Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Email

Skapa e-postmeddelanden för prenumeration på bloggar

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du publicerar nya blogginlägg kan duställa in e-postmeddelanden för prenumeration av bloggar som kan skickas direkt, dagligen, veckovis och/eller månadsvis. Kontakterna kan fylla i ett formulär för bloggprenumeration för att bli informerade om dina blogginlägg med den frekvens de valt.

Anpassa inställningarna för din bloggprenumeration

I inställningarna för bloggprenumerationer kan du aktivera olika frekvenser för e-postmeddelanden för bloggprenumerationer. Du kan sedan anpassa e-postmeddelandet för varje frekvens, liksom ditt RSS-flöde.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du tillWebbplats>Blogg.
 • Om du har flera bloggar klickar du på Välj en blogg att ändraoch välj en blogg.
HubSpot Help article screenshot
 • Navigera tillprenumerationerfliken.
 • Klicka för att slå på strömbrytaren för någon av följande e-postfrekvenser:
  1. Omedelbara meddelanden: Abonnenterna får ett e-postmeddelande om ditt senaste inlägg trettio minuter efter att du har publicerat det. Om du inte vill att e-postmeddelandet ska skickas, uppdatera ditt blogginläggtill en tidpunkt före den trettio minuter långa fördröjningen.
  2. Dagliga meddelanden: Prenumeranter får ett dagligt e-postmeddelande med dina blogginlägg.
  3. Veckovisa meddelanden: Prenumeranter får varje vecka ett e-postmeddelande med dina blogginlägg.
  4. Månadsvisa meddelanden: Prenumeranter får ett månatligt e-postmeddelande med dina blogginlägg inom 31 dagar från den månadsdag som du väljer på fliken Välj eller schema när du konfigurerar den tillhörande månatliga e-postmallen.

Om du väljer att skicka dagliga, veckovisa eller månatliga prenumerationsmejl kan du kontrollera det maximala antalet inlägg per mejl och vilken tid på dagen det ska skickas ut när du konfigurerar inställningarna för sändning av det associerade mejlet.

E-postmeddelandet kommer att innehålla alla nya inlägg sedan det senaste e-postmeddelandet om bloggprenumeration, upp till det maximala antalet som du har ställt in. Om inga nya blogginlägg har publicerats skickas inget e-postmeddelande.

Observera: När duaktiverar e-post för omedelbar prenumeration på bloggar skickas ett e-postmeddelande om alla blogginlägg som publicerats under de senaste 12 timmarna. Om du aktiverar dagliga, veckovisa eller månatliga bloggprenumerationsmejl skickas ett mejl med alla befintliga blogginlägg som publicerats inom den tidsramen.

När du har valt hur ofta du vill skicka e-post till din bloggprenumeration kan du redigera inställningarna för ditt RSS-flöde och din e-post:

 • Antal inlägg i RSS-flödet: Ange antalet inlägg som kommer att visas i ditt RSS-flöde.Varje RSS-meddelande kommer endast att innehålla nya inlägg sedan föregående sändning av e-postmeddelandet, upp till det valda antalet .
 • Visa sammanfattningar i RSS: Markera kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning av innehållet i ditt blogginlägg i ditt RSS-flöde.
 • Visa sammanfattningar i e-postmeddelanden: Markera kryssrutan för att visa en förhandsvisning av blogginläggets innehåll i RSS-meddelanden.

settings-rss-feed

Skapa e-postmeddelanden för prenumeration på din blogg

Du kan skapa, redigera eller ta bort e-postmeddelanden för bloggprenumerationer för alla frekvenser som har aktiverats.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • I den vänstra sidofältet går du till Webbplats > Blogg.
 • Om du har mer än en blogg klickar du på rullgardinsmenyn Välj en blogg att ändra och väljer en blogg.
 • Navigera till fliken Prenumerationer.
 • I kolumnen E-postlänk kan du skapa, redigera eller ta bort ett e-postmeddelande för bloggprenumeration:
  1. Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande klickar du på Skapa bredvid en e-postfrekvens för att öppna skärmen för val av e-postmall. Det här alternativet visas bara om det inte finns något befintligt e-postmeddelande för den frekvensen.
  2. Om du vill redigera ett befintligt e-postmeddelande klickar du på Redigera bredvid en e-postfrekvens för att öppna e-postredigeraren.
  3. Om du vill ta bort ett befintligt e-postmeddelande klickar du på Ta bort bredvid e-postfrekvensen. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att avsluta raderingen av e-postmeddelandet. Klicka sedan på Skapa för att skapa ett nytt e-postmeddelande för den här frekvensen.

