Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd HubSpots integration med Zapier

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Zapier kopplar HubSpot till över 1 400 appar med hjälp av utlösare och åtgärder för att automatisera arbetet mellan HubSpot och andra appar. När det till exempel finns en ny kontakt i HubSpot (utlösare) kan du lägga till kontakten i ett Google-kalkylblad (åtgärd) med hjälp av Zapier.

Zapier-integrationen i HubSpot är gratis för alla HubSpot-kunder. Integrationen kräver ett Zapier-konto, ochvissa appar som integreras med Zapier kan kräva en betald Zapier-prenumeration. Recensera Zapiers prissida för mer information.

Observera: datumtidsvärden som skickas via Zapier till HubSpot kommer att avrundas nedåt till UTC midnatt. Detta kan resultera i datumskillnader mellan externa appar och HubSpot.

Installera Zapier-integrationen

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
 • Klicka på Besök App Marketplace uppe till höger.
 • Använd sökfältet för att hitta Zapier-integrationen.
 • Klicka på Anslut appen.
 • Klicka på Logga in för att logga in på ditt befintliga Zapier-konto eller Registrera dig för att skapa ett nytt Zapier-konto.
 • För att slutföra integrationsinställningen skapar du din första HubSpot Zap.

Skapa en Zap

 • Logga in på ditt Zapier-konto.
 • Klicka på Gör en Zapi övre högra hörnet.
 • Välj först den app du vill använda för din utlösare.
  • Om du vill att HubSpot ska utlösa en åtgärd i en annan app väljer du HubSpot.
  • Om du vill att en annan app ska utlösa en åtgärd i HubSpot använder du sökfältet till höger för att hitta appen.
 • Välj sedan en utlösare och klicka sedan på Spara + Fortsätt.
  • Om du använder HubSpot för din utlösare och aldrig har kopplat ditt Zapier-konto till HubSpot uppmanas du att ansluta ditt HubSpot-konto. Klicka sedan på Spara + Fortsätt.
  • Om du aldrig har anslutit ditt Zapier-konto till den valda appen uppmanas du att ansluta ditt app-konto. Klicka sedan på Spara och fortsätt.
 • När du är anslutenuppmanas du att ställa in din utlösare. Anpassa utlösaren efter behov och klicka sedan på Spara + Fortsätt.

 • Därefter ställer du in din åtgärd. I den vänstra panelen klickar du på + Lägg till ett steg och väljer sedan Åtgärd/Sökning.
 • Välj den app i vilken en åtgärd kommer att äga rum baserat på den utlösare som du har ställt in.
  • Om du vill att HubSpot ska utlösa en åtgärd i en annan app använder du sökfältet till höger för att hitta appen.
  • Om du vill att en annan app ska utlösaen åtgärd i HubSpot väljer du HubSpot.
 • Välj en åtgärdochklicka sedan på Spara + Fortsätt.
  • Om du aldrig har anslutit ditt Zapier-konto till den valda appen uppmanas du att ansluta ditt app-konto. Klicka sedan på Save + Continue.
  • Om du använder HubSpot för åtgärden och aldrig har kopplat Zapier-kontot till HubSpot uppmanas du att ansluta ditt HubSpot-konto. Klicka sedan på Spara + Fortsätt.

 • När du är ansluten uppmanas du att konfigurera din åtgärd. Anpassa åtgärden efter behov och klicka sedan på Spara + Fortsätt.
 • Därefter kan du testa din Zap om det behövs.
 • Klicka på Slutför för att slutföra installationen av din Zap.
 • Ge din Zap ett namn.
 • När du är redo att börja utlösa nya åtgärder med denna Zap klickar du på knappen Din Zap är ___och aktiverar din Zap.

Populära zappar för HubSpot

Utforska andra HubSpot Zap-mallar.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.