Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfigurowanie powiadomień przeglądarki

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Powiadomienia przeglądarki lub powiadomienia push pojawiają się w rogu przeglądarki, gdy użytkownik nie jest aktywny w HubSpot. Powiadomienia użytkownika informują o wykonaniu różnych czynności lub działań na koncie użytkownika.

HubSpot obsługuje powiadomienia przeglądarki w przeglądarkach Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
  • Kliknij kartę Pulpit i domyślnie przełącznik Przeglądarka będzie włączony. Powiadomienia przeglądarki można doprecyzować w sekcji Co ma być przedmiotem powiadomieńponiżej.
  • Aby zezwolić przeglądarce na wyświetlanie powiadomień, kliknij przycisk Zezwalaj w żółtym polu alertu.

all-browser-notifications

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W wyskakującym okienku przeglądarki kliknij przycisk Zezwalaj.

allow-browser-notifications-1

Uwaga: w przypadku zmiany przeglądarki lub zalogowania się do konta Hubspot za pomocą nowego urządzenia, konieczne będzie włączenie powiadomień przeglądarki w HubSpot i zezwolenie na ich wyświetlanie w nowej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z powiadomieniami push w przeglądarce.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.