Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Kopiowanie nowych zasobów z konta piaskownicy na konto główne (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Super administratorzy Możesz teraz skopiować niektóre aktywa utworzone na koncie sandbox z powrotem na konto główne. Dotyczy to motywów, szablonów i modułów CMS, a także niestandardowych definicji obiektów i pot oków.

Uwaga: od 8/24 ta funkcja została zachwiana i nie będzie już dostępna na Twoim koncie HubSpot.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego wybierz Sandboxy.
  • W sekcji Konto produkcyjne kliknij przycisk Ustaw synchronizację z produkcją.

  • Na ekranie konfiguracji synchronizacji kliknij menu rozwijane i wybierz piaskownicę.
  • Zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu lub typu zasobu, który chcesz zsynchronizować. W górnej części tabeli można filtrować według typu aktywów.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Review sync.

  • Na ekranie przeglądu synchronizacji przejrzyj aktywa, które zostaną zsynchronizowane z Twoim głównym kontem.
  • Na dole strony kliknij przycisk Wstecz , aby wprowadzić zmiany, lub Potwierdź synchronizację, aby kontynuować.
  • Na ekranie potwierdzenia synchronizacji wpisz w polu liczbę aktywów , które zostaną utworzone, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij synchronizację. Wybrane aktywa natychmiast rozpoczną synchronizację z kontem głównym.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.