Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Forms

Przekazywanie wartości właściwości kontaktu za pomocą ukrytych pól formularza

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 25, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz użyć ukrytego pola formularza, aby przekazać wartość do właściwości bez wymagania od kontaktów wypełnienia odpowiedniego pola formularza.

Na przykład, gdy kontakt przesyła formularz Zapytanie ofertowe , możesz chcieć, aby automatycznie miał status Otwarty. Możesz użyć ukrytego pola, aby ustawić wartość Open dla właściwości kontaktu Status bez wyraźnego wypełniania tego pola formularza przez kontakt.

Korzystając z ukrytych pól formularza, należy pamiętać o następujących kwestiach:
 • Jeśli opcja Make this field required jest włączona dla danego pola formularza, pole to nie może być ustawione jako ukryte.
 • Jeśli opcja Pre-populate fields with known values jest włączona dla Twojego formularza, określona wartość dla Twojego ukrytego pola formularza może zostać nadpisana w zależności od typu pola właściwości.
Aby ustawić pole formularza jako ukryte:
 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
 • Kliknijnazwę formularza lubutwórz nowy formularz.
 • W edytorze formularzy najedź kursorem na pole formularza, które chcesz ukryć i kliknijikonęołówka.
 • W lewym panelu kliknij, aby włączyć przełącznik Make this field hidden.


 • W lewym panelu określ wartość, która ma zostać przekazana do właściwości w rekordzie kontaktu, gdy formularz zostanie przesłany. Wartość ta różni się w zależności od typu pola właściwości:
  • Date picker/Number/Single-line text/Multi-line text: wprowadź wartość w polu tekstowym Default value.
  • Dropdown select/Multiple checkboxes/Radio select: zaznacz pole wyboru obok opcji, których chcesz użyć z opcji pola.
  • Pojedyncze pole wyboru: wybierz przycisk radiowy Tak, Nie lub Brak wartości.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Opublikuj.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.