Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Integracja Google Analytics z treściami HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 6, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Wcześniejsze konto Marketing Hub Basic

Po zintegrowaniu Google Analytics z HubSpot, konto Google Analytics będzie gromadzić dane o odwiedzających witrynę HubSpot. Istnieją dwa sposoby integracji Google Analytics z HubSpot:

 • Jeśli korzystasz z wersji Universal Analytics programu Google Analytics, możesz zintegrować go z treściami hostowanymi przez HubSpot, dodając identyfikator śledzenia Google Anal ytics do ustawień HubSpot.
 • Jeśli używasz Google Analytics 4 lub niestandardowego skryptu Google Analytics, możesz dodać fragment kodu śledzenia Google Analytics do nagłówka strony HTML dla swojej domeny. Możesz również użyć tej metody, aby śledzić tylko określony blog lub stronę.

Zintegruj Google Analytics za pomocą identyfikatora śledzenia

Dzięki wersji Universal Analytics programu Google Analytics możesz dodać identyfikator śledzenia bezpośrednio do ustawień HubSpot, aby śledzić odwiedzających w Google Analytics. Możesz zintegrować Google Analytics z poszczególnymi domenami lub zintegrować go ze wszystkimi domenami.

Uwaga: jeśli używasz funkcji GDPR lub baneru z polityką plików cookie, który wymaga zgody odwiedzającego, skrypt Google Analytics będzie uruchamiany tylko dla odwiedzających, którzy wyrażą zgodę na śledzenie. Jeśli odwiedzający zrezygnuje, skrypt Google Analytics nie zostanie uruchomiony, a jego dane nie będą śledzone.

Aby zintegrować Google Analytics z jedną lub wszystkimi domenami hostowanymi w HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Strony.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę, aby edytować jej ustawienia i wybierz domenę.Aby zastosować śledzenie do wszystkich treści hostowanych w HubSpot, wybierzopcję Ustawienia domyślne dla wszystkich domen. Jeśli wystąpi konflikt, specyficzne ustawienia domeny będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi ustawieniami domyślnymi.
 • Kliknij kartę Integracje .
 • W sekcji Integracje śledzące zaznacz pole wyboru Zintegruj z Google Analytics. Aby zamiast tego odłączyć integrację, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.
 • W polu, wpisz Google Analytics Tracking ID. Tutaj można dodać tylko identyfikatory zaczynające się od UA. Jeśli zamiast tego używasz Google Analytics 4 i masz identyfikator zaczynający się od G, dodaj kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML swojej witryny zamiast.

default-for-all-domains

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj kod śledzenia Google Analytics do domeny, bloga, lub strony w nagłówku HTML nagłówka HTML

Zastosuj Google Analytics do nagłówka HTML strony domeny

Jeśli używasz Google Analytics 4, możesz dodać kod śledzenia Google Anal ytics do nagłówka HTML swoich domen w ustawieniach. Jest to również zalecane, jeśli używasz niestandardowego skryptu Google Analytics.

Uwaga: kod śledzenia Google Analytics dodany za pośrednictwem nagłówka HTML nie może być kontrolowany przez baner polityki plików cookie HubSpot. Domyślnie będzie on zapisywał dane o odwiedzających niezależnie od ich statusu opt-in. Możesz dostosować to zachowanie w Google, korzystając z dokumentacji dla programistów. Zespoły prawne i programistów są najlepszymi zasobami, które pomogą Ci upewnić się, że użycie skryptu Google Analytics w Twojej witrynie jest zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Witryna > Strony.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę, aby edytować jej ustawienia , i wybierz domenę. Aby dodać kod śledzenia do wszystkich domen utrzymywanych przez HubSpot, wybierz opcję Domyślne ustawienia dla wszystkich domen. Jeśli wystąpi konflikt, ustawienia specyficzne dla danej domeny będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi ustawieniami domyślnymi.
 • W polu HTML nagłówka witryny wprowadź swój kod śledzenia Google Analytics. Dowiedz się więcej o znalezieniu kodu śledzenia Google Analytics od Google.

add-google-analytics-to-a-domain

 • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Zastosowanie Google Analytics do bloga

Jeśli dodałeś Identyfikator śledzenia lub kod śledzenia Google Analytics do domeny, każdy blog hostowany w tej domenie będzie śledzony automatycznie. Aby śledzić pojedynczy blog, a nie całą zawartość w domenie, możesz dodać kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML bloga.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Witryna > Blog.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz blog do modyfikacji i wybierz blog.
 • Kliknij zakładkę Szablony.
 • W polu HTML nagłówka strony z listą blogów wprowadź kod śledzenia Google Analytics. Dowiedz się więcej o znajdowaniu kodu śledzenia Google Analytics od Google.
 • Domyślnie kod śledzenia zostanie zastosowany zarówno do strony z ofertą, jak i do postów na blogu. Możesz również śledzić tylko stronę z listą lub tylko posty zamiast tego:
  • Aby dodać kod śledzenia tylko do szablonu posta na blogu, kliknij Użyj niestandardowego nagłówka HTML dla postów na blogu. Następnie wprowadź kod śledzenia Google Analyticsw polu HTML nagłówka wpisu na blogu.
  • Aby dodać kod śledzenia tylko do szablonu strony z listą blogów, kliknij Użyj niestandardowego nagłówka HTML dla postów na blogu, ale pozostaw pole HTMLnagłówkapostu na blogu puste.

add-google-analytics-to-a-blog

 • Kliknij przycisk Zapiszw lewym dolnym rogu.

Zastosuj Google Analytics do konkretnej strony

Jeśli dodałeś identyfikator śledzenia lub kod śledzenia Google Anal ytics do domeny, wszystkie strony hostowane w tej domenie będą śledzone automatycznie.

Aby śledzić pojedynczą stronę, a nie całą zawartość w domenie, możesz dodać kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML strony.Ta funkcja jest dostępna tylko w Marketing Hub Professional i Enterprise oraz CMS Hub konta.

 • Przejdź do swojej zawartości:

  • Website Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • Najedź kursorem na stronę i kliknij przycisk Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknijopcję Opcje zaawansowane.
 • W sekcji Additional Code Snippets wpolu Head HTML wpisz kod śledzenia Google Analytics . Dowiedz się więcej o znajdowaniu kodu śledzenia Google Analytics w Google.

add-google-analytics-to-a-page

 • W prawym górnym rogu kliknij Opublikuj lub Aktualizuj , aby wprowadzić zmiany na żywo.