Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Konfigurera SMS-meddelanden i HubSpot

Senast uppdaterad: februari 26, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise

Om du vill marknadsföra dina kontakter med SMS och ditt företag uppfyller behörighetskraven för att skicka SMS i HubSpot, kan du köpa det nödvändiga tillägget Marketing SMS.

När du har köpt tillägget kan du konfigurera SMS-meddelanden genom att ange information om din organisation, exempel på SMS-meddelanden som du ska skicka samt generera ett nummer för att skicka meddelanden.

När du har registrerat ditt företag och godkännandeprocessen är klar kan du använda det nummer du har genererat i installationsprocessen för att börja skicka SMS-meddelanden i HubSpot.

Observera: HubSpot arbetar med en tredjepartsleverantör av SMS-tjänster, Twilio, för att tillhandahålla SMS-meddelandetjänster till kunder som köper tillägget Marketing SMS. Vänligen läs igenom informationen nedan noggrant:

 • Du måste följa gällande lagar, förordningar, Twilios policyer, inklusive men inte begränsat till Twilios policy för acceptabel användning och Twilios meddelandepolicy, och branschstandarder, inklusive men inte begränsat till telekommunikationsleverantörers policyer och krav från amerikanska operatörer. Läs mer om amerikanska operatörers påföljder för meddelanden som inte uppfyller kraven här. Hittills är T-Mobile den första amerikanska telekomleverantören som har meddelat avgifter för överträdelser av T-Mobiles uppförandekod. Twilio kommer att uppdatera dessa riktlinjer i enlighet med detta om/när ytterligare amerikanska telekomleverantörer meddelar avgifter för bristande efterlevnad.
 • Twilio använder A2P 10DLC, ett system som tillåter auktoriserade företag att skicka meddelanden av typen Application-to-Person (A2P) via vanliga 10-siffriga telefonnummer med lång kod (10DLC). Operatörer i USA anser att all Twilio-trafik är A2P. Läs mer om A2P 10DLC och den information som krävs för registrering i Twilios dokumentation.
 • Ett Twilio-konto krävs inte för att använda SMS-meddelanden i HubSpot.

När du har skickat in din registrering i HubSpot kan det ta 6 till 8 arbetsdagar för de associerade mobiloperatörerna att godkänna din ansökan. Medan du väntar på godkännande kan du fortfarande börja skriva dina SMS-meddelanden och skicka dem så snart din ansökan har godkänts och SMS-konfigurationen är klar.

Kontrollera om du är berättigad att använda SMS-tillägget

Innan du köper tillägget SMS för marknadsföring bör du vara medveten om följande krav:

Geografiska begränsningar

 • Du kan endast skicka SMS från USA-baserade nummer.
 • Meddelanden kan endast skickas till nummer i USA/Kanada (+1).

Begränsning för företagstyp

SMS i HubSpot stöds för närvarande inte för enskilda firmor.

Förbjudna meddelandekategorier i USA och Kanada

Vissa typer av meddelanden och företagskategorier (inklusive men inte begränsat till finansiella tjänster med hög risk, inkasso eller skuldavskrivning och spel) är inte tillåtna på SMS-plattformar i USA och Kanada. HubSpots leverantör av SMS-tjänster, Twilio, upprätthåller dessa restriktioner för att säkerställa en säker och pålitlig meddelandemiljö.

För att kontrollera din behörighet och se till att du kan använda SMS, granska Twilios kategorier av förbjudna meddelanden för att se till att de inte gäller för ditt företag och innehållet i ditt SMS-meddelande.

Konfigurera SMS-meddelanden i HubSpot

När du har bekräftat att du är behörig och har köpt tillägget SMS kan du börja konfigurera SMS-meddelanden i ditt HubSpot-konto, vilket omfattar tre steg:

1. Registrera ditt företag

2. Lämna uppgifter om SMS

3. Hämta ett SMS-nummer

Läs mer om vart och ett av dessa steg i avsnitten nedan.

Observera: Endast superadministratörer och användare med SMS-konfigurationsbehörighet kan konfigurera SMS-meddelanden i ditt HubSpot-konto.

Registrera ditt företag

Så här registrerar du ditt företag:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Marknadsföring > SMS.
 • Klicka på Registrera företag.
 • Läs igenom sammanfattningen av den information du behöver tillhandahålla och se till att du har de tillhörande uppgifterna redo att användas, klicka sedan på Nästa.
 • Ange följande uppgifter under Företagsinformation:
  • Ange ditt företagsnamn.
  • Ange webbadressen till ditt företags webbplats.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Företagstyp och välj en typ (t.ex. samarbete, ideell organisation osv.).
  • Klicka på rullgardinsmenyn Bransch och välj den bransch som stämmer bäst överens med ditt företag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Business Regions of Operations och välj de regioner som ditt företag är verksamt i.

