Account Settings

Verwijder uw HubSpot gebruiker

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Wanneer de toegang van een gebruiker wordt verwijderd van een HubSpot-account, kan de gebruiker er geen toegang toe krijgen. De gebruiker die aan het e-mailadres is gekoppeld, blijft echter wel bestaan. U kunt uw gebruikersaccount verwijderen zodra deze geen toegang meer heeft tot HubSpot-accounts. Om uw gebruikersaccount permanent te verwijderen:

  • Log in bij de gebruiker die u wilt verwijderen. Zorg ervoor dat het geen toegang heeft tot HubSpot accounts.

  • Klik in uw HubSpot-account op uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Profiel en voorkeuren.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op Beveiliging.
  • Klik op Permanent verwijderen van mijn HubSpot gebruikersaccount.

  • Voer in het dialoogvenster het e-mailadres van uw gebruiker in en klik vervolgens op Gebruiker verwijderen.