ads

Beheer uw LinkedIn-reclamecampagnes in HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Nadat u uw LinkedIn-advertentieaccount heeft gekoppeld aan HubSpot, kunt u uw campagnegroepen, campagnes en advertenties beheren vanaf uw advertentie-dashboard. U kunt de namen van uw campagnegroepen en individuele campagnes aanpassen, en het budget en de planning van uw campagnes of de advertenties binnen een campagne wijzigen.

Let op: alsuw HubSpot account de uitgavenlimiet voor advertenties heeft overschreden, kunt u uw LinkedIn-campagnegroepen, campagnes of advertenties binnen HubSpot niet bewerken. In plaats daarvan moet u ze direct in LinkedIn bewerken.

Bewerk de naam van uw campagnegroep

U kunt de naam van uw campagnegroep bewerken vanaf het advertentie-dashboard.

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Advertenties.
 • Ga met de muis over de campagnegroep en klik op Bewerken.
 • Voer een nieuwenaam in voor de campagnegroep.
 • Klik op Opslaan.

campaign-management-linkedin-campaign-group-rename

Beheer uw campagnes en advertenties

Binnen elke campagnegroep kunt u de individuele campagnes en advertenties bewerken:

 • Klik op uw Ads-dashboard op de naamvan de campagne of advertentie die u wilt bewerken.
 • Om een individuele campagne te bewerken:
  • Ga met de muis over decampagne en klik op Bewerken.
  • Voer een nieuwenaam voor de campagne in, of bewerk hetbudgetbedrag in het veld Total Budget.
  • Om de duur van de advertentie aan te passen, gebruikt u de datumkiesvelden om de einddatum ofeindtijd te wijzigen.
  • Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan.

campaign-management-linkedin-campaign-edit

 • Om een individuele advertentie te bewerken, klikt u op de naam van een campagne.
 • Ga met de muis over een advertentie en klik op Bewerken.
  • U kunt uw automatiserings- en notificatievoorkeuren wijzigen onder Automatisering.
   • Om te wijzigen welke gebruiker nieuwe contacten ontvangt die in de leadadvertentie zijn geconverteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu " Stuur nieuwe contactpersoon " en selecteert u een gebruikerof voert ueen nieuw e-mailadresin.
   • Voer een naam in onderCreëer lijst met leadadvertentiecontacten om een nieuwe lijst met contactpersonen aan te maken uit uw leadadvertentie.
  • Als u geen budget of planning op campagneniveau hebt geconfigureerd, kunt u een nieuw budgetbedrag,einddatum of eindtijdvoor uw advertentie invoeren.
  • Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan.

campaign-management-linkedin-ad-automate