Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Usuwanie błędów nieprawidłowego filtra

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Gdy wartość właściwości zostanie scalona lub usunięta, albo gdy wartość wewnętrzna zostanie zmieniona, przepływy, które zapisują się w oparciu o tę wartość, wyświetlą błąd:

invalid-filter-error-workflow

Dzieje się tak, ponieważ przepływ próbuje użyć wartości właściwości, która już nie istnieje.

Błąd ten można naprawić, aktualizując kryteria zapisu:

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć pole wyzwalacza Zapisywanie.
  • W prawym panelu znajdź triger, w którym wystąpił błąd, a następnie kliknij na niego, aby go zmodyfikować.

    invalid-filter-error-workflow.-panel
  • Usunąć wartość właściwości, która powoduje błąd, klikając znak x obok filtra.
  • Kliknąć przycisk Aktualizuj filtr.
  • Kliknąć Zapisz.

Przepływ nie będzie już pokazywał błędu dla wyzwalacza zapisów.