ads

Beheer uw Facebook-advertentiecampagnes in HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Nadat u uw Facebook-advertentieaccount hebt gekoppeld aan HubSpot, kunt u uw campagnes, advertentiesets en advertenties beheren vanaf uw advertentie-dashboard. U kunt de namen van uw campagnes en advertentiesets bewerken en het budget en de planning van uw advertentiesets en advertenties wijzigen.

Let op: als uw HubSpot account zijn advertentie-uitgavenlimiet heeft overschreden, kunt u uw Facebook-campagnes, advertentiesets, of advertenties binnen HubSpot niet bewerken. In plaats daarvan moet u ze direct in Facebook bewerken.

Beheer uw advertentiecampagnes

Om uw Facebook reclamecampagnes te beheren:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Advertenties.
 • Om een campagnenaam te bewerken, gaat u met de muis over decampagne en klikt u op Bewerken.
 • Voer een nieuwe naamvoor de campagne in.
 • Klik op Opslaan.

campaign-management-facebook-campaign-rename

Beheer uw advertentiesets en advertenties

Om het budget, de planningsopties en andere details van uw advertentiesets of -advertenties te bewerken:

 • Klik op het dashboard van uw advertenties op decampagne van de advertentiesetof de advertentie die u wilt bewerken.
 • Om een advertentieset te bewerken:
  • Ga met de muis over de advertentieset dieu wilt bewerken en klik op Bewerken.
  • Voer een nieuwe naam in,voor de advertentieset, voer een nieuw budget in of selecteer een nieuwe einddatum ofeindtijd.
  • Wanneer u klaar bent met het maken van wijzigingen, klikt u op Opslaan.

campaign-management-facebook-adset-edit

 • Om een advertentie te bewerken:
  • Klik op deadvertentieset van de advertentie die u wilt bewerken.
  • U kunt uw automatiseringsvoorkeuren wijzigen onderAutomatisering. Klik op het dropdown menu onder Send new contact notification to and select a useror entera new email addressto receive new contacts who converted on the lead ad. Voer een naam in onderCreëer lijst met leadadvertentiecontacten om een nieuwe lijst met contactpersonen aan te maken uit uw leadadvertentie.
  • Als u geen budget of planning hebt geconfigureerd op het ingestelde niveau van de advertentie, kunt u een nieuwbudget, einddatumof eindtijd vooruw advertentie invoeren.
  • Wanneer u klaar bent met het maken van wijzigingen, klikt u op Opslaan.

campaign-management-facebook-ad-automate