Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Email

Skapa e-postmeddelanden för prenumeration på bloggar

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

När du publicerar nya blogginlägg kan duställa in e-postmeddelanden för prenumeration av bloggar som kan skickas direkt, dagligen, veckovis och/eller månadsvis. Kontakterna kan fylla i ett formulär för bloggprenumeration för att bli informerade om dina blogginlägg i den frekvens de valt.

Anpassa inställningarna för din bloggprenumeration

I inställningarna för bloggprenumerationer kan du aktivera olika frekvenser för e-postmeddelanden för bloggprenumerationer. Du kan sedan anpassa e-postmeddelandet för varje frekvens, liksom ditt RSS-flöde.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du tillWebbplats>Blogg.
 • Om du har flera bloggar klickar du på Välj en blogg att ändraoch välj en blogg.
HubSpot Help article screenshot
 • Navigera tillprenumerationerfliken.
 • Klicka för att slå påströmbrytaren för någon av följande e-postfrekvenser:
  1. Omedelbara meddelanden: Abonnenterna får ett e-postmeddelande om ditt senaste inlägg trettio minuter efter att du har publicerat det. Om du inte vill att e-postmeddelandet ska skickas, uppdatera ditt blogginläggtill en tidpunkt före den trettio minuter långa fördröjningen.
  2. Dagliga meddelanden:Prenumeranter får ett dagligt e-postmeddelande med dina blogginlägg.
  3. Veckovisa meddelanden: Prenumeranter får varje vecka ett e-postmeddelande med dina blogginlägg.
  4. Månadsvisa meddelanden: Prenumeranter får ett månatligt e-postmeddelande med dina blogginlägg inom 31 dagar från den månadsdag som du väljer på fliken Välj eller schemaläggning när du konfigurerar den tillhörande månatliga e-postmallen.

Om du väljer att skicka dagliga, veckovisa eller månatliga prenumerationsmejl kan du kontrollera det maximala antalet inlägg per mejl och vilken tid på dagen det ska skickas ut när du konfigurerar inställningarna för sändning av det associerade mejlet.

E-postmeddelandet kommer att innehålla alla nya inlägg sedan det senaste e-postmeddelandet om bloggprenumeration, upp till det maximala antalet som du har angett. Om inga nya blogginlägg har publicerats skickas inget e-postmeddelande.

Observera:Närduaktiverar e-postföromedelbarprenumeration av bloggar skickas ett e-postmeddelande om alla blogginlägg som publicerats under de senaste 12 timmarna. Om du aktiverar dagliga, veckovisa eller månatliga bloggprenumerationsmejl skickas ett mejl med alla befintliga blogginlägg som publicerats inom den tidsramen.

När du har valt hur ofta du vill skicka e-post till din bloggprenumeration kan du redigera inställningarna för ditt RSS-flöde och din e-post:

 • Antal inlägg i RSS-flödet: Ange antalet inlägg som kommer att visas i ditt RSS-flöde.Varje RSS-meddelande kommer endast att innehållanyainlägg sedan föregående sändning av e-postmeddelandet, upp till det valda antalet.
 • Visa sammanfattningar i RSS: Markera kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning av innehållet i ditt blogginlägg i ditt RSS-flöde.
 • Visa sammanfattningar i e-postmeddelanden: Markera kryssrutan för att visaen förhandsvisning av innehållet i blogginlägget i dina RSS-meddelanden.

settings-rss-feed

Skapa e-postmeddelanden för prenumeration på din blogg

Du kan skapa, redigera eller ta bort e-postmeddelanden för bloggprenumerationer för alla frekvenser som har aktiverats.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • I den vänstra sidofältet går du tillWebbplats > Blogg.
 • Om du har mer än en blogg klickar du på rullgardinsmenyn Välj en blogg att ändraoch väljer en blogg.
 • Navigera till fliken Prenumerationer.
 • I kolumnenE-postlänk kan du skapa, redigera eller ta bort ett e-postmeddelande för bloggprenumeration:
  1. Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande klickar du på Skapa bredvid en e-postfrekvens för att öppna skärmen för val av e-postmall. Det här alternativet visas endast om det inte finns något befintligt e-postmeddelande för den frekvensen.
  2. Om du vill redigera ett befintligt e-postmeddelande klickar du på Redigera bredvid en e-postfrekvens för att öppna e-postredigeraren.
  3. Om du vill ta bort ett befintligt e-postmeddelande klickar du på Ta bort bredvid e-postfrekvensen. I dialogrutan klickar du på Raderaför att avsluta raderingen av e-postmeddelandet. Klicka sedan på Skapaför att skapa ett nytt e-postmeddelande för den här frekvensen.

