Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Forms

Överlämna kontaktvärden med dolda formulärfält

Senast uppdaterad: januari 25, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan använda ett dolt formulärfält för att skicka ett värde till en egenskap utan att kontakterna behöver fylla i motsvarande formulärfält.

När en kontakt skickar in ett formulär Begäran om offert kan du till exempel vilja att de automatiskt ska ha statusen Öppet när de skickar in formuläret. Du kan använda ett dolt fält för att ställa in värdet Open på kontaktegenskapen Status.utan att kontakten uttryckligen fyller i formulärfältet.

När du använder dolda formulärfält ska du tänka på följande:
 • Om alternativet Gör det här fältet obligatoriskt är aktiverat för formulärfältet kan fältet inte ställas in som dolt.
 • Om alternativet Fyll i fält med kända värden i förväg är aktiverat för ditt formulär kan det angivna värdet för ditt dolda formulärfält skrivas över beroende på egenskapens fälttyp.
Så här ställer du in ett formulärfält som dolt:
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.}
 • Klicka pånamnet på ett formulär ellerskapa ett nytt formulär.
 • I formulärredigeraren håller du muspekaren över ett formulärfält som ska döljas och klickarikonen förredigeringspenna.
 • Klicka på i den vänstra rutan för att aktivera knappen Gör det här fältet dolt.


 • I den vänstra panelen anger du det värde som ska överföras till egenskapen på kontaktregistret när formuläret skickas in. Detta varierar beroende på typen av egenskapsfält:
  • Datumväljare/Tal/Ettradig text/Mångradig text: Ange värdet i textfältet Standardvärde.
  • Dropdown-val/Multipla kryssrutor/Radioval: Markera kryssrutan bredvid de alternativ som du vill använda från Fältalternativ.
  • Enkel kryssruta: Välj radioknappen Ja, Nej eller Inget värde.
 • Klicka på Publicera längst upp till höger.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.