Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Konfigurera e-postmeddelanden för bloggprenumerationer

Senast uppdaterad: april 12, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du publicerar nya blogginlägg kan du ställa in att e-postmeddelanden om bloggprenumerationer ska skickas direkt, dagligen, veckovis och/eller månadsvis. En prenumerationstyp för dessa e-postmeddelanden skapas automatiskt för varje ny blogg. Kontakter kan fylla i ett formulär för bloggprenumeration för att få meddelanden om dina blogginlägg med den frekvens de väljer.

Observera: för varje blogg kan en kontakt endast prenumerera på en enda aviseringsfrekvens. En kontakt kan t.ex. prenumerera på veckovisa aviseringar för två separata bloggar, men inte på veckovisa och månatliga aviseringar för samma blogg.

Anpassa dina inställningar för bloggprenumerationer

I inställningarna för bloggprenumerationer kan du aktivera olika e-postfrekvenser för bloggprenumerationer. Du kan sedan anpassa e-postmeddelandet för varje frekvens, samt ditt RSS-flöde.

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Innehåll > Blogg.
 • I avsnittet Aktuell vy klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer en blogg. I konton med tilläggetAffärsenheter kommer detta att vara den andra rullgardinsmenyn.

select-blog-in-settings

 • Klicka på fliken Prenumerationer.
 • Klicka för att slå på strömbrytaren för någon av följande e-postfrekvenser:
  1. Omedelbara meddelanden: prenumeranter får ett e-postmeddelande om ditt senaste inlägg trettio minuter efter att du har publicerat det. Om du inte vill att e-postmeddelandet ska skickas kan du backdatera ditt blogginlägg till en tidpunkt före den trettio minuter långa fördröjningen.
  2. Dagliga meddelanden: prenumeranter får ett dagligt e-postmeddelande med dina blogginlägg.
  3. Meddelanden varjevecka: prenumeranter får ett e-postmeddelande med dina blogginlägg varje vecka.
  4. Månatliga meddelanden: prenumeranter får ett månatligt e-postmeddelande med dina blogginlägg inom 31 dagar efter den dag i månaden som du väljer på fliken Välj eller schemalägg när du konfigurerar den tillhörande månatliga e-postmallen.

Om du väljer att skicka dagliga, veckovisa eller månatliga prenumerationsmejl kan du styra det maximala antalet inlägg per mejl och vilken tid på dagen det ska skickas ut när du konfigurerar det associerade e-postmeddelandets sändningsinställningar.

E-postmeddelandet kommer att innehålla alla nya inlägg sedan det senaste bloggprenumerationsmeddelandet, upp till det maximala antalet som ställts in. Om inga nya blogginlägg har publicerats kommer inget e-postmeddelande att skickas.

Observera: när omedelbara bloggprenumerationer är aktiverade kommer ett e-postmeddelande att skickas ut för alla blogginlägg som publicerats under de senaste 12 timmarna. Om du aktiverar dagliga, veckovisa eller månatliga bloggprenumerationer skickas ett e-postmeddelande med alla befintliga blogginlägg som publicerats inom den tidsramen.

När du har valt hur ofta du vill prenumerera på din blogg kan du redigera inställningarna för ditt RSS-flöde och dina e-postmeddelanden:

 • Antal inlägg i RSS-flöde: ange antalet inlägg som kommer att visas i ditt RSS-flöde. Varje RSS-meddelande kommer endast att innehålla nya inlägg sedan det föregående e-postmeddelandet skickades, upp till det valda antalet.
 • Visa sammanfattningar i RSS: markera kryssrutan för att visa en förhandsgranskning av blogginläggets innehåll i ditt RSS-flöde.
 • Visa sammanfattningar i e-postmeddelanden: markera kryssrutan för att visa en förhandsgranskning av innehållet i ditt blogginlägg i dina RSS-e-postmeddelanden.

settings-rss-feed

Ställ in dina e-postmeddelanden för bloggprenumerationer

Du kan skapa, redigera eller ta bort e-postmeddelanden för bloggprenumerationer för alla frekvenser som har aktiverats.

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I det vänstra sidofältet navigerar du till Webbplats > Blogg.
 • Om du har fler än en blogg klickar du på rullgardinsmenyn Välj en blogg att ändra och väljer en blogg.
 • Klicka på fliken Prenumerationer.
 • I kolumnen E-postlänk kan du skapa, redigera eller ta bort ett e-postmeddelande för bloggprenumerationer:
  1. Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande klickar du på Skapa bredvid en e-postfrekvens för att öppna skärmen för val av e-postmall. Det här alternativet visas bara om det inte finns något befintligt e-postmeddelande för den frekvensen.
  2. Om du vill redigera ett befintligt e-postmeddelande klickar du på Redigera bredvid en e-postfrekvens för att öppna e-postredigeraren.
  3. Om du vill ta bort ett befintligt e-postmeddelande klickar du på Ta bort bredvid e-postfrekvensen. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att slutföra borttagningen av e-postmeddelandet. Klicka sedan på Skapa för att skapa ett nytt e-postmeddelande för den här frekvensen.

