Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ustawianie wyzwalaczy anulowania rejestracji w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 14, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Wyzwalacze anulowania rejestracji można ustawić w celu wykluczenia lub anulowania rejestracji rekordów z przepływu pracy. Wyzwalacze anulowania rejestracji można ustawić w przepływach pracy opartych na firmach, transakcjach, biletach, ofertach, obiektach niestandardowych i konwersacjach.

Dowiedz się, jak wykluczyć lub anulować rejestrację rekordów w przepływach pracy opartych na kontaktach za pomocą list wykluczeń.

Jak działają wyzwalacze anulowania rejestracji

Dodanie wyzwalaczy anulowania rejestracji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:

 1. Jeśli rekord nie jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi spełnia wyzwalacze anulowania rejestracji: rekord nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni wyzwalacze rejestracji w późniejszym czasie.
 2. Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i spełnia kryteria wyrejestrowania: rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu pracy.
 3. Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i nie spełnia warunków wyrejestrowania: rekord pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak spełni on warunki wyrejestrowania w późniejszym czasie (będąc nadal aktywnym w przepływie pracy), zostanie wówczas wyrejestrowany.

Dodawanie wyzwalaczy wyrejestrowania do przepływu pracy

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy.
 • Kliknij kartę Ustawienia i powiadomienia.
 • Na lewym pasku bocznym kliknij Wyrejestrowanie i supresja.
 • Kliknij opcję Ustaw wyzwalacze wyrejestrowania.
 • W lewym panelu ustaw wyzwalacz anulowania rejestracji. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można wybrać opcjęWłaściwości transakcji | Kwota | jest mniejsza niż | 1000, aby anulować rejestrację lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1000 USD.

example-unenrollment

 • Aby dodać wiele wyzwalaczy wyrejestrowania, kliknij ANDlub OR. Dowiedz się więcej o kryteriach AND i OR.

and-or-filters-unenrollment

 • Po ustawieniu wyzwalaczy anulowania rejestracji kliknij przycisk Zapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.