Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Domyślne listy partnerów HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Konto partnera

Jako Partner HubSpot, będziesz mieć do dyspozycji pięć domyślnych list partnerów, które pomogą Ci uzyskać wgląd w ogólny stan zarejestrowanych leadów i przeglądać je łącznie.

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
 • W prawym górnym rogu okna wyszukiwania można znaleźć pięć domyślnych list, wyszukując hasło "HubSpot Partner".

 • HubSpot Partner - Wygasłe: ta lista zawierakontakty, które wygasły i nie są już zarejestrowane.
 • HubSpot Partner- Nieprawidłowe dane: ta lista zawiera kontakty, które nie mogą zostać zarejestrowane, ponieważ brakuje im wymaganych do rejestracji informacji kontaktowych. Możliwe brakujące lub nieprawidłowe informacje obejmują:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres URL witryny
  • Email
  • Firma
 • HubSpotPartner - Oczekująca rejestracja: ta lista zawiera kontakty, które zostały zgłoszone do rejestracji, ale nie zostały jeszcze przetworzone przez HubSpot.
 • HubSpotPartner - Registered: ta lista zawiera kontakty, które zostały przetworzone w bazie danych sprzedaży HubSpot i są własnością Twojej firmy do podanej daty wygaśnięcia.
 • HubSpotPartner - Niedostępne: ta lista zawiera kontakty, które nie mogą zostać zarejestrowane w Twojej firmie, ponieważ są ścigane przez HubSpot lub zostały już zarejestrowane przez HubSpot lub innego partnera HubSpot.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.