Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zmiana wyróżnionego obrazu w postach społecznościowych X (dawniej Twitter)

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 18, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic

Podczas publikowania w serwisie X (dawniej Twitter) za pośrednictwem HubSpot z wstawionym linkiem, wyróżnionym obrazem postu w serwisie X ( dawniej Twitter ) będzie domyślnie karta X.

Karty X wyświetlają obraz i podgląd linku. Obraz ten jest automatycznie wybierany przez X (dawniej Twitter) na podstawie metatagów udostępnianej treści. X (dawniej Twitter) nie pozwala użytkownikom na zmianę obrazu powiązanego z kartą X.

Aby zmienić wyróżniony obraz w poście społecznościowym, należy zaktualizować kartę do posta z obrazem. Należy przy tym pamiętać, że podgląd linku (tj. tekst pod obrazem) w oryginalnej karcie X zostanie utracony

Aby zmienić kartę X na post z obrazem:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Społecznościowe..
  • Utwórz post społecznościowy.
  • Po utworzeniu posta w edytorze kliknij kartę X (dawniej Twitter) .
  • W sekcji Dodaj multimedia kliknijikonę usuwania delete .

  • Aby zastąpić wyróżniony obraz, najedź na niego kursorem i kliknij ikonę obrazu insertImage.
  • Aby całkowicie usunąć wyróżniony obraz, kliknij ikonę usuwania delete .
  • Aby użyć karty X zamiast obrazu, kliknij ikonęcofania undo .

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.