Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Uniemożliwienie aktualizacji właściwości kontaktu za pośrednictwem interfejsu API kodu śledzenia

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Na swoim koncie HubSpot możesz uniemożliwić aktualizację właściwości kontaktu przez interfejs API kodu śledzenia. To ustawienie nie będzie miało wpływu na inne interfejsy API, których możesz używać do aktualizowania właściwości kontaktu, takich jak interfejs API formularzy.

Uwaga: ta funkcjonalność jest dostępna tylko dla kont utworzonych przed 8 września 2021 roku. Jeśli Twoje konto zostało utworzone po tej dacie, właściwości kontaktu na Twoim koncie nie mogą być aktualizowane za pośrednictwem interfejsu API kodu śledzenia.

Aby uniemożliwić aktualizację właściwości kontaktu za pośrednictwem interfejsu API kodu śledzenia:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego, przejdź doŚledzenie i analiza > Kod śledzenia.
  • Kliknij zakładkęZaawansowane śledzenie.
  • Kliknij, aby wyłączyć przełącznikZezwalaj śledzonym zdarzeniom na aktualizację właściwości kontaktu.

    tracking-code-property-update-setting0
  • Kliknij przyciskZapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.