Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa och anpassa blogginlägg

Senast uppdaterad: mars 3, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du har skapat en blogg kan du skapa blogginlägg, antingen från grunden eller genom att importera dem från en extern blogg eller Google Doc. Du kan anpassa blogginnehåll och inställningar och optimera blogginlägg för sökmotorer.

Skapa blogginlägg

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Blogg.
 • Klicka på Skapa uppe till höger och välj sedan Blogginlägg.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en blogg , väljer en blogg och klickar sedan på Skapa blogginlägg.

create-blog-post

 • I innehållsredigeraren klickar du på modulen Blogginnehåll och lägger till innehåll i inlägget. Du kan redigera formateringen av ditt blogginnehåll i verktygsfältet för rik text.
 • Om du vill skriva ditt blogginlägg i en strömlinjeformad redigeringsmiljö klickar du på för att slåpå knappen Distraction Free Mode (distraktionsfritt läge )uppe till höger. Du kan slå på eller stänga av det här läget när som helst.

turn-on-distraction-free-blogging-in-hubspot

 • Om du vill ställa in längden på den sammanfattning av inlägget som visas på din blogglistningssida kan du infoga enläs mer-separator:
  • Klicka på modulen Blogginnehåll .
  • I verktygsfältet för rik text klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer Läs mer-separator.
  • Klicka på separatorn Läs mer och dra den till önskad position i blogginlägget.

insert-read-more-separator

 • Om du vill lägga till ytterligare moduler till innehållsmodulen Blogg :
  • Klicka på den sista expansionsikonen till vänster för att öppna sidobarredigeraren.
  • Klicka på fliken Lägg till i sidofältet.
  • Klicka på en modul och dra den över modulen Blogginnehåll och släpp den sedan på plats.
  • Om du vill redigera en specifik modul i modulen Blogginnehåll klickar du på fliken Innehåll i sidobarredigeraren och klickar sedan på modulen.

edit-drag-and-drop-blog-modules-in-blog-content-module

 • Om du vill anpassa inläggets inställningar klickar du på fliken Inställningar högst upp i innehållsredigeraren och redigerar sedan inställningarna:
  • I fältet Bloggtitel anger du namnet på blogginlägget. Det här namnet kommer att visas i en h1-tagg högst upp i inlägget, i dess flik i besökarens webbläsare och i sökresultaten.
   • Om du vill separera sidans visade titel och h1-tagg från sidans namn i webbläsaren och sökresultaten klickar du på Anpassa bloggens sidtitel.
   • I fältet Bloggtitel anger du titeln på det inlägg som kommer att visas på sidan i en h1-tagg.
   • I fältet Sidtitel anger du namnet på blogginlägget som kommer att visas i webbläsarens titellista och i sökresultaten.
  • Om du vill flytta inlägget till en annan blogg klickar du på rullgardinsmenyn Blogg och väljer en blogg. När du publicerar ändringen ändras inläggets URL automatiskt så att den återspeglar dess nya destination. En omdirigering kommer att sättas in från inläggets tidigare URL.
  • Om du vill byta inläggets språkvariation klickar du på rullgardinsmenyn Blogginläggets språk och väljer ett språk. Läs mer om hur du skapar blogginlägg på flera språk.
  • I avsnittet Blogg-URL klickar du på fältet Content slug för att automatiskt omvandla inläggets titel till en URL-slug. Om du vill anpassa URL:en anger du en ny URL-slug i fältet Content slug (innehållsslug ). Läs mer om hur du redigerar ett blogginläggs webbadress.

