Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa anpassade mål

Senast uppdaterad: maj 17, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Du kan skapa anpassade mål för användare eller team baserat på hundratals kombinationer av egenskaper och sammanställningar. Du kan också spåra och filtrera dessa anpassade mål för att mäta framstegen utifrån dina måldefinitioner.

Olika prenumerationsnivåer har tillgång till olika målmått:

 • Sales HubStarter och Service Hub Professional ger endast tillgång till målmåttet Intäkter.
 • Sales Hub Enterprise ger tillgång till målmåtten Samtal loggade, Skapade affärer, Bokade möten och Intäkter.
 • Service Hub Enterprise ger tillgång till målmåtten genomsnittlig tid för lösning av ärenden, genomsnittlig svarstid för ärenden, intäkter och avslutade ärenden.

Observera:

 • Du kan bara skapa upp till 50 anpassade mål per konto. Anpassade mål kan tilldelas ett obegränsat antal användare eller team när de skapas.
 • Du kan inte använda rapporterings- eller prognosverktyget med anpassade mål.

Skapa anpassade mål

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Mål.
 • Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
 • Klicka på Skapa från början.
 • Klicka på Nästa.
 • Under avsnittet Målnamn anpassar du ditt mål med följande kriterier:
  • Målnamn: Skriv ett beskrivande, handlingsförberedande och mätbart målnamn.
  • Objekt: Klicka på rullgardinsmenyn och välj objekttyp för målet. När du har valt objekttyp kan du lägga till filter.. Klicka på Lägg till filter bredvid Definiera mål högst upp på skärmen för att lägga till över 20 filter per objekt.
   • Ring
   • Företag
   • Kontakta
   • Samtal
   • Affär
   • Möte
   • Biljett (Tjänstehubbendast)
   • Anpassat objekt
  • Egenskap: Klicka på rullgardinsmenyn och välj en egenskap (t.ex. belopp, objekt-ID). Egenskapen du väljer bestämmer de tillgängliga aggregeringstyperna.
  • Aggregeringstyp: Klicka på rullgardinsmenyn och välj aggregeringstyp. De tillgängliga aggregeringstyperna bestäms av den egenskap du valt.
   • Medelvärde: Medelvärdet av värdet för egenskapen.
   • Min: det lägsta värdet för egenskapen.
   • Max: det högsta värdet för egenskapen.
   • Summa: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
   • Count: det totala antalet dataposter för egenskapen.
define-goal
 • Under avsnittet Spårning klickar du på rullgardinsmenyn Spårningsmetod för att välja vilken spårningsmetod du vill använda för att mäta dina målframsteg:
   • Högre värde är bättre, lägre är sämre: Ökning av målvärdet är bättre.
   • Lägre värde är bättre, högre är sämre: minskning av målvärdet är bättre.
 • Under avsnittet Filter kan du filtrera dina målframsteg genom att ta hänsyn till vissa datapunkter baserat på den objekttyp du valt.
 • Klicka på Nästa.
 • Så här ställer du in målbidragstagare och varaktighet:
  • Under Bidragsgivare väljer du antingen Användare eller Team. Baserat på ditt val väljer du användare eller team för det anpassade målet i rullgardinsmenyn Användare eller team. Lagmål kan baseras på varje enskild person i laget eller på laget som helhet.
  • I rullgardinsmenyn Varaktighet väljer du om du vill att det anpassade målet ska mätas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Klicka på krysset under rullgardinsmenyn för att anpassa varaktigheten till dina inställningar för räkenskapsåret.

Observera: Du kan inte lägga till nya användare eller team till ett anpassat mål när det har skapats.

 • Så här ställer du in dina mål för året:
  • För varje användare eller team som du valt ställer du in och redigerar olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ställa in samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
   • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
   • Klicka på Tillämpa.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välj en enda pipeline eller flera pipelines. Om du vill ställa in samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan uppe till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
   • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
   • Klicka på Tillämpa.
 • Klicka på Nästa.
 • Om du vill skicka meddelanden till användare som bidrar till det anpassade målet markerar du kryssrutorna bredvid meddelandena.
 • Klicka på Klar.

Hantera anpassade mål

Du kan visa eller redigera anpassade mål efter att de har skapats.

 • Om du vill visa ett anpassat mål håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Visa detaljer. I den högra panelen kan du granska målmål, måltidslinje och aktuella framsteg.
 • Om du vill redigera ett anpassat mål eller ändra inställningen för meddelande om du når en viss målmilstolpe, håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
 • I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klickar på fliken Meddelanden för att redigera inställningar för meddelanden.
 • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.