Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie połączeń przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional

Gdy użytkownik odwołuje się do przepływu pracy w innym zasobie HubSpot, takim jak lista lub inny przepływ, może zobaczyć te połączenia na pulpicie nawigacyjnym przepływów oraz na stronie przeglądu przepływów. Można także wyświetlić wszelkie aktywa, z których korzysta przepływ, takie jak listy i właściwości.

Wyświetlanie połączeń z przepływami z poziomu pulpitu nawigacyjnego

Aby wyświetlić połączenia przepływu z poziomu pulpitu nawigacyjnego:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
 • Po najechaniu kursorem na przepływ, należy kliknąć Akcjei wybraćSzczegóły.

  workflows-dashboard-view-details
 • W prawym panelu należy kliknąć zakładkęPołączenia.

  workflows-dashboard-connections-panel
 • Wyświetlanie aktywów, z których korzysta przepływ, oraz narzędzi, które z niego korzystają.

Przeglądanie połączeń przed włączeniem przepływu

Przed włączeniem przepływu pracy można przejrzeć, z jakich aktywów korzysta przepływ oraz jakie inne aktywa używają przepływu.

 • W konstruktorze przepływu pracy należy kliknąć przyciskPrzeglądaj, aby przejrzeć szczegółyprzepływu.

  workflow-builder-review
 • Na stronie przeglądu, w sekcjiPołączenia, należy przejrzeć połączenia przepływu.

workflows-review-connections

 • Aby zobaczyć, które konkretnie aktywa są połączone z przepływem, należy kliknąć typ aktywa. Następnie należy kliknąćnazwę zasobu, aby go wyświetlić.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.