer längst ned till höger.
 • För att fästa aktiviteten högst upp på kontaktens tidslinje klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Fäst.
 • Om du vill visa en logg över ändringar i aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Historik.
 • Om du vill ta bort samtalet från alla tillhörande tidslinjer klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ta bort.
 • Om du vill redigera samtalets resultat klickar du på rullgardinsmenyn Resultat .
 • Riktningen kommer automatiskt att ställas in som ett utgående samtal. Inkommande samtal loggas inte automatiskt till den associerade kontaktens tidslinje. Läs mer om hur du använder ett telefonnummer från HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din personliga enhet.
 • Om du vill redigera samtalstypen klickar du på rullgardinsmenyn Typ .
 • Om du vill lägga till en kommentar till det loggade samtalet klickar du på Lägg till kommentar.
 • Klicka på Granska samtal för att få tillgång till ytterligare inspelningsinformation. Verktyget för granskning av inspelningen öppnas i en panel till höger. Om du använder Conversation Intelligence (CI) för att spela in och transkribera samtal kan du också komma åt inspelningen och transkriberingen härifrån. Läs mer om hur du använder verktyget för granskning av inspelningar.

logged-call-with-details
Läs om hur du också kan komma åt alla dina samtal från din indexsida för samtal.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.