Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Wyświetlanie historii uprawnień użytkownika

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Super administratorzy mogą przeglądać historię uprawnień użytkownika, aby sprawdzić, kto i kiedy miał uprawnienia. Może to być pomocne podczas rozwiązywania problemów z uprawnieniami lub w przypadku konieczności przeprowadzenia audytu uprawnień w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa.

Aby wyświetlić historię uprawnień użytkownika:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym menu paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
 • Najedź kursorem na użytkownika, którego chcesz zobaczyć historię uprawnień, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz opcję Wyświetl historię uprawnień użytkownika.

  view-user-permission-history
 • Na ekranie historii uprawnień przejrzyj szczegóły historii uprawnień, które zawierają następujące kolumny:
  • Uprawnienie: nazwa uprawnienia.
  • Akcja: czy uprawnienie zostało dodane(Utwórz) czy usunięte(Usuń).
  • Aktualizowane przez: użytkownik, który dokonał aktualizacji.
  • Data zmiany: kiedy nastąpiła zmiana.

user-permissin-history-screen0

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.