Observera att det företagsnamn du anger ska överensstämma med det namn som är kopplat till ditt företagsregistreringsnummer. Om ditt företag är baserat i USA ska detta vara samma företagsnamn som är kopplat till ditt EIN.


 • I avsnittet Företagsadress anger du adressen till ditt företag.
 • Under Handels- och skatteinformation ska du ange följande information:
  • Välj en företagsstatus:
   • Offentlig: ditt företag är noterat på en börs eller en OTC-marknad. Om du väljer det här alternativet måste du också välja den börs som ditt företag handlas på och ange din tillhörandeaktieticker.
   • Privat: ditt företag är inte noterat på en börs eller OTC-marknad.
  • Ange ditt företags registreringsnummer. Detta nummer beror på var ditt företag är baserat (t.ex. om du är baserad i USA ska du ange ditt Employer Identification Number (EIN)).

Observera att du bör välja alla regioner som ditt företag är verksamt i, men var medveten om att du bara kan skicka SMS till telefonnummer i USA och Kanada.


configure-business-details-for-sms-updated
 • Klicka på Nästa.
 • Ange kontaktuppgifter till någon i ditt företag som kommer att meddelas om det finns några uppdateringar eller problem med din SMS-registrering. Detta inkluderar kontaktpersonens för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och jobbposition.
configure-point-of-contact-for-sms-updated
 • Klicka på Nästa.
 • Gå igenom all information du har angett och klicka på Skicka företagsregistrering när du är redo att skicka in dina företagsuppgifter.

Det kan ta ett par timmar innan registreringen av ditt företag har godkänts av de anslutna mobiloperatörerna. Medan du väntar på att ditt företag ska godkännas måste du också ge lite information om hur du kommer att använda SMS-verktyget i HubSpot och generera det nummer du kommer att använda för att skicka SMS-meddelanden.

Ange detaljer för SMS

För att följa branschreglerna för SMS ska du sedan ange kompletterande information om dina SMS-meddelanden, tillsammans med information om hur du hanterar samtycke från dina kontakter:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Marknadsföring > SMS.
 • Klicka på Registrera SMS-information.
 • Läs igenom sammanfattningen av den information du behöver tillhandahålla och se till att du har de tillhörande uppgifterna redo och klicka sedan på Nästa.
 • Följ instruktionerna för hur du kommer att använda SMS-verktyget i HubSpot:
  • Under SMS-mål ska du ge en beskrivning av dina planerade kampanjer. Observera att du inte bör inkludera några slutanvändaruppgifter eller konfidentiella uppgifter i detta fält.
  • I avsnittet Exempelmeddelanden anger du två exempel på SMS-meddelanden som du planerar att skicka:
   • Exempelmeddelandena ska stämma överens med den kampanjbeskrivning som du angav för ditt SMS-mål i föregående fält.
   • De exempel du anger behöver inte matcha den exakta text du kommer att skicka, men de bör vara representativa för det innehåll du planerar att skicka till kontakter som väljer att ta emot meddelanden från ditt företag.
  • Under Opt-in ska du ge en kort förklaring till hur du samlar in opt-in-samtycke från kontakter.
example-message-configuration-sms-updated-0
 • Klicka på Nästa.
 • Bekräfta att du har läst ansvarsfriskrivningen längst ner på sidan genom att markera kryssrutan Har godkänt den och granska sedan dina exempelmeddelanden för att se till att du anger information om hur du kommer att göra:
  • samlar in samtycke och hur mottagarna väljer att ta emot meddelanden.
  • tillhandahålla en URL och länk till opt-in-detaljer om din opt-in-process innehåller en länk till din webbplats.
  • inkludera ett nyckelord för opt-out i exempelmeddelanden.
  • tillhandahålla minst ett exempelmeddelande som innehåller ditt företagsnamn.
 • När du har granskat beskrivningen av dina planerade SMS-kampanjer och exempelmeddelanden klickar du på Skicka SMS-uppgifter.

När du har skickat in dina SMS-uppgifter kan godkännandeprocessen hos mobiloperatörerna ta några veckor. Medan godkännandeprocessen pågår kan du fortfarande gå vidare till nästa steg för att generera ett nummer som du kan använda för att skicka meddelanden.

Skaffa ett SMS-nummer

Det sista steget i SMS-installationsprocessen, förutsatt att de två föregående stegen har godkänts, är att skaffa ett SMS-nummer. Det gör du genom att generera ett telefonnummer som du kommer att använda för att skicka meddelanden i HubSpot:
 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Marknadsföring > SMS
 • Klicka på Hämta nummer.
 • I den högra panelen klickar du pårullgardinsmenyn Riktnummer/prefix och väljer sedan ett riktnummer.
 • Klicka på Generera nummer. En förhandsgranskning av ditt nya nummer visas.
 • Klicka på Nästa.

generate-phone-number-for-sms-0

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.