Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Social

Post społecznościowy nie został opublikowany w zaplanowanym czasie

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 2, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic

Jeśli Twoje posty społecznościowe nie są publikowane w zaplanowanym czasie, ale są publikowane w ciągu 10 minut przed lub po czasie, to prawdopodobnie Twój harmonogram publikowania jest ustawiony na Publikowanie jak człowiek.

Aby przełączyć to ustawienie, musisz mieć uprawnienia społecznościowe All accessible accounts lub Their connected accounts, lub być Super Adminem.

Jeśli twoje posty społecznościowe nie udaje się całkowicie opublikować, dowiedz się więcej o najczęstszych nieudanych błędach postów społecznościowych i jak je rozwiązać.

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Społecznościowe.
  • Kliknij kartę Ustawienia .
  • Kliknij zakładkę Publikowanie.
  • W ustawieniu Publikuj jak człowiek sprawdź, czy przełącznik jest włączony lub wyłączony.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.