Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa rapporter om tilldelning

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Använd attributionsrapportering för att se de interaktioner som dina kontakter har under sin kundresa. Du kan sedan använda olika attributionsmodeller för att tilldela tillgångar och interaktioner kredit på ett sätt som är meningsfullt för ditt företag.

Nedan får du veta vilka typer av attributionsrapporter som finns tillgängliga i HubSpot och hur du ska närma dig attributionsrapportering i allmänhet.

Typer av attributionsrapporter

Du kan skapa tre typer av attributionsrapporter i HubSpot, som var och en mäter en annan typ av konvertering:

 • Kontakt skapa attributionsrapporter kan hjälpa dig att förstå vilka marknadsföringsinsatser som leder till flest nya kontakter.
 • Rapporter om hur affärer skapas kan hjälpa dig att förstå vilka marknadsföringsinsatser som resulterar i flest nya affärer (Marketing Hub Endastföretag ).
 • Rapporter om tilldelning av intäkter kan hjälpa dig att förstå vilka marknadsföringsinsatser som resulterar i mest intäkter (Marknadsföringshub Endastföretag ).

Genom att skapa alla tre typerna av attributionsrapporter kan du få en fullständig bild av effekten av dina marknadsföringsinsatser. Om ditt företag arbetar med en trattmodell kan du tänka på rapporterna om kontaktskapande, affärsskapande och intäktstilldelning som toppen, mitten respektive botten av din tratt.

Skapa en rapport

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Rapporter.
 • Klicka på Skapa anpassad rapport uppe till höger.
 • I den vänstra panelen väljer du Attribution.
 • I den högra panelen kan du se de tillgängliga exemplen på rapporter för intäktstilldelning i sektionerna Kontakt skapa, Affär skapa och Intäkter.
  • Om du vill basera din rapport på en exempelrapport väljer du exempelrapporten.
  • Om du vill starta rapporten från grunden väljer du Skapa en ny rapport från grunden.
 • Klicka på Nästa längst upp till höger. Du kommer då att omdirigeras till rapportkonstruktören.
 • Överst i rapportkonstruktören klickar du på pennikonen för att namnge din rapport.

Därefter konfigurerar du rapporten.

Konfigurera rapporten

I den vänstra sidofältet konfigurerar du rapportens diagramtyp, tilldelningsmodell och dimensioner.

 • Om du vill välja rapportvisualisering klickar du på rullgardinsmenyn Diagramtyp och väljer sedan en diagramtyp. Läs mer om Diagramtyper.

Observera: diagramtyperna Donut, Pie och Summary kan endast väljas när du använder en tilldelningsmodell eller dimension.

 • Definiera hur du vill tillskriva olika typer av interaktioner genom att klicka på rullgardinsmenyn Tilldelningsmodell och sedan välja en eller flera modeller.
 • Välj hur du vill tilldela omvandlingskrediter genom att klicka på rullgardinsmenyn Dimensioner och sedan välja en dimension. Du kan lägga till ytterligare en dimension till rapporten genom att klicka på Lägg till ytterligare en dimension. Nedan finns en förkortad lista över de tillgängliga dimensionerna. Fullständig information finns i referensguiden för attributionsrapportering.
  • Dimensioner för tillgångar: Tilldela konverteringskrediter till de tillgångar som en kontakt interagerade med under resan, t.ex. landningssidor.
  • Affärsdimensioner: Tilldela konverteringskrediter genom attributen för associerade affärer.
  • Interaktionsdimensioner: Tilldela konverteringskrediter genom de interaktioner som ägde rum längs en kontakts resa.
  • UTM-dimensioner: Tilldela konverteringskrediter genom de UTM-parametrar som finns i den webbadress där en interaktion ägde rum.
  • Andra dimensioner: Tilldela konverteringskrediter genom andra dimensioner, t.ex. annonsnyckelord, CTA:er och sociala inlägg.

Därefter ställer du in rapportfilter.

Lägg till rapportfilter

I den vänstra sidofältet ställer du in eventuella ytterligare filter för rapporten.

 • Kontakt skapar endast attributionsrapporter:
  • Kontakt skapar datum: Begränsa rapportdata till ett specifikt datumintervall där en kontakt skapades. Om du väljer ett datumfilter som innehåller en vecka börjar veckan på söndag.
  • Livscykelstadium & datum:begränsar rapportdata till ett specifikt livscykelstadium och det datum då livscykelstadiet ändrades.
  • Kontaktlistor:Begränsa rapportdata till specifika kontakter eller specifika kontaktlistor.
  • Livscykelstadium: begränsar rapportdata till kontakter som för närvarande befinner sig i specifika livscykelstadier.
 • Deal skapar endast tilldelningsrapporter:
  • Datum för skapande av affärer: begränsar rapportdata till ett specifikt datumintervall där en affär skapades. Om du väljer ett datumfilter som innehåller envecka börjar veckan på söndag.
  • Affärer: begränsar rapportdata till att endast inkludera specifika enskilda affärer.
 • Endast rapporter om intäktstilldelning:
  • Datum för avslut av affär: Begränsa rapportdata till ett specifikt datumintervall där en affär avslutades med intäkter. Intäkterna från de avslutade affärerna inom det datumintervallet kommer att ingå i diagrammets data. Om du väljer ett datumfilter som innehåller en vecka börjar veckan på söndag.
 • Tillgångstyper: Begränsa rapportens data så att den endast innehåller intäkter från affärer som är kopplade till interaktioner som inträffade på specifika tillgångstyper (t.ex. webbsidor).
 • Kampanjer: Begränsa rapportdata så att de endast omfattar intäkter från affärer som är kopplade till specifika kampanjer.
 • Interaktionskällor: Begränsa rapportdata så att de endast omfattar intäkter från affärer som är kopplade till interaktioner som kom från specifika källor (t.ex. organisk sökning).

Utöver standardfiltren kan du lägga till ett anpassat filter genom att klicka på+ Lägg till filter.

add-filter-to-attribution-report0

När du har byggt din rapport kan du antingen spara den till ditt HubSpot-konto eller exportera den.

Spara eller exportera rapporten

När rapporten har skapats kan du spara den i din rapportlista, instrumentpanel eller exportera data från HubSpot.

Så här sparar du rapporten till din rapportlista eller en instrumentpanel:

 • Klicka på Spara uppe till höger. Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du på Spara som.
 • I den högra panelen anger du rapportens namn i fältet Rapportnamn.
 • Välj var du vill spara rapporten:
  • Lägg inte till i instrumentpanelen: rapporten kommer att läggas till i din Rapporter.
  • Lägg till i befintlig instrumentpanel: Rapporten läggs till i en befintlig instrumentpanel. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den instrumentpanel som rapporten ska läggas till i.
  • Lägg till i ny instrumentpanel: Rapporten läggs till i en instrumentpanel som du skapar. Ange instrumentpanelens namn och välj dess synlighet.
 • Klicka på Spara längst ner till höger.

Du kan också exportera en rapport för att ta dina data offline:

 • Klicka på Exportera i övre högra hörnet.
 • I dialogrutan anger du namnet på exporten och väljer sedan det filformat som du vill spara rapporten som. Klicka på Exportera. Filen börjar bearbetas och du får ett meddelande när rapporten är tillgänglig för nedladdning.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.