Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Gebruik thema's

Laatst bijgewerkt: juni 16, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Een thema is een verzameling sjablonen, modules, algemene inhoud en stijlinstellingen die kunnen worden gebruikt om een website te maken. Thema's kunnen worden gedownload van de Asset Marketplace, terwijl CMS Hub accounts ook toegang zullen hebben tot standaard HubSpot thema's. U kunt pagina's bewerken met behulp van een thema met de drag and drop content editor en blog sjablonen instellen om een thema te gebruiken in uw blog instellingen

.

Thema's begrijpen

Een thema is een set van bestanden voor uw website, waaronder:

 • Gecodeerde sjablonen: een set sjablonen voor uw website, waaronder een homepage, about page, landing page, en blog sjablonen. Deze sjablonen zijn op maat gecodeerd door een ontwikkelaar, maar de inhoud en lay-out kunnen worden aangepast in de inhoudseditor met slepen en neerzetten.
 • Modules: een set unieke themamodules die u kunt toevoegen aan inhoud die dat thema gebruikt.
 • Globaleinhoud: inhoud die op meerdere pagina's wordt herhaald, zoals de header of footer van een website. U kunt globale inhoud rechtstreeks bewerken vanuit de pagina-editor met slepen en neerzetten.
 • Thema-instellingen: stijlinstellingen voor sjablonen die een thema gebruiken, inclusief lettertypen, spatiëring en kleuren.

Een actief thema gebruiken

U kunt een actief thema instellen om de pagina's van dat thema weer te geven als de standaardopties voor nieuw aangemaakte pagina's. Het instellen of wijzigen van een actief thema zal niet het thema veranderen dat wordt gebruikt voor bestaande inhoud, waarvoor het huidige sjabloon van de inhoud moet worden verwisseld. Extra thema's kunnen worden gekocht in de Asset Marketplace

.
 • Navigeer naar uw inhoud:

  • Website pagina's: { local.navWebsitePages }}
  • Landingspagina's: { local.navLandingPages }}
 • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuCreate (Maken) en selecteerWebsite page (Websitepagina) ofLanding page(Landingspagina).
 • Voer in het dialoogvenster een paginanaam in en klik vervolgens opPagina maken.
 • Selecteer eenthema in het themaselectiescherm. Klik rechtsboven opVoorbeeldom het thema te bekijken of opSelecteren en doorgaan om het thema als actief in te stellen.
select-a-new-active-theme
Nadat u een thema hebt ingesteld, wordt u naar het sjabloonselectiescherm gebracht telkens wanneer u een nieuwe pagina maakt. Vanuit dit scherm kunt u overschakelen naar een ander actief thema:
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Thema en selecteer Thema wijzigen.
 • In het themaselectiescherm selecteert u een thema. Klik rechtsboven op Voorbeeld om het thema te bekijken of selecteer en ga verder om het thema in te stellen als actief.

switch-active-themes

Een pagina maken met een thema

 • Navigeer naar uw inhoud:

  • Website Pagina's: { local.navWebsitePages }}
  • Landingspagina's: { local.navLandingPages }}
 • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuCreate (Maken) en selecteerWebsite page (Websitepagina) ofLanding page(Landingspagina).
 • Voer in het dialoogvenster een paginanaam in en klik vervolgens opPagina maken.
 • Klik in het selectiescherm voor sjablonen op een sjabloon. Sjablonen van uw actieve thema verschijnen in het gedeelteTheemsjablonen. Als u een sjabloon wilt selecteren die geen deel uitmaakt van uw actieve thema, klikt u op Andere sjablonen envervolgens op eensjabloon.
 • Klik rechtsboven opVoorbeeldom een voorbeeld van een geselecteerde sjabloon te bekijken ofselecteer sjabloon om door te gaan naar de inhoudseditor.

select-template-from-active-theme

 • In de inhoudseditor kunt u pagina-inhoud bewerken met de sleep-en neerzet-editor.
 • Klik rechtsboven opBijwerkenofPublicerenom uw wijzigingen live te zetten.

Een themasjabloon toepassen op uw blog

U kunt instellen dat een blog hetzelfde thema gebruikt als uw pagina's in uw blog instellingen. De sjablonen voor blogposts en pagina's met blogvermeldingen worden afzonderlijk geselecteerd.

 • { local.navSettings }}
 • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Website > Blog.
 • Als u meerdere blogs heeft, klik dan op het Selecta blog to modifydropdown menu en selecteer eenblog.
 • Klik op het tabblad Sjablonen .
 • In deBlog post enBlog listingsecties, klik op deActiesdropdown menu en selecteer Wijzig sjabloon.

select-blog-template

 • Op het themaselectiescherm selecteert u uw thema en vervolgens eensjabloonmet dat thema. Klik rechtsonder opGereed.

select-a-theme-blog-template

 • Wanneer u de sjablonen voor blogpost- en blogoverzichtpagina's hebt ingesteld, klikt u linksonder op Opslaan.

Thema-instellingen bewerken

U kunt de opmaak van uw thema aanpassen - inclusief lettertype, kleuren en spatiëring - in uw thema-instellingen. Stijlen die u hier bewerkt, gelden voor alle pagina's en themamodules in dit thema. Meer informatie over thema-instellingen beheren

.

edit-global-theme-fonts

Thema's beheren

In de designmanager kunt u een thema bewerken, klonen of kopiëren naar een ander HubSpot-account. U kunt ook standaard HubSpot-thema's, gekloonde thema's en aangepaste thema's verwijderen, evenals kinderthema's maken.

