Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Lösa ogiltiga filterfel

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

När ett egenskapsvärde slås samman eller tas bort, eller om det interna värdet redigeras, visas ett fel i alla arbetsflöden som registrerar sig baserat på det värdet:

invalid-filter-error-workflow

Detta beror på att arbetsflödet försöker använda ett egenskapsvärde som inte längre finns.

Du kan åtgärda felet genom att uppdatera registreringskriterierna:

  • I arbetsflödesredigeraren klickar du på rutan Utlösare för registrering.
  • I den högra panelen hittar du utlösaren med felet och klickar sedan på utlösaren för att redigera den.

    invalid-filter-error-workflow.-panel
  • Ta bort det egenskapsvärde som orsakar felet genom att klicka på x:et bredvid filtret.
  • Klicka på Uppdatera filter.
  • Klicka på Spara.

Arbetsflödet visar inte längre något fel för utlösaren för registrering.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.