Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i dostosowywanie postów na blogu

Data ostatniej aktualizacji: marca 3, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu bloga możesz tworzyć posty na blogu, od podstaw lub importowane z zewnętrznego bloga lub dokumentu Google. Możesz dostosować zawartość i ustawienia bloga oraz zoptymalizować posty na blogu pod kątem wyszukiwarek.

Tworzenie postów na blogu

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Blog.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz, a następnie wybierz opcję Post na blogu.
 • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz blog i wybierz blog, a następnie kliknij opcję Utwórz post na blogu.

create-blog-post

 • W edytorze treści kliknij moduł Zawartość bloga i dodaj treść do swojego postu. Formatowanie treści bloga można edytować na pasku narzędzi bogatego tekstu.
 • Aby napisać post na blogu w usprawnionym środowisku edycji, kliknij, aby włączyćprzełącznik Distraction Free Mode wprawym górnym rogu.Tryb ten można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie.

turn-on-distraction-free-blogging-in-hubspot

 • Aby ustawić długość podsumowania postu, które wyświetla się na stronie z listą blogów, możesz wstawićseparator Czytaj więcej:
  • Kliknij moduł zawartości bloga .
  • Na pasku narzędzi rich text kliknij menu rozwijane Insert i wybierz Read more separator.
  • Kliknij separator Więcej i przeciągnij go na żądaną pozycję w poście na blogu.

insert-read-more-separator

 • Aby dodać dodatkowe moduły do modułu zawartości Bloga :
  • Kliknij ostatnią ikonę rozwijania po lewej stronie, aby otworzyć edytor paska bocznego.
  • W edytorze pasków bocznych kliknij kartę Dodaj .
  • Kliknij moduł i przeciągnij go nad moduł Treść bloga, a następnie upuść go na miejsce.
  • Aby edytować określony moduł w ramach modułu Treści bloga, kliknij kartę Zawartość w edytorze paska bocznego, a następnie kliknij moduł.

edit-drag-and-drop-blog-modules-in-blog-content-module

 • Aby dostosować ustawienia postu, kliknij kartę Ustawienia w górnej części edytora treści, a następnie edytuj ustawienia:
  • W polu Tytuł bloga wprowadź nazwę wpisu na blogu. Ta nazwa pojawi się w znaczniku h1 na górze postu, jego karcie w przeglądarce odwiedzającego oraz w wynikach wyszukiwania.
   • Aby oddzielić wyświetlany tytuł strony i znacznik h1 od nazwy strony w przeglądarce i wynikach wyszukiwania, kliknij przycisk Dostosuj tytuł strony bloga.
   • W polu Tytuł bloga wprowadź tytuł postu, który będzie wyświetlany na stronie w znaczniku h1.
   • W polu Tytuł strony wprowadź nazwę postu na blogu, która pojawi się na pasku tytułu przeglądarki i w wynikach wyszukiwania.
  • Aby przenieść post do innego bloga, kliknij menu rozwijane Blog i wybierz blog. Po opublikowaniu tej zmiany adres URL postu zostanie automatycznie zmieniony, aby odzwierciedlić jego nowe miejsce docelowe. Zostanie wprowadzone przekierowanie z poprzedniego adresu URL postu.
  • Aby przełączyć odmianę językową postu, kliknij menu rozwijane Blog post language i wybierz język. Dowiedz się więcej o tworzeniu postów na blogu w wielu językach.
  • W sekcji Blog URL kliknij pole Content slug , aby automatycznie przekształcić tytuł postu w adres URL slug. Aby dostosować adres URL, wprowadź nowy symbol URL w polu Content sl ug. Dowiedz się więcej o edycji adresu URL wpisu na blogu.