Een thema klonen

Om de gecodeerde bestanden van standaardthema's in de designmanager te kunnen bewerken, moeten deze eerst worden gekloond. Aangepaste thema's en thema's gekocht van de Activa Marktplaats kunnen ook worden gekloond, maar ze kunnen direct worden bewerkt.

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Bestanden en templates > Ontwerphulptools.
 • Klik in de zoeker op de map @hubspot. Deze map bevat alle thema's en standaardmodules, inclusief de e-mailmodules met slepen en neerzetten.
  design-manager-hubspot-folder
 • Klik met de rechtermuisknop op een themamap en selecteer vervolgens Clone theme.
design-manager-theme-folder-clone
 • In het dialoogvenster voer je een naam in voor het thema en klik je op Aanmaken.

Het thema zal gekopieerd worden naar de hoofdmap en zal in de zoeker verschijnen bij uw andere mappen.

Een nieuw thema maken

In de design manager, kunt u een kind thema maken - een kopie van een gekocht thema - gebaseerd op een gekocht Asset Marketplace

thema of een standaard HubSpot thema.

Ontwikkelaars kunnen ook kinderthema's maken op basis van aangepaste thema's en kinderthema's maken met behulp van de CLI met behulp van onze documentatie voor ontwikkelaars. Meer informatie over het werken met kinderthema's

.

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Bestanden en templates > Ontwerphulptools.
 • Klik in de vinder op de@marketplace map voor Asset Marketplace thema's of op de@hubspotmap voor standaardthema's.
 • Klik met de rechtermuisknop op eenthemamap en selecteer vervolgensKindthema maken.
 • Voer in het dialoogvenster eennaamin voor het kindthema.
 • Om te wijzigen waar het kind thema zal worden opgeslagen, klikt u op Wijzigenin deBestandslocatie sectie. Klik op eenmap en klik vervolgens op Selecteren.
 • Om de namen van de CSS- en JS-bestanden van het thema aan te passen, klikt u opGeavanceerde opties en voert u nieuwebestandsnamen in deCSS-enJS-veldenin.
 • Om het proces te voltooien, klik opMaak kinderthema. U kunt de styling voor het kinderthema in de inhoudseditor bewerken.

Een thema kopiëren naar een ander account

U kunt een themamap kopiëren van de ene account naar de andere. U moet een gebruiker zijn met Design-tools

permissies in beide accounts.

Let op:

themamappen in de mappen @hubspot of @marketplace kunnen niet worden gekopieerd tussen accounts.

Om een thema naar een account te kopiëren:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Bestanden en templates > Ontwerphulptools.
 • Beweeg in de zoeker met de muis over de themamap die u wilt kopiëren, klik vervolgens met de rechtermuisknop op de map en selecteerKopiëren naar andere account.

  copy-theme-folder-to-different-account
 • In het dialoogvenster, selecteer een account en klik dan opCopy asset. De map zal in het gespecificeerde account verschijnen zodra het kopieerproces is voltooid.

Upload een thema

Gebruikers met CMS Hub-accounts kunnen HubSpot-thema's kopen van Envato's ThemeForest Marketplace en deze vervolgens uploaden naar HubSpot vanuit het themaselectiescherm:

 • Navigeer naar de HubSpot CMS Hub sectie van Envato's ThemeForest Marketplace.
 • Koop een thema van de marktplaats.
 • U ontvangt een e-mail met een aankoopcode voor uw gekochte thema. Kopieer de aankoopcode.

copy-your-envato-purchase-code

 • Navigeer naar uw inhoud:

  • Website Pagina's: { local.navWebsitePages }}
  • Landingspagina's: { local.navLandingPages }}
 • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuCreate (Maken ) en selecteer Website page (Websitepagina ) of Landing page(Landingspagina).
 • Voer in het dialoogvenster eenpaginanaam in en klik opPagina maken.
 • Klik in het sjabloonselectiescherm op het vervolgkeuzemenuThema'sen selecteer Themawijzigen.

change-theme

 • Selecteer in het menu aan de linkerkant de optieUploaden vanuit Envato.
 • Plak in het dialoogvenster deaankoopcodeuit de e-mail en klik vervolgens opThema installeren.

enter-purchase-code-from-Envato

 • In het nieuwe tabblad logt u in opEnvato's ThemeForest Marketplace om het installatieproces te voltooien.

Wanneer u succesvol bent ingelogd, zal er een banner verschijnen in HubSpot. Het kan een paar minuten duren voordat uw thema beschikbaar is.

upload-theme

Een thema verwijderen

Standaard HubSpot-thema's, gekloonde thema's en geüploade thema's kunnen worden verwijderd uit de designmanager:

 • { local.navDesignManager }}
 • Klik in de zoeker op de map met de assets van het thema.
 • Klik op het vervolgkeuzemenuBestanden selecteerVerwijderen [mapnaam].
 • Schakel in het dialoogvenster het selectievakjeI am sure that I want to delete this folder in en klik vervolgens opDelete this folder.

Gekochte thema's moeten worden verwijderd van de Asset Marketplace:

 • { local.navMarketplace }}
 • Klik op het tabblad Gekocht.
 • Beweeg de muis over het thema, klik dan op het vervolgkeuzemenu Actiesen selecteerVerwijderen.
 • Klik in het dialoogvenster opVerwijderen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.