Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Lists

Kombinera listor

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan ställa in listkriterierna för en ny lista för att kombinera kontakterna i två eller flera av dina befintliga listor.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
  • Klicka påSkapa lista.
  • Klicka påpennikonenredigerauppe till vänster och ange ett namn för listan.
  • I övre vänstra hörnet klickar du pårullgardinsmenynoch väljer om det ska vara enaktiv listaeller enstatisk lista.
  • I avsnittetFilterväljer du List membership >Contact is member of list och väljer sedan den första av de listor du vill kombinera i rullgardinsmenyn.
  • Klicka påKlar.
  • Klicka på OR för att lägga till ett "OR"-villkor och upprepa ovanstående kriterier.
  • Upprepa detta för varje lista som du vill kombinera.
User-added image
  • När du har lagt till OR-kriterier för alla listor som du vill kombinera klickar du påSpara uppe till höger för att skapa den kombinerade listan.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.