Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Integracja Google Analytics z treściami HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 24, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po zintegrowaniu Google Analytics z HubSpot, konto Google Analytics będzie gromadzić dane o odwiedzających witrynę HubSpot. Istnieją dwa sposoby integracji Google Analytics z HubSpot:

 • Można zintegrować się z treściami hostowanymi przez HubSpot, dodając identyfikator śledzenia Google Analytics do ustawień HubSpot. Użytkownicy posiadający subskrypcję Marketing Hub Starter i nieposiadający subskrypcji CMS Hub mogą integrować się wyłącznie za pomocą identyfikatora śledzenia.
 • Możesz dodać fragment kodu śledzenia Google Analytics do nagłówka strony HTML dla swojej domeny. Można również użyć tej metody, aby śledzić tylko określony blog lub stronę.

Uwaga: od 1 lipca 2023 roku Google zastąpi Universal Analytics przez Google Analytics 4. Aby uniknąć utraty danych zsynchronizowanych z HubSpot, należy przejść na Google Analytics 4 przed tą zmianą.

Integracja z Google Analytics za pomocą identyfikatora śledzenia

Identyfikator śledzenia można dodać bezpośrednio do ustawień HubSpot w celu śledzenia odwiedzających w Google Analytics. Możesz zintegrować Google Analytics z poszczególnymi domenami lub ze wszystkimi domenami.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji GDPR lub baneru z zasadami dotyczącymi plików cookie, który wymaga zgody odwiedzającego, skrypt Google Analytics będzie uruchamiany tylko dla odwiedzających, którzy wyrażą zgodę na śledzenie. Jeśli odwiedzający zrezygnuje, skrypt Google Analytics nie zostanie uruchomiony, a jego dane nie będą śledzone.

Aby zintegrować Google Analytics z jedną lub wszystkimi domenami hostowanymi w HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Strony.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę, aby edytować jej ustawienia , i wybierz domenę.Aby zastosować śledzenie do wszystkich treści hostowanych w HubSpot, wybierzopcję Ustawienia domyślne dla wszystkich domen.Jeśli wystąpi konflikt, ustawienia specyficzne dla danej domeny będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi ustawieniami domyślnymi.
 • Kliknij kartę Integracje .
 • W sekcji Integracje śledzące zaznacz pole wyboru Zintegruj z Google Analytics, jeśli używasz Universal Analytics, lub pole wyboru Zintegruj z Google Analytics 4, jeśli używasz Google Analytics 4. Aby zamiast tego odłączyć integrację, usuń zaznaczenie pola wyboru.
 • W polu wpisz adres Identyfikator śledzenia Google Analytics. Możesz również dodać kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML witryny.

default-for-all-domains

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML domeny, bloga lub strony.

Zastosuj Google Analytics w nagłówku HTML strony domeny

Możesz dodać kod śle dzenia Google Analytics do nagłówka HTML domen w ustawieniach. Jest to również zalecane, jeśli używasz niestandardowego skryptu Google Analytics.

Uwaga: kod śledzenia Google Analytics dodany za pośrednictwem nagłówka HTML nie może być kontrolowany przez baner polityki plików cookie HubSpot. Domyślnie zapisuje on dane o odwiedzających niezależnie od ich statusu opt-in. Można dostosować to zachowanie w Google, korzystając z dokumentacji dla programistów. Zespoły prawników i programistów najlepiej pomogą Ci upewnić się, że użycie skryptu Google Analytics w Twojej witrynie jest zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Strony.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę, aby edytować jej ustawienia , i wybierz domenę. Aby dodać kod śledzenia do wszystkich domen utrzymywanych przez HubSpot, wybierz opcję Domyślne ustawienia dla wszystkich domen. Jeśli wystąpi konflikt, ustawienia specyficzne dla danej domeny będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi ustawieniami domyślnymi.
 • W polu HTML nagłówka witryny wprowadź swój kod śledzenia Google Analytics. Dowiedz się więcej o znajdowaniu kodu śle dzenia Google Analytics w Google.

add-google-analytics-to-a-domain

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Stosowanie Google Analytics na blogu

Jeśli dodałeś identyfikator śledzenia lub kod śledzenia Google Analytics do domeny, każdy blog prowadzony w tej domenie będzie śledzony automatycznie. Aby śledzić pojedynczy blog, a nie całą zawartość w domenie, możesz dodać kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML bloga.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Blog.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz blog do modyfikacji i wybierz blog.
 • Kliknij kartę Szablony.
 • W polu HTML nagłówka strony z listą blogów wprowadź kod śledzenia Google Analytics. Dowiedz się więcej o znajdowaniu kodu śledzenia Google Analytics w Google.
 • Domyślnie kod śledzenia zostanie zastosowany zarówno do strony z ofertą, jak i do postów na blogu. Możesz także śledzić tylko stronę z ofertą lub tylko posty:
  • Aby dodać kod śledzenia tylko do szablonu wpisu na blogu, kliknij opcję Użyj niestandardowego nagłówka HTML dla wpisów na blogu. Następnie wprowadź kod śledzenia Google Analyticsw polu HTML nagłówka wpisu na blogu.
  • Aby dodać kod śledzenia tylko do szablonu strony z listą blogów, kliknij opcję Użyj niestandardowego nagłówka HTML dla postów na blogu, ale pole HTML nagłówka wpisu nablogupozostaw puste.

add-google-analytics-to-a-blog

 • Kliknij przycisk Zapiszw lewym dolnym rogu.

Stosowanie Google Analytics do określonej strony

Jeśli dodałeś identyfikator śledzenia lub kod śledzenia Google Anal ytics do domeny, wszystkie strony hostowane w tej domenie będą śledzone automatycznie.

Aby śledzić pojedynczą stronę, a nie całą zawartość w domenie, możesz dodać kod śledzenia Google Analytics do nagłówka HTML strony. Ta funkcja jest dostępna tylko w wersjach Centrum marketingowe Professional i Enterprise oraz CMS Hub kontach.

 • Przejdź do swojej zawartości:

  • Website Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • Najedź kursorem na stronę i kliknij przycisk Edytuj.
 • W edytorze treści kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknijopcję Opcje zaawansowane.
 • W sekcji Dodatkowe fragmenty kodu wpisz kod śledzenia Google Analytics w polu Główny kod HTML . Dowiedz się więcej o znajdowaniu kodu śledzenia Google Analytics w Google.

add-google-analytics-to-a-page

 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Opublikuj lub Aktualizuj , aby wprowadzić zmiany.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.