Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Domains & URLs

Konfigurera en flexibel URL-omdirigering med mönster

Senast uppdaterad: mars 1, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

Flexibla omdirigeringar uppdaterar dynamiskt webbadresser som har en viss struktur, samtidigt som vissa delar av den ursprungliga webbadressstrukturen förblir intakta. I verktyget URL-omdirigeringar kan du definiera de komponenter som du vill lägga till i mål-URL:en.

Skapa en URL-omdirigering med flexibelt mönster

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Webbplats > Domäner och webbadresser.
 • Klicka påURL-omdirigeringar fliken.
 • Klicka på Lägg till URL-omdirigering.
 • I den högra panelen väljer du den flexibla omdirigeringstypen.
 • Ange din ursprungliga URLoch omdirigera tillURL:
  • Om du vill definiera en komponentdel av en URL använder du ett kolon : följt av ett namn för variabeln i ursprungs-URL:en.
  • Om du vill lägga till komponenten i mål-URL:n lägger du till samma namn inom parenteser{ }.
  • Varje del av URL-sökvägen mellan snedstrecken i varje underkatalog/ / måste ha en egen komponent för att kunna inkluderas som en variabel i destinations-URL:n. Det enda undantaget från den här regeln är att du kan lägga till hela slutet av en webbadress (fram till frågeteckensträngen) som en enda komponent med hjälp av stjärnsymbolen* följt av ett namn för resten av webbadressen. Text som inte är en komponent i mål-URL:en ersätts inte dynamiskt.

add-flexible-url-redirect

 • Klicka påFler alternativ om du vill anpassa omdirigeringen eller lägga till en anteckning.
 • Klicka påLägg till URL-omdirigering.

Observera: Det rekommenderas inte att skapa flexibla omdirigeringar för URL:er med en punkt i URL-sökvägen.

Exempel på flexibla URL-omdirigeringar med mönster

Behåll enskilda komponenter från den ursprungliga URL:en

Om din ursprungliga URL-struktur innehåller ett vanligt mönster, t.ex. ett datum, som du vill inkludera i mål-URL:n kan du använda en flexibel URL-omdirigering.

Exempel på URL: http://www.example.com/2012/12/30/my-first-post

Ursprunglig URL: http://www.example.com/:year/:month/:day/:post-name

Omdirigering till: http://blog.example.com/{månad}/{dag}/{år}/{post-namn}

Efter att ha sparat denna flexibla omdirigering skulle exempel-URL:n omdirigeras till: http://blog.example.com/12/30/2012/my-first-post.

Definiera slutet av URL:en som en komponent

Ibland vill du kanske göra hela slutet (fram till en frågesträng) av en URL till en komponent.

Exempel på URL: http://www.example.com/product-id/22/jet-ski

Ursprunglig URL: http://www.example.com/product-id/*rest-of-url

Omdirigering till: http://info.example.com/products/{rest-of-url}

Efter att ha sparat denna flexibla omdirigering skulle exempel-URL:n omdirigeras till: http://info.example.com/products/22/jet-ski.

Användning av både enskilda komponenter och resten av URL:en

Exempel på URL: http://www.example.com/blog/12/25/2013/marketing/merry-christmas?post-id=33

Ursprunglig URL: http://www.example.com/blog/:month/:day/:year/*rest-of-url?post-id=:post-id

Omdirigering till: http://blog.example.com/{month}-{day}-{year}/post-{post-id}/{rest-of-url}.

Efter att ha sparat denna flexibla omdirigering skulle den ursprungliga URL-adressen i exemplet omdirigeras till: http://blog.example.com/12-25-2013/post-33/marketing/merry-christmas.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.