edit-your-blog-subscription-email

 • I e-postredigeraren klickar du på huvudtexten i ditt e-postmeddelande för att redigera innehållet.
  • I sidofältredigeraren klick ar du på fältet Display för att redigera texten i dina blogginläggsbeskrivningar .
   • Om du vill ändra ordningen på blogginläggsinformationen klickar du på en RSS-token och drar den till en ny position. Följande RSS-tokens är tillgängliga: Titel, Författare, Publiceringsdatum/tid, Sammanfattning, Inläggslänk och Utvald bild .
   • Om du vill lägga till en ny RSS-token klickar du på Ikon för RSS-token .RSS Klicka på rullgardinsmenyn Token och välj enRSS-token .
  • Välj alternativknappenPostlängd :
   • Sammanfattning: e-postmeddelandet kommer endast att innehålla blogginläggets titel och ett kort utdrag.
   • Hela inlägget: e-postmeddelandetkommer att innehålla hela blogginlägget.
  • Ange det maximala antalet artiklar som ska visas.
  • Klicka på Avancerade inställningar för att ställa in bredden på dina utvalda bilder och ditt blogginnehålls utfyllnad.

edit-blog-subscription-email-body-module

 • Gå till fliken Inställningar för att redigera ditt avsändarnamn, avsändaradress och ämnesrad:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Från namn och välj ett namn som ska visas som avsändare.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Från adress och välj en e-postadress som ska visas som avsändarens e-postadress. Den här e-postadressen kommer att ta emot eventuella svar på dina bloggprenumerationsmejl.
  • Som standard är e-postmeddelandet för bloggprenumerationer inställt på Använd rubriken för det senaste blogginlägget som e-postämne. Om du vill ange en anpassad ämnesrad avmarkerar du den här kryssrutan.
 • Navigera till fliken Skicka eller schem alägg för att schemalägga din e-post:
  • Omedelbara e-postmeddelanden skickas trettio minuter efter att ett inlägg har publicerats.
  • För dagliga e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Tid och väljer en tid när ditt e-postmeddelande ska skickas. Det här e-postmeddelandet skickas till dina prenumeranter vid den här tiden varje dag ett nytt blogginlägg publiceras.
  • För veckovisa e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Tid och väljer en tid då e-postmeddelandet ska skickas. Klicka på rullgardinsmenyn Veckodag och välj en dag då e-postmeddelandet ska skickas. Detta e-postmeddelande skickas till dina prenumeranter varje vecka på denna dag och tid, så länge som nytt blogginnehåll har publicerats.
  • För månatliga e-postmeddelanden klickar du på rullgardinsmenyn Tid och väljer en tid då e-postmeddelandet ska skickas. Klicka på rullgardinsmenyn Dag i månaden och välj en dag då e-postmeddelandet ska skickas. Detta e-postmeddelande skickas till dina prenumeranter varje månad på denna dag och tid, så länge som nytt blogginnehåll har publicerats.
 • När du är klar med redigeringen av e-postmeddelandet klickar du på Granska och publicera längst upp till höger. Bekräfta att uppgifterna i e-postmeddelandet är korrekta och klicka sedan på Publicera. Klicka på Publicera e-post i dialogrutan.

Observera att dina bloggprenumerationer räknas in i din gräns för e-postutskick.

Redigera din bloggs prenumerationsformulär

HubSpot-bloggprenumerationsformulär skapas automatiskt när du publicerar ett bloggprenumerationsmejl. Om du vill att dina prenumeranter ska kunna anmäla sig till dina bloggprenumerationer via ett annat HubSpot-formulär lägger du till ett bloggprenumerationsfält i ditt formulär. De fältalternativ du väljer bör matcha frekvenserna i inställningarna för din bloggprenumeration.

Observera: ett formulär för bloggprenumeration visas bara på din webbplats om det är kopplat till ett publicerat e-postmeddelande om bloggprenumeration.

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
 • Håll muspekaren över prenumerationsformuläret för din blogg och klicka på Redigera. Som standard kommer varje bloggprenumerationsformulär att heta Prenumerera på [bloggnamn] aviseringar.
 • I formulärredigeraren klickar du på fältet Notifieringsfrekvens till höger.
 • I den vänstra sidomenyn, i avsnittet Fältalternativ, klickar du på Lägg till alternativ för att lägga till prenumerationsalternativ i formulärfältet. I dialogrutan väljer du dina live-e-postfrekvenser och klickar på Lägg till . Om du vill ta bort ett befintligt alternativ håller du muspekaren över det och klickar på Ta bort.
 • Om det bara finns ett alternativ kan du dölja fältet och förmarkera det alternativet. Detta förhindrar att besökare behöver välja ett värde för detta fält.

add-options-remove

 • Klicka på Publicera längst upp till höger för att uppdatera formuläret.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.