Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Testowanie kontaktów lub firm na listach

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Funkcja Test umożliwia sprawdzenie, czy dany kontakt lub firma spełni kryteria listy przed jej utworzeniem, lub sprawdzenie, dlaczego dany rekord został uwzględniony lub wykluczony z listy po jej utworzeniu.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
  • Kliknij nazwę istniejącej listy lub utwórz nową listę.
  • W lewym panelu kliknij przycisk testowy Test.

test-contact-button-1

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz rekord do test owania, aby wyszukać i wybrać rekord do przetestowania pod kątem kryteriów listy.
  • Jeśli kontakt spełnia zestaw kryteriów, to zostaną one zaznaczone w zielonej ramce z informacją o powodzeniu. Jeśli kontakt nie spełnia zestawu kryteriów, kryteria zostaną usunięte w niebieskiej ramce.
test-contact-in-list
  • Jeśli masz wiele grup filtrów( logikaOR ), rekord, który spełnia którąkolwiek z tych grup, nawet jeśli nie spełnia pozostałych zestawów kryteriów, zostanie uznany za spełniający kryteria listy i zostanie na niej umieszczony. Dowiedz się więcej o kryteriach listy AND vs OR.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.