edit-blog-title-language-and-url

  • Aby ustawić autora postu, kliknij menu rozwijane Autor i wybierz autora. Dowiedz się więcej o zarządzaniu autorami bloga.
  • Aby dodać istniejący tag do postu, kliknij menu rozwijane Tagi i wybierz tag. Aby dodać nowy tag, kliknij menu rozwijane Tagi , a następnie wpisz tag w polu i kliknij Dodaj "[nazwa nowego tagu]" tag. Dowiedz się więcej o zarządzaniu tagami bloga.
  • W polu Meta description wprowadź opis treści postu, który będzie wyświetlany w wynikach wyszukiwania pod tytułem postu.
  • Aby powiązać post z kampanią w HubSpot, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię. Aby zamiast tego utworzyć nową kampanię, wybierz Dodaj nowy. Dowiedz się więcej o pracy z kampaniami w HubSpot.
  • Aby dodać wyróżniony obraz, który zostanie dołączony, gdy post zostanie udostępniony w mediach społecznościowych, kliknij, aby włączyć przełącznik Featured image. Kliknij przycisk Prześlij, aby wybrać obraz z komputera, lub Przeglądaj obrazy, aby wybrać obraz z narzędzia plików.
set-blog-author-tags-meta-description-campaign-and-featured-image-1
  • Aby dostosować bardziej zaawansowane ustawienia, takie jak szablon bloga, wiadomości e-mail z powiadomieniami i HTML nagłówka, kliknij, aby rozwinąć sekcję Opcje zaawansowane. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji zaawansowanych.
 • Aby dołączyć słowo kluczowe tematu lub podtematu do swojego postu i wyświetlić zalecenia SEO, kliknij kartę Optymalizuj. Dowiedz się więcej o optymalizacji treści pod kątem wyszukiwarek.
 • Zanim wprowadzisz swój post na żywo, możesz go podejrzeć, klikając Podgląd w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o podglądaniu postów na blogu.
 • Po dostosowaniu treści i ustawień postu kliknij kartę Opcje publik owania, a następnie ustaw opcje publikowania:
  • Aby opublikować post teraz, wybierz opcję Opublikuj teraz.
  • Aby opublikować post w przyszłości, wybierz opcję Zaplanuj na później . W wyświetlonych polach wybierz datę i godzinę opublikowania swojego postu.
  • Aby dostosować to, jak post będzie wyglądał w postach społecznościowych, kliknij Podgląd w sekcji Social auto-publishing . Dowiedz się więcej o udostępnianiu postów na blogu na kontach społecznościowych.
  • Aby wygenerować wersję Accelerated Mobile Pages (AMP) tego wpisu na blogu, zaznacz pole wyboru Włącz Google AMP tylko dla tego wpisu na blogu. Jeśli Google AMP zostało włączone w ustawieniach dla całego bloga, ta opcja nie pojawi się. Dowiedz się więcej o zarządzaniu Google AMP dla swojego bloga.
publishing-options-for-blog-post
 • Gdy będziesz gotowy, aby opublikować post na żywo lub zaplanować publikację, kliknij Publikuj lub Zaplanuj w prawym górnym rogu.
Aby dokonać edycji istniejącego postu, przejdź do Marketing > Website > Blog. Najedź na post i kliknij Edytuj. Po wprowadzeniu zmian, kliknij Aktualizuj lub Zaplanuj w prawym górnym rogu.

Importowanie zawartości bloga z dokumentów Google

Wstępnie napisaną treść bloga możesz zaimportować do edytora treści z dokumentu Google na połączonym koncie Google. Nie można używać Dokumentów Google udostępnionych przez innych użytkowników.

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Blog.
 • Najedź kursorem na post i kliknij opcję Edytuj lub utwórz nowy post.
 • W edytorze treści kliknij moduł treści Blog.
 • Na pasku narzędzi bogatego tekstu kliknij menu rozwijane Zaawansowane i wybierz opcję Importuj Google Doc.
 • Aby wybrać Dokument Google z plików w swoim dysku Google:
  • Jeśli Twoje konto Google nie jest wyświetlane, kliknij Połącz nowe konto. W oknie dialogowym kliknij Akceptuj i połącz się z Google. Na stronie autoryzacji Google wybierz konto Google. a następnie kliknij Zezwalaj. Po ponownym uruchomieniu procesu importu Twoje konto powinno być możliwe do wybrania.
  • W sekcji Wybierz konto Google, którego chcesz użyć do importu , kliknij połączone konto Google, które jest właścicielem dokumentu Google.
import-google-doc
  • W oknie dialogowym wybierz Dokument Google, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
 • Aby zaimportować Dokument Google przy użyciu łącza:
  • W oknie dialogowym wybierz opcję Z łącza.
  • W poluŁącze dokumentu Google wklej adres URL swojego dokumentu Google. Adres URL musi być sformatowany jak docs.google.com/document/documentId/ lub drive.google.com/open?id=documentId .
  • Kliknij przycisk Importuj.

import-a-google-doc-from-link

Uwaga: zawartość bloga zaimportowana z Dokumentów Google zachowa część swojego oryginalnego formatowania. Dowiedz się więcej o importowaniu formatowania z Dokumentów Google.


