Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Blog

Utwórz nowy blog

Data ostatniej aktualizacji: lipca 29, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy z uprawnieniem Edycja ustawień witryny mogą utworzyć nowy blog w HubSpot. Liczba blogów, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Blog.
 • W sekcji Bieżący widok kliknij pierwsze menu rozwij ane i wybierz opcję Utwórz nowy blog. Na kontach z. Dodatek Business Unitsbędzie to drugie menu rozwijane.

create-new-blog

 • Na ekranie tworzenia bloga ustaw jego nazwę, język i adres URL:
  • W polu Tytuł bloga wprowadź zewnętrzną nazwę bloga. Nazwa ta pojawi się w karcie w górnej części przeglądarki internetowej odwiedzającego podczas ładowania stron bloga.
  • Domyślnie wewnętrzna nazwa bloga będzie taka sama jak jego tytuł. Aby wprowadzić niestandardową nazwę wewnętrzną, usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj tytułu bloga jako nazwy mojego bloga. Następnie wprowadź nazwę wewnętrzną w polu Nazwa bloga . Ta nazwa nie będzie widoczna dla odwiedzających.
  • Domyślnie blog będzie używał Twojego aktywnego motywu. Aby zamiast tego ręcznie wybrać motyw, usuń zaznaczenie polawyboru Użyj mojego motywu ([Twój motyw]) dla mojego bloga .
  • Kliknij menu rozwijane Język bloga i wybierz język . Określa to sposób formatowania dat w postach bloga i na stronie z listą.
  • Kliknij menu rozwijane Blog URL i wybierz domenę , w której blog będzie hostowany.
  • Jeśli będziesz używać podkatalogu (np. /blog lub /news), wprowadź podkatalog w polu tekstowym Blog URL.
  • Zaznacz pole wyboru Use language slug in URL, aby w adresie URL znalazła się skrócona wersja języka bloga. Dowiedz się więcej o tworzeniu wielojęzycznego bloga.

set-up-new-blog

 • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Next , aby wybrać motyw lub szablon. Jeśli używasz aktywnego motywu, który zawiera tylko jeden szablon dla postów lub stron z listami, zamiast tego klikniesz Utwórz blog .
 • Jeśli ręcznie ustawiasz motyw, wybierz motyw na ekranie wyboru motywu.
 • Jeśli Twój motyw ma wiele szablonów blogów, wybierzszablon postu na ekranie wyboru szablonu, a następnie wybierzszablon strony z listingiem.
 • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz blog.

Zostaniesz przekierowany do narzędzia blogowego, gdzie możesz utworzyć i opublikować post na blogu. Możesz wrócić do ustawień bloga , aby dostosować jego subskrypcje, komentarze i inne ustawienia.

Jeśli masz wiele blogów, możesz ustawić jeden jako domyślny blog dla pulpitu nawigacyjnego bloga. W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Blog. W menu lewego paska bocznego kliknijmenu rozwijane Blog i wybierz blog . Pod nazwą bloga kliknij opcję Uczyń blog domyślnym.

set-default-blog

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.