Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Utwórz listę wszystkich swoich kontaktów lub firm z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby utworzyć listę wszystkich kontaktów lub firm, możesz segmentować listę używając właściwości Data utworzenia, ponieważ wszystkie rekordy mają tę właściwość.

Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć listę i ustawić kryteria listy.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
  • Kliknij przycisk Utwórzlistę.
  • Wpisz nazwę listy, a następnie wybierz, czy ma to być lista aktywna czy statyczna.
  • W lewym panelu kliknij przycisk Dodaj filtr.
  • Dla kategorii filtra wybierz Właściwości kontaktu , jeśli tworzysz listę kontaktów, lub Właściwości firmy , jeśli tworzysz listę firm.
  • Wyszukaj i wybierz datę utworzenia.

select-create-date

  • Kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz opcję is known. Spowoduje to dodanie do listy wszystkich kontaktów lub firm.
list-create-date-known
  • Gdy skończysz, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz listę.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.