 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Aktualizuj lub Op ublikuj ,aby wprowadzić zmiany.

Optymalizacja postów na blogu pod kątem wyszukiwarek

Na karcie Optymalizuj w edytorze treści możesz wyświetlić zalecenia SEO postu lub dołączyć go do tematu.

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Blog.
 • Najedź na post i kliknij opcję Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij kartę Optymalizuj .
 • Jeśli post jest dołączony do tematu lub podtematu, pojawią się one w edytorze paska bocznego. Dowiedz się, jak dołączyć zawartość do tematu lub podtematu.

topic-and-subtopic-menus

 • Aby wyświetlić niekompletne zalecenia SEO, kliknij kategorię z czerwonym kółkiem w edytorze paska bocznego. Każde ukończone zalecenie będzie miało zielony znacznik wyboru. Każde niekompletne zalecenie będzie miało szary znacznik wyboru. Dowiedz się więcej o zaleceniach SEO.

optimize-tab-displaying-seo-recommendations

Dostosuj zaawansowane opcje bloga

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Blog.
 • Najedź na post i kliknij Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij kartę Ustawienia , a następnie kliknij opcje zaawansowane.
 • Aby dodać snippety kodu do nagłówka HTML tego postu, kliknij pole Head HTML, a następnie wprowadź snippet kodu. Aby dodać snippety kodu do wszystkich postów na blogu, przejdź do ustawień bloga.
 • Aby przełączyć szablon używany dla tego bloga, kliknij Zmień szablon używany dla tego bloga w sekcji Szablon .

Uwaga: zmiana szablonu postu bloga spowoduje zmianę szablonu używanego dla wszystkich postów na tym blogu. Unikalne szablony nie mogą być stosowane do pojedynczych postów na blogu.


change-the-template-of-a-blog
 • W sekcji Wiadomości powiadamiające wyświetlane są wiadomości e-mail z subskrypcją bloga, które są obecnie włączone dla tego bloga. Aby zmienić ustawienia e-maili subskrypcyjnych bloga, kliknij Zarządzaj.
 • Aby dodać niestandardowy kanoniczny adres URL, wprowadź adres URL w polu Dostosuj kanoniczny adres URL. Dowiedz się więcej o używaniu kanonicznych adresów URL.

manage-blog-notification-emails-and-canonical-url

Podgląd postów na blogu

Przed opublikowaniem postu możesz wyświetlić jego podgląd na różnych typach urządzeń i przetestować inteligentną zawartość i personalizację.

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Blog.
 • Najedź na post i kliknij opcję Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij Podgląd w prawym górnym rogu.
 • Aby uzyskać dostęp do pełnego podglądu strony, kliknij Otwórz w nowym oknie w prawym górnym rogu. Aby udostępnić tę stronę podglądu innym użytkownikom na koncie HubSpot, kliknij przycisk Kopiuj link udostępniany na stronie podglądu. Aby zobaczyć ten podgląd, użytkownicy muszą być zalogowani w HubSpot.
 • Aby wyświetlić podgląd postu na innym urządzeniu, kliknij ikonę urządzenia mobilnego w prawym górnym rogu strony podglądu.

select-device-to-preview

 • Jeśli masz włączone Google AMP dla tego postu na blogu, kliknij Google AM P u góry strony, aby wyświetlić podgląd wersji AMP postu. Aby powrócić do zwykłego widoku, kliknij Standardowy.
 • Aby wyświetlić podgląd personalizacji lub inteligentnej zawartości, kliknij menu rozwijane Podgląd jako :
  • WybierzKontakt , aby wyświetlić podgląd personalizacji postu. Następnie kliknij drugie menu rozwijane i wybierz kontakt , aby wyświetlić podgląd tego, jak post pojawi się dla tego kontaktu.
  • Wybierz Inteligentna reguła , aby wyświetlić podgląd inteligentnej zawartości postu. Następnie kliknij drugie menu rozwijanei wybierz jedną lub więcej inteligent nych reguł , aby wyświetlić podgląd tego, jak post pojawi się dlaodwiedzającego pasującego do tych reguł .

preview-contact-in-blog-post

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.