edit-your-blog-subscription-email

 • I e-postredigeraren klickar du på huvuddelen av e-postmeddelandet för att redigera dess innehåll.
  • Klicka på fältet Display i sidofältet för att redigera texten i beskrivningen av dina blogginlägg.
   • Om du vill ändra ordningen på informationen om blogginlägg klickar du på en RSS-token och drar den till en ny position. Följande RSS-token är tillgängliga: Titel, Författare, Publiceringsdatum/tid, Sammanfattning, Inläggslänk och Huvudbild .
   • Om du vill lägga till en ny RSS-token klickar du på Ikonen för RSS-token .RSS Klicka på rullgardinsmenyn Token och välj enRSS-token .
  • Välj en radioknapp förinläggslängd :
   • Sammanfattning: E-postmeddelandet kommer endast att innehålla blogginläggets titel och ett kort utdrag.
   • Fullständigt inlägg: E-postmeddelandet kommer att innehålla hela blogginlägget.
  • Ange det maximala antalet artiklar som ska visas.
  • Klicka på Avancerade inställningar för att ställa in bredden på dina presenterade bilder och blogginnehållets utfyllnad.

edit-blog-subscription-email-body-module

 • Navigera till fliken Inställningar för att redigera från-namn, från-adress och ämnesrad:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Från namn och välj ett namn som ska visas som avsändare.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Från adress och välj en e-postadress som ska visas som avsändarens e-postadress. Den här e-postadressen kommer att få svar på dina e-postmeddelanden för bloggprenumerationer.
  • Som standard kommer e-postmeddelandet för bloggprenumeration att ställas in till Använda rubriken för det senaste blogginlägget som e-postämne. Om du vill ställa in en anpassad ämnesrad avmarkerar du den här kryssrutan.
 • Navigera till fliken Skicka eller schemalägga för att schemalägga e-postmeddelandet:
  • Direktmeddelanden skickas trettio minuter efter att ett inlägg har publicerats.
  • För dagliga e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Tid och väljer en tidpunkt när e-postmeddelandet ska skickas. E-postmeddelandet kommer att skickas till dina prenumeranter vid den här tiden varje dag som ett nytt blogginlägg publiceras.
  • För e-postmeddelanden varje veckaKlicka på rullgardinsmenyn Tid och välj en tidpunkt när ditt e-postmeddelande ska skickas. Klicka på rullgardinsmenyn Veckodag och välj en dag då e-postmeddelandet ska skickas. E-postmeddelandet skickas till dina prenumeranter varje vecka på denna dag och tid, så länge som nytt blogginnehåll har publicerats.
  • För månatliga e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Tid och väljer en tidpunkt när ditt e-postmeddelande ska skickas. Klicka på rullgardinsmenyn Månadens dag och välj en dag då e-postmeddelandet ska skickas. Det här e-postmeddelandet kommer att skickas till dina prenumeranter varje månad på den här dagen och tiden, så länge som nytt blogginnehåll har publicerats.
 • När du är klar med redigeringen av e-postmeddelandet klickar du på Granska och publicera längst upp till höger. Bekräfta att uppgifterna i e-postmeddelandet är korrekta och klicka sedan på Publicera. Klicka på Publicera e-post i dialogrutan.

Observera:din prenumeration på bloggen räknas till dingränsen för e-postutskick.

Redigera ditt formulär för bloggprenumeration

HubSpot-formulär för bloggprenumeration skapas automatiskt när du publicerar ett e-postmeddelande om bloggprenumeration. Om du vill att dina prenumeranter ska kunna välja att prenumerera på dina bloggprenumerationer via ett annat HubSpot-formulär lägger du till ett bloggprenumerationsfält i ditt formulär. De fältalternativ du väljer ska matcha frekvenserna i inställningarna för bloggprenumeration.

Observera: ett formulär för bloggprenumeration visas endast på din webbplats om det är kopplat till ett publicerat e-postmeddelande för bloggprenumeration.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.
 • Håll muspekaren över bloggprenumerationsformuläret och klicka på Redigera. Som standard kommer varje bloggprenumerationsformulär att heta Prenumerera på [Bloggnamn]-notiser.
 • I formulärredigeraren klickar du fältetMeddelandefrekvens till höger.
 • Klicka på Lägg till alternativ i avsnittet Fältalternativ i den vänstra sidofältets meny för att lägga till prenumerationsalternativ till formulärfältet. I dialogrutan väljer du dina live-e-postfrekvenser och klickar på Lägg till . Om du vill ta bort ett befintligt alternativ håller du muspekaren över det och klickar på Ta bort.
 • Om det bara finns ett alternativ kan du dölja detta fält och välja det alternativet i förväg. På så sätt slipper besökarna välja ett värde för det här fältet.

add-options-remove

 • Klicka på Publicera i övre högra hörnet för att uppdatera formuläret.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.