Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
SEO

Förstå mätvärden från integreringen av Google Search Console

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

HubSpots integration med Google Search Console ger nya mätvärden till din SEO-instrumentpanel som visar hur ditt innehåll presterar i organiska sökningar.

Observera:Om du harmer detaljerade frågor om hur mätvärden ärberäknas avGoogle,hänvisas tillGoogles supportdokumentation.

Hur beräknas värdet för positionen på sökmotorns resultatsida (SERP) i måttetGenomsnittlig position?

Mätvärdet Genomsnittlig position beräknar dengenomsnittliga positionen för den översta länken till din webbplats på en Google-sökresultatsida för alla sökningar. Det finns många faktorer som påverkar positionsvärdet, bland annat enhetstyp, plats, sökhistorik, sökfilter med mera. Förvänta dig inte att det du ser i dina egna Google-sökresultat ska motsvara detta tal.

På en sida med sökmotorresultat räknas endast element som länkar till en extern webbplats som positionsplacering. Annonser eller länkar som förfinar dina Google-sökresultat på sidan räknas inte.

Varje länk till en extern webbplats räknas uppifrån och ner och från vänster till höger, beroende på vilken riktning språket har.Observera att omdet finns en bildkarusell på sidan räknas den som ett element och alla länkade bilder eller snuttar får samma positionsvärde.

Om du till exempel söker på Google efter pasta,de flesta av dina sökresultat leder dig till en extern webbplats, till exempel Wikipedia.

non-query-refinement-link

Du kommer också att se länkar eller bilder för förfining av sökfrågor på din sida med sökresultat. Ofta visas dessa i en karusell som i exemplet nedan.

query-refinement-links

Om du klickar på en av dessa länkar kommer du till Google-sökresultaten förSpaghettiellerPizzaDessa länkar för att förbättra sökningar räknas inte som en platshållare för positionen på sidan och skulle hoppas över när din webbplats position beräknas.

Observera:Vissa karusellbilder eller länkar som presenteras i en karusellgörleder till externa webbplatser, så dessa räknas som platshållare.

I exemplen nedan innehåller SERP-positionsdiagrammet till vänster en bildkarusell som länkar till externa sidor, så den räknas som en platshållare. I diagrammet till höger innehåller bildkarusellen länkar för att förbättra svaren, så den räknas som en position. inte räknas inte.

serp-position-placeholders

Observera:Detta innebär att resultatsidan kan se likadan ut, men att din webbplats position kan räknas på olika sätt beroende på vilka typer av länkar som finns på sidan.

För att se om ett resultat räknas som en positionsplacerare kan du hålla musen över ett länkat element på sidan för att se en förhandsvisning av länken längst ner på skärmen. En länk för att förbättra en fråga börjar alltid medhttps://www.google.com/search?qoch räknas inte som en platshållare.

query-refinement-link-example

Varför är antalet klick, visningar eller sessioner olika i Google Search Console och HubSpot?

Det finns några skäl till varför mätvärdena i HubSpot kan skilja sig från vad du ser direkt i Google Search Console:

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.