Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Email

Stel een e-mail voor conformiteit op

Laatst bijgewerkt: april 2, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

De functie voor conformiteitsexemplaren BCC't automatisch alle uitgaande berichten, met uitzondering van één-op-één-e-mails, naar een aangewezen e-mailadres.

Deze functie is beschikbaar voor organisaties die alle uitgaande berichten moeten beoordelen op naleving van de normen van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Een eenvoudige manier om dit te doen is om automatisch alle uitgaande marketinge-mails te BCC-en naar een aangewezen e-mailadres, waar deze berichten later kunnen worden gecontroleerd op naleving.

Let op:
  • Het verzenden van een marketing e-mail zal genereer een compliance copy e-mail voor elke unieke ontvanger. Als u bijvoorbeeld een marketingbericht naar 1.000 contactpersonen stuurt, ontvangt u 1.000 kopieën van conformiteitse-mails. Gangbare gratis e-mailproviders (bijv. Gmail, Yahoo, Outlook.com) kunnen dit soort e-mailvolumes niet aan. Als u een persoonlijke inbox voor de BCC-ontvanger aansluit en gebruikt, zorg er dan voor dat de e-mailprovider een groot volume van kopieën van nalevingsmails aankan.
  • Verzonden kopieën van compliancy-e-mails tellen mee voor uw verzendlimiet.
    • Voer in het dialoogvenster het e-mailadres in van de persoon die de BCC van alle uitgaande e-mails moet ontvangen. Klik vervolgens op Opslaan om een bevestigingse-mail naar de ontvangerte sturen.

    • Klik op Ontvanger bewerken als u de ontvanger voor uw kopie-e-mail voor naleving moet bijwerken.
    HubSpot Help article screenshot