Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Landing Pages

Visa sidhierarkin i webbplatsens träd

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

CMS Hub Professional, Enterprise

Webbplatsträdverktyget organiserar automatiskt din webbplats och dina landningssidor i mappar baserat på deras webbadresser. Du kan filtrera sidorna efter publiceringsdatum, uppdateringsdatum, teststatus med mera. Du kan också skapa eller redigera sidor direkt från ett platsträd.


Observera att blogginlägg och dynamiska sidor som byggs med HubDB

inte visas i webbplatsens träd.
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Sidor på webbplatsen.}
 • Navigera till flikenWebbplatsträd högst upp på sidan.
 • Om du vill filtrera dina sidor efter Domän, PubliceringsstatusochVariation klickar du på rullgardinsmenyerna högst upp på sidan:
  • Domän:Filtrera efter den domän som sidorna finns på. Sidor kan endast visas för en domän åt gången.
  • Publiceringsstatus:filtrera efter publiceringsstatus för dina sidor. Du kan välja Utkast, Planerad, PubliceradellerArkiverad.
  • Variation:filtrera efter sidor med test- eller språkvariationer. Du kan välja A/B-tester, Adaptiva tester ellerSpråkvariation.

filter-site-tree

 • Om du vill lägga till eller ta bort ytterligare anpassade filter klickar du på Fler filter.
  • Om du vill lägga till ett filter klickar du på ANDi den högra panelen och väljer en nyfiltertyp . Ange filterkriterierna och klicka sedan på Tillämpa filter. Dina tillämpade filter sparas automatiskt.
  • Om du vill ta bort ett befintligt tilläggsfilter håller du muspekaren över filtret och klickar påikonen för borttagning av borttagning . Filtren fördomän, innehållstypochspråkkan inte tas bort.

delete-your-site-tree-filter

 • De filter som du har tillämpat visas i bannernVisa filterhögst upp på sidan. Klicka på Återställ filter för att återställa standardfiltren till sina ursprungliga värden och ta bort anpassade filter.
Från verktyget för platsens träd kan du också vidta ytterligare åtgärder, till exempel redigera, Kloning av, och arkivering befintliga sidor genom att hålla muspekaren över en sida. Om du vill skapa en ny sida från ett platsträd, håller du muspekaren över en befintlig sida med en giltig URL och klickar sedan på rullgardinsmenyn Mer och väljer Skapa en underordnad sida. Din nya sida kommer automatiskt att innehålla URL:en för den överordnade sidan som en underkatalog. Läs mer om Skapa och redigera sidor i HubSpot.

create-child-page

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.