Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Zarządzaj kampaniami reklamowymi na Facebooku w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po podłączeniu konta reklamowego Facebook do HubSpot można zarządzać kampaniami, zestawami reklam i reklamami z pulpitu nawigacyjnego reklam HubSpot.

Można edytować nazwy kampanii i poszczególnych zestawów reklam w ramach kampanii. Można również zmieniać budżet i opcje harmonogramu dla zestawów reklam i reklam będących częścią kampanii.

Uwaga: jeśli konto HubSpot przekroczyło limit wydatków na reklamę, nie będzie można edytować kampanii, zestawów reklam ani reklam w HubSpot na Facebooku. Zamiast tego trzeba będzie edytować je bezpośrednio w serwisie Facebook.

Zarządzaj kampaniami reklamowymi

Nazwę kampanii można edytować z pulpitu nawigacyjnego reklam:

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • Aby edytować nazwę kampanii, najedź nakampanię i kliknijEdytuj.
 • Wprowadź nową nazwę kampanii.
 • W sekcji Automatyzuj możesz opcjonalnie utworzyć nową listę kontaktów z kampanii:
  • Wprowadźnazwę dla nowej listy.
  • Kliknij przyciskUtwórz listę.
 • Kliknij przyciskZapisz.

campaign-management-facebook-edit-campaign

Zarządzaj zestawami reklam i reklamami

W ramach każdej kampanii możesz edytować poszczególne zestawy reklam i reklamy:

 • Na pulpicie nawigacyjnym reklam kliknijnazwę kampanii z zestawami reklam lub reklamami, które chcesz edytować.
 • Aby edytować zestaw reklam:
  • Najedź kursorem nazestaw reklam, który chcesz edytować, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
  • Wprowadź nowąnazwę zestawu reklam lub edytuj kwotę budżetu w sekcji Budżet całkowity.
  • Aby dostosować czas trwania zestawu reklam, użyj pól selektora daty, aby zmienić datę lubgodzinę zakończenia.
  • W sekcji Automatyzuj możesz opcjonalnie utworzyć nową listę kontaktów z zestawu reklam.
   • Wprowadźnazwę dla nowej listy.
   • Kliknij przyciskUtwórz listę.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przyciskZapisz.

campaign-management-facebook-edit-ad-set

 • Aby edytować reklamę:
  • Kliknijzestaw reklamowy ogłoszenia, które chcesz edytować.
  • Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące automatyzacji i powiadomień w zakładceAutomatyzacja.
   • Jeśli edytujesz reklamę typu lead, możesz zmienić, który użytkownik otrzymujepowiadomieniao nowych kontaktach, które skonwertowały na reklamie typu lead, kliknij w menu rozwijanymWyślij powiadomienie o nowymkontakciedoi wybierzużytkownikalub wpisz nowyadres e-mail.
   • Wpisz nazwę w poluUtwórz listę kontaktów, aby utworzyć nową listę kontaktów z ogłoszenia.
  • Jeśli nie skonfigurowałeś budżetu lub harmonogramu na poziomie zestawu reklam, możesz wprowadzić nowybudżet,datę końcową lubgodzinę zakończenia reklamy.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.

campaign-management-facebook-edit-ad

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.