Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Usuwanie błędów nieprawidłowego filtra

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 1, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Gdy wartość właściwości zostanie scalona lub usunięta, albo gdy wartość wewnętrzna zostanie zmieniona, przepływy pracy, które zapisują się na podstawie tej wartości, wyświetlą błąd:

invalid-filter-error-workflow

Dzieje się tak, ponieważ przepływ próbuje użyć wartości właściwości, która już nie istnieje.

Błąd ten można naprawić, aktualizując kryteria zapisu:

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć pole wyzwalacza Zapis ywanie.
  • W prawym panelu znajdź triger, w którym wystąpił błąd, a następnie kliknij go, aby go edytować.

    invalid-filter-error-workflow.-panel
  • Usuń wartość właściwości, która powoduje błąd, klikając znak x obok filtra.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj filtr.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Przepływ pracy nie będzie już pokazywał błędu dla wyzwalacza zapisów.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.