edit-your-blog-subscription-email

 • I e-postredigeraren klickar du på huvuddelen av e-postmeddelandet för att redigera dess innehåll.
  • Klicka på fältetDisplayi sidofältet för att redigera texten i beskrivningen av dina blogginlägg.
   • Om du vill ändra ordningen på informationen om blogginlägg klickar du på en RSS-tokenoch drar den till en ny position. Följande RSS-token är tillgängliga: Titel, Författare, Publiceringsdatum/tid, Sammanfattning, Inläggslänk och Huvudbild.
   • Om du vill lägga till en ny RSS-token klickar du på Ikonen för RSS-token .RSS Klicka på rullgardinsmenynTokenoch välj enRSS-token.
  • Välj en radioknapp förpostlängd :
   • Sammanfattning: E-postmeddelandet kommer endast att innehålla blogginläggets titel och ett kort utdrag.
   • Fullständigt inlägg: E-postmeddelandet kommer att innehålla hela blogginlägget.
  • Ange detmaximala antalet artiklar som ska visas.
  • Klicka på Avancerade inställningarför att ställa in bredden på dina presenterade bilder och blogginnehållets utfyllnad.

edit-blog-subscription-email-body-module

 • Navigera till fliken Inställningar för att redigera från-namn, från-adress och ämnesrad:
  • Klicka på rullgardinsmenynFrån namnoch välj ettnamnsom ska visas som avsändare.
  • Klicka på rullgardinsmenynFrån adress och välj en e-postadress som ska visas som avsändarens e-postadress. Den här e-postadressen kommer att få svar på dina e-postmeddelanden för bloggprenumerationer.
  • Som standard kommer e-postmeddelandet för bloggprenumeration att ställas in till Använda rubriken för det senaste blogginlägget som e-postämne. Om du vill ställa in en anpassad ämnesrad avmarkerar du den härkryssrutan.
 • Navigera till flikenSkicka eller schemaläggaför att schemalägga e-postmeddelandet:
  • Direktmeddelanden skickas trettio minuter efter att ett inlägg har publicerats.
  • För dagliga e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenynTidoch väljer entidpunktnär e-postmeddelandet ska skickas. E-postmeddelandet kommer att skickas till dina prenumeranter vid den här tiden varje dag som ett nytt blogginlägg publiceras.
  • För e-postmeddelanden varje veckaKlicka på rullgardinsmenyn Tidoch välj entidpunktnär ditt e-postmeddelande ska skickas. Klicka på rullgardinsmenyn Veckodagoch välj endag då e-postmeddelandet ska skickas. E-postmeddelandet skickas till dina prenumeranter varje vecka på denna dag och tid, så länge som nytt blogginnehåll har publicerats.
  • För månatliga e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Tidoch väljer entidpunktnär ditt e-postmeddelande ska skickas. Klicka på rullgardinsmenyn Månadens dag och välj endag då e-postmeddelandet ska skickas. E-postmeddelandet kommer att skickas till dina prenumeranter varje månad på denna dag och tid, så länge som nytt blogginnehåll har publicerats.
 • När du har redigerat ditt e-postmeddelande klickar du på Granska och publicera längst upp till höger. Bekräfta att uppgifterna i e-postmeddelandet är korrekta och klicka sedan påPublicera. Klicka påPublicera e-post i dialogrutan.

Observera:din prenumeration på bloggen räknas till dingränsen för e-postutskick.

Redigera formuläret för prenumeration på din blogg

HubSpot-formulär för bloggprenumeration skapas automatiskt när du publicerar ett e-postmeddelande för bloggprenumeration. Om du vill att dina prenumeranter ska välja att prenumerera på dina bloggprenumerationsmejl via ett annat HubSpot-formulär lägger du till ett bloggprenumerationsfält i formuläret. De fältalternativ du väljer ska matcha frekvenserna i inställningarna för bloggprenumeration.
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.
 • Håll muspekaren över ditt bloggprenumerationsformulär och klicka på Redigera. Som standard kommer varje bloggprenumerationsformulär att heta Prenumerera på [Bloggnamn]-notiser.
 • I formulärredigeraren klickar du på fältetNotifieringsfrekvenstill höger.
 • I menyn i vänster sidofält, i avsnittetFältalternativ, klickar du påLägg till alternativ för att lägga till prenumerationsalternativ till formulärfältet. I dialogrutan väljer du dina frekvenser för direktmeddelanden och klickar påLägg till . Om du vill ta bort ett befintligt alternativ håller du muspekaren över det och klickar påTa bort.
 • Om det bara finns ett alternativ kan du dölja det här fältet och välja det alternativet i förväg. På så sätt slipper besökarna välja ett värde för det här fältet.

add-options-remove

 • Klicka påPublicerauppe till höger för att uppdatera formuläret.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.