edit-blog-title-language-and-url

  • Om du vill ange en författare för inlägget klickar du på rullgardinsmenyn Författare och väljer en författare. Läs mer om att hantera bloggförfattare.
  • Om du vill lägga till en befintlig tagg i inlägget klickar du på rullgardinsmenyn Taggar och väljer taggen. Om du vill lägga till en ny tagg klickar du på rullgardinsmenyn Taggar , skriver taggen i fältet och klickar på Lägg till taggen "[namnet på din nya tagg]". Läs mer om att hantera bloggtaggar.
  • I fältet Metabeskrivning anger du en beskrivning av inläggets innehåll som visas i sökresultaten under rubriken för inlägget.
  • Om du vill koppla inlägget till en kampanj i HubSpot klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj. Om du istället vill skapa en ny kampanj väljer du Lägg till ny. Läs mer om hur du arbetar med kampanjer i HubSpot.
  • Om du vill lägga till en presenterad bild som kommer att inkluderas när inlägget delas på sociala medier klickar du på för att slå på knappen Presentationsbild. Klicka på Ladda upp för att välja en bild från din dator eller Bläddra bland bilder för att välja en bild från filverktyget.
set-blog-author-tags-meta-description-campaign-and-featured-image-1
  • Om du vill anpassa mer avancerade inställningar som bloggmall, e-postmeddelanden för meddelanden och HTML-huvudet klickar du på för att utöka avsnittet Avancerade alternativ. Läs mer om hur du anpassar avancerade alternativ.
 • Klicka på fliken Optimera om du vill bifoga ett nyckelord för ett ämne eller underämne till ditt inlägg och visa SEO-rekommendationer. Läs mer om att optimera innehåll för sökmotorer.
 • Innan du tar ditt inlägg i drift kan du förhandsgranska det genom att klicka på Förhandsgranska längst upp till höger. Läs mer om förhandsgranskning av blogginlägg.
 • När du har anpassat inläggets innehåll och inställningar klickar du på fliken Publiceringsalternativ och ställer sedan in dina publiceringsalternativ:
  • Om du vill publicera inlägget nu väljer du alternativet Publicera nu.
  • Om du vill publicera inlägget i framtiden väljer du alternativet Planera för senare . I fälten som visas väljer du ett datum och en tid för att publicera inlägget.
  • Om du vill anpassa hur inlägget ska se ut i sociala inlägg klickar du på Förhandsgranska i avsnittet Social automatisk publicering . Läs mer om hur du delar blogginlägg på sociala konton.
  • Om du vill generera en AMP-version (Accelerated Mobile Pages) av det här blogginlägget markerar du kryssrutan Aktivera Google AMP bara för det här blogginlägget. Om Google AMP har aktiverats i inställningarna för hela bloggen visas inte det här alternativet. Läs mer om hur du hanterar Google AMP för din blogg.
publishing-options-for-blog-post
 • När du är redo att ta inlägget i drift eller planera publiceringen klickar du på Publicera eller Planera uppe till höger.
Om du vill göra ändringar i ett befintligt inlägg navigerar du till Marknadsföring > Webbplats > Blogg. Håll muspekaren över inlägget och klicka på Redigera. När du har gjort dina ändringar klickar du på Uppdatera eller Planera uppe till höger.

Importera blogginnehåll från Google Docs

Du kan importera förskrivet blogginnehåll till innehållsredigeraren från ett Google Doc i ett anslutet Google-konto. Google Docs som delas med dig av andra användare kan inte användas.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Blogg.
 • Håll muspekaren över ett inlägg och klicka på Redigera eller skapa ett nytt inlägg.
 • I innehållsredigeraren klickar du på innehållsmodulen Blogg.
 • I verktygsfältet för rik text klickar du på rullgardinsmenyn Avancerat och väljer Importera Google Doc.
 • Så här väljer du Google Doc från filerna i din Google Drive:
  • Om ditt Google-konto inte visas klickar du på Anslut ett nytt konto. I dialogrutan klickar du på Acceptera och anslut till Google. Välj ett Google-konto på sidan Google-auktorisering och klicka sedan på Tillåt. När du startar importprocessen igen ska ditt konto vara valbart.
  • I avsnittet Välj det Google-konto du vill använda för importen klickar du på det anslutna Google-konto som äger Google Doc.
import-google-doc
  • I dialogrutan väljer du en Google Doc och klickar sedan på Välj.
 • Om du vill importera Google Doc med hjälp av en länk:
  • I dialogrutan väljer du alternativet Från länk.
  • I fältet Google Doc-länk klistrar du in webbadressen till Google Doc. URL:en måste vara formaterad som docs.google.com/document/document/d/documentId/ eller drive.google.com/open?id=documentId .
  • Klicka på Importera.

import-a-google-doc-from-link

Observera att blogginnehåll som importeras från Google Dokument kommer att behålla en del av sin ursprungliga formatering. Läs mer om hur du importerar formatering från Google Docs.


 • Klicka på Uppdatera eller Publicera uppe till högerför att ta dina ändringar i bruk.

Optimera blogginlägg för sökmotorer

På fliken Optimera i innehållsredigeraren kan du visa ett inläggs SEO-rekommendationer eller koppla det till ett ämne.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Blogg.
 • Håll muspekaren över ett inlägg och klicka på Redigera.
 • I innehållsredigeraren klickar du på fliken Optimera .
 • Om inlägget är kopplat till ett ämne eller underämne visas de i sidobladets redigerare. Läs mer om hur du fäster innehåll till ett ämne eller underämne.

topic-and-subtopic-menus

 • Om du vill visa ofullständiga SEO-rekommendationer klickar du på en kategori med en röd cirkel i sidebarredigeraren. Varje avslutad rekommendation kommer att ha ett grönt kryss. Varje ofullständig rekommendation har en grå markering. Läs mer om SEO-rekommendationer.

optimize-tab-displaying-seo-recommendations

Anpassa avancerade bloggalternativ

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Blogg.
 • Håll muspekaren över ett inlägg och klicka på Redigera.
 • I innehållsredigeraren klickar du på fliken Inställningar och sedan på Avancerade alternativ.
 • Om du vill lägga till kodutdrag i HTML-huvudet för det här inlägget klickar du på fältet HTML-huvud och skriver sedan in kodutdraget. Om du vill lägga till kodutdrag i alla inlägg på en blogg går du till inställningarna för bloggen.
 • Om du vill byta den mall som används för den här bloggen klickar du på Ändra mall som används för den här bloggen iavsnittet Mall .

Observera att om du ändrar en bloggs inläggsmall ändras den mall som används för alla inlägg på den bloggen. Unika mallar kan inte tillämpas på enskilda blogginlägg.


change-the-template-of-a-blog
 • I avsnittet Meddelande e-post visas vilka prenumerationsmeddelanden som för närvarande är aktiverade för den här bloggen. Om du vill ändra inställningarna för bloggens prenumerationsmejl klickar du på Hantera.
 • Om du vill lägga till en anpassad kanonisk URL anger du URL :n i fältet Anpassa kanonisk URL . Läs mer om hur du använder kanoniska webbadresser.

manage-blog-notification-emails-and-canonical-url

Förhandsgranska blogginlägg

Innan du publicerar ett inlägg kan du förhandsgranska det på olika enhetstyper och testa smart innehåll och personalisering.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Blogg.
 • Håll muspekaren över ett inlägg och klicka på Redigera.
 • I innehållsredigeraren klickar du på Förhandsgranska uppe till höger.
 • Om du vill komma åt en förhandsvisning av hela sidan klickar du på Öppna i nytt fönster uppe till höger. Om du vill dela den här förhandsgranskningssidan med andra användare i ditt HubSpot-konto klickar du på Kopiera delningsbar länk på förhandsgranskningssidan. Användare måste vara inloggade i HubSpot för att kunna se förhandsgranskningen.
 • Om du vill förhandsgranska inlägget på en annan enhet klickar du på ikonen för en mobil enhet uppe till höger på förhandsvisningssidan.

select-device-to-preview

 • Om du har aktiverat Google AMP för det här blogginlägget klickar du på Google AMP högst upp på sidan för att förhandsgranska AMP-versionen av inlägget. Om du vill återgå till den vanliga visningen klickar du på Standard.
 • Om du vill förhandsgranska personalisering eller smart innehåll klickar du på rullgardinsmenyn Förhandsgranska som :
  • VäljKontakt för att förhandsgranska inläggets personalisering. Klicka sedan på den andra rullgardinsmenyn och välj en kontakt för att förhandsgranska hur inlägget skulle visas för den kontakten.
  • Välj Smart regel för att förhandsgranska inläggets smarta innehåll. Klicka sedan på den andra rullgardinsmenyn och välj en eller flera smarta regler för att förhandsgranska hur inlägget skulle visas för en besökare som matchar dessa regler .

preview-contact-in-blog-post

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.