Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Beheer uw ongebruikte workflows

Laatst bijgewerkt: april 21, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Om uw workflows te helpen organiseren, voegt HubSpot ongebruikte workflows automatisch toe aan een apart tabblad op uw workflowsdashboard.

Ongebruikte workflows zijn workflows die zijn uitgeschakeld of in de afgelopen 90 dagen geen acties hebben uitgevoerd. Een workflow telt niet als ongebruikt als er naar verwezen wordt door een lijst of een andere workflow.

Om uw ongebruikte workflows te bekijken:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik boven aan het workflowsdashboard op het tabblad Ongebruikteworkflows.

  unused-workflows-tab
 • Om alle ongebruikte workflows te selecteren, schakelt u het selectievakje in de kopregel. Als u meerdere pagina's met ongebruikte workflows hebt, selecteert u alle workflows door te klikken op Selecteer alle overeenkomende workflows. U kunt dan bulkacties ondernemen voor alle ongebruikte workflows, zoals ze verplaatsen naar een map, ze toewijzen aan een team, of ze verwijderen.

  workflow-bulk-select-button

To help organize your workflows, HubSpot will automatically add unused workflows to a separate tab on your workflows dashboard.

Unused workflows are workflows that are turned off or haven't executed any actions in the last 90 days. A workflow will not count as unused if it's referenced by a list or another workflow.

To view your unused workflows:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • At the top of the workflows dashboard, click the Unused Workflows tab. 

  unused-workflows-tab
 • To select all unused workflows, select the checkbox in the header row. If you have multiple pages of unused workflows, select all workflows by clicking Select all matching workflows. You can then take bulk actions for all unused workflows, such as moving them to a folder, assigning them to a team, or deleting them.
  workflow-